Mục Vụ

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 6 TN, Năm C

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Những ai đói khát khóc than Những ai nghèo khổ gian nan vì Thầy Thầy ban hạnh phúc tràn đầy Nước Trời dành để mai ngày cho con. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ sáu Thường niên: Chúa Giêsu ban các mối phúc và cảnh báo …

xem thêm

Vatican News phỏng vấn cha Antôn Đặng Hữu Kha với chủ đề “Người Trao Hy Vọng”.

Vatican News phỏng vấn cha Anton Đặng Hữu Kha trong chuyên mục Giáo Hoàng và Người Trẻ ngày 18/01/2022   NGƯỜI TRAO HY VỌNG “Chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ của Đài phát thanh Vatican News Tiếng Việt” Người phỏng vấn (NPV) 1: Các bạn thân mến! chúng ta chỉ còn vài tuần nữa thôi sẽ bước vào năm …

xem thêm

Chầu Thánh Thể CN 6 TN Năm C: Sống Các Mối Phúc

Chầu Thánh Thể CN 6 TN Năm C Sống Các Mối Phúc Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thành tâm thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen Chúa. Chúng con ao ước được sống trong suối nguồn ơn phúc của Chúa. Xin Chúa ban Lời Hằng Sống để hướng dẫn chúng con và các bạn trẻ trên hành trình …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 5 TN, Năm C

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN Dẫn vào Thánh lễ Chúa ban mẻ cá lạ lùng Phê-rô và các bạn ông kinh hoàng Trở về từ bỏ mọi đàng Ra đi chinh phục thế gian cho Thầy. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ năm Thường niên: Từ bỏ mọi sự để theo Đức Giêsu (Lc 5,1-11). …

xem thêm