Giáo huấn 25: H. Giới răn yêu thương của Chúa Kitô mời gọi ta xây dựng nền văn minh nào ?

print

GIÁO HUẤN 25

25

 

* H. Giới răn yêu thương của Chúa Kitô mời gọi ta xây dựng nền văn minh nào ? [i]

T. Giới răn yêu thương của Chúa Kitô mời gọi ta xây dựng “Nền văn minh tình thương”.

Lời Chúa :  “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” [ii].

Giáo Huấn GH

Cựu ước dạy : “Con hãy yêu đồng loại như chính mình”[iii].

Còn Đức Giêsu thì thực hiện giới răn yêu thương bằng tấm gương hy sinh chính mạng sống mình [iv].

Như vậy, chính Tình Yêu của Thiên Chúa đã khởi đầu cho“Nền văn minh tình thương”, mà tất cả chúng ta được mời gọi tham gia xây dựng [v], vì Chúa Giêsu đã dạy: “Mỗi lần anh em làm như thế cho một anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là đã làm cho chính Ta” [vi].

Thế nên, “Người quan trọng nhất luôn luôn phải là người đang ở trước mặt bạn. Hành động quan trọng nhất luôn luôn phải là yêu thương” [vii].

“Tình thương phải bắt đầu ngay hôm nay. Hôm nay, ai đó đang đau khổ ! đang vất vưởng trên hè phố ! đang đói khát từng bữa ! Chúng ta chỉ có hôm nay để làm cho Đức Giêsu được yêu mến, được phục vụ, được nuôi ăn, được lau dòng nước mắt ! Ngày mai, chúng ta sẽ không còn gặp lại những anh em yêu dấu của Người nữa, nếu chúng ta không lo tiếp đãi ngay hôm nay !” [viii].

[i] x. DOCAT, c. 14.

[ii] Ga 15, 12.

[iii] Lv 19, 18.

[iv] Ga 15,12.

[v] ĐTC Phaolô VI và Gioan-Phaolô II.

[vi] Mt 25, 40.

[vii] Meister Eckhart (1260-1328), nhà thần bí người Đức.

[viii] Thánh Têrêsa thành Calcutta.