Mục Vụ

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ CGS Chịu Phép Rửa, Năm C

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Dẫn vào Thánh lễ Chúa chịu phép rửa Gioan Là Ngài tự hạ làm thân thấp hèn Nêu gương tuyệt đối khiêm nhường Để ta sám hối theo đường Chúa đi. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ nhất Thường niên: Chúa Giêsu chịu phép rửa (Lc 3,15-16.21-22). Sau khi Chúa …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN Lễ CGS Chịu Phép Rửa, Năm C

Phần Tôi Phần tôi rửa nước phàm trần Còn Ngài thanh tẩy Thánh Thần lửa yêu Phần tôi phận nhỏ cô liêu Còn Ngài cao trọng đủ điều quyền năng Phần tôi thống hối Giodan Còn Ngài Cứu Thế sống bằng tình Cha. Lm Phêrô  Trương Điệu   Người Tôi Tớ Được Sủng Ái Từ trời Thiên Chúa ngỏ lời, …

xem thêm

Chầu Thánh Thể Chúa nhật Lễ CGS Chịu Phép Rửa, Năm C

Chầu Thánh Thể Chúa nhật Lễ CGS Chịu Phép Rửa, Năm C Lc 3,15-16,21-22  Sống Ơn Gọi Làm Con Chúa Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, tạ ơn và kính mến Chúa. Chúa đã ban cho chúng con Thánh Thần Tình Yêu để thánh hóa chúng con. Hơn nữa, qua hy tế trên thập giá, Chúa đã …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN Lễ Hiển Linh

Thơ Phúc Âm CN Lễ Hiển Linh Ánh Sao Lạ Ba Vua xứ lạ về chầu Ngôi sao dẫn lối nhiệm mầu đêm xưa Triều thần hốt hoảng đón đưa Bêlem là điểm lọc lừa bất tương Này vàng, mộc dược nhủ hương Xin dâng ấu Chúa thiên đường giáng sinh.  Lm Phêrô  Trương Điệu   Tìm Chúa Các nhà …

xem thêm