Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm B

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA NĂM 2023

CHU TOÀN BỔN PHẬN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa. Chúng con xin chúc tụng quyền năng và tình yêu Chúa. Biết bao điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện cho nhân loại, cho Giáo Hội, cho gia đình và cho mỗi người chúng con. Vì yêu thương, Chúa đã hạ mình sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thông chia phận hèn với chúng con. Giờ phút này, xin Chúa hãy dùng Lời quyền năng mà tác động, thanh tẩy và biến đổi chúng con.

  • “Cha mẹ Chúa Giêsu đem Người lên Giêrusalem để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian, sinh ra trong một gia đình bình thường như bao người. Gia đình của Chúa có cha là thánh Giuse, làm thợ mộc, có mẹ là Maria. Một gia đình tầm thường, không tiếng tăm nhưng lại là gia đình thánh. Chúa đã cùng cha mẹ lên Giêrusalem để chu toàn lề luật. Dầu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ, nhưng Chúa đã hạ mình sống dưới lề luật. Gia đình của Chúa đã trở nên mẫu gương cho các gia đình.

 

Lạy Chúa, gia đình chúng con hôm nay đang đối diện với biết bao nhiêu khó khăn và cám dỗ. Nhiều gia đình phải chật vật với cuộc sống mưu sinh, làm việc suốt ngày. Mải lo tìm vật chất, chúng con quên mất việc tìm Nước Trời. Vì tiền bạc, đôi khi chúng con lại gạt bỏ luật Chúa, luật Giáo hội. Nhiều gia đình bị cuốn vào lối sống hưởng thụ, tìm kiếm lạc thú chóng qua, mà đánh mất niềm vui Tin Mừng. Xin Chúa giúp chúng con biết dành thời gian cho Chúa, biết chu toàn bổn phận mỗi ngày.

(Thinh lặng)

  • “Hài Nhi lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn Thiên Chúa ở cùng Người.”

 

Lạy Chúa Giêsu, khi nhập thể làm người, Chúa giống chúng con về mọi phương diện, ngoại trừ tội lỗi. Là trẻ thơ, Chúa cũng cần được nuôi dưỡng về thể lý, tâm lý, trí khôn và đức tin. Trong tình yêu của Chúa Cha, với sự chăm sóc của Mẹ Maria và Thánh Giuse, Chúa đã trở nên con người mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ân sủng. Trong tương quan với Chúa Cha, Chúa đã chu toàn bổn phận làm Con Thiên Chúa. Trong gia đình nhân loại, Chúa đã chu toàn bổn phận làm con của Mẹ Maria và Thánh Giuse.

 

Lạy Chúa, chúng con là phận người giới hạn, mỏng manh, luôn cần được dưỡng nuôi, chăm sóc. Qua Bí tích Rửa tội, chúng con được trở nên con của Chúa, con của Giáo hội. Xin Chúa luôn hướng dẫn, giữ gìn chúng con trong quyền năng và tình yêu của Chúa. Nhờ vậy, chúng con biết chu toàn bổn phận đối với Chúa, đối với Giáo hội, và đối với nhau. 

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thánh Gia Nazareth là gương mẫu cho các gia đình. Xin Chúa cho chúng con biết tích cực góp phần xây dựng gia đình và giáo xứ trở nên cộng đoàn thánh thiện. Xin Chúa dạy chúng con biết chu toàn trách nhiệm, bổn phận của mình với lòng yêu mến Chúa và tha nhân để chúng con ngày càng trở nên con người hoàn thiện như lòng Chúa ước mong. Để rồi, chúng con luôn góp phần mình trong việc xây dựng nhiệm thể Chúa là Giáo hội ngày càng hiệp nhất và yêu thương. Amen.