Mục Vụ

Thơ PÂ CN Lễ CTT/HX

Một Buổi Chiều Buổi chiều thứ nhất trong tuần Cửa nhà đóng kín tâm thần lo âu Giêsu hiện đến nhiệm mầu Bình an thầy tặng đừng sầu mà chi Thầy sai môn đệ ra đi Thánh Thần phù trợ tùy nghi buộc ràng. Lm Phêrô Trương Điệu Chứng Nhân Bình an ở với anh em Các ông vui lắm …

xem thêm

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 7: Cách Thức Phân Định

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 7: Cách Thức Phân Định Đức Thánh Cha Phanxicô nói «các Mục tử không thể cảm thấy hài lòng chỉ bằng cách áp dụng các luật luân lý cho những người sống trong những hoàn cảnh “bất qui tắc” » (AL 305).  Do hoàn cảnh hoặc có thể bởi các yêu tố giảm …

xem thêm

Vâng Theo Sự Hướng Dẫn Của Chúa Thánh Thần

09.06.2019 – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23 VÂNG THEO SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA THÁNH THẦN Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Chúa vì Chúa luôn yêu thương gia đình chúng con. Chúa đã đến với nhân loại để đem nhân loại trở về sống trong tình nghĩa với …

xem thêm

Thơ PÂ CN Lễ Thăng Thiên Năm C

Quê Trời Tin Mừng khắp thế giảng rao Ai tin thì rửa đem vào tình yêu Kẻ tin thì có nhiều điều Khử độc trừ quỷ chữa nhiều bệnh nhân Vinh quang ngự giữa triều thần Bên Cha từ ái chung phần yêu thương. Lm Phêrô Trương Điệu   Chứng Nhân Có lời Kinh Thánh chép rằng Đức Ki Tô …

xem thêm