Mục Vụ

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 30 Thường Niên A

Giới Răn  Giới răn trọng nhất là gì Mến yêu Thiên Chúa khắc ghi cuộc đời Yêu thương đồng loại muôn nơi Nên con của Chúa rạng ngời đức tin Yêu người như thể chính mình Tiên tri luật lệ công trình chép ghi. Lm Phêrô  Trương Điệu   Mến  Chúa Yêu Người  Điều răn quan trọng mọi thời Kính …

xem thêm

Người Trẻ Sống Giới Răn Mến Chúa Yêu Người

25.10.2020 – Chúa nhật XXX Thường niên – Mt 22,34-40 Người Trẻ Sống Giới Răn Mến Chúa Yêu Người Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin sấp mình cung kính thờ lạy Chúa. Vì yêu thương chúng con mà Chúa đã trở nên lương thực thần linh để ban cho chúng con sự sống đời đời. Chúng con xác …

xem thêm

Giáo Huấn 48: Tôi Tin Phép Tha Tội

Giáo Huấn 48/CN XXIX TN/18.10.2020 Tôi Tin Phép Tha Tội * H. Chúng ta được tha tội qua những bí tích nào? (Câu 190). T. Chúng ta được tha tội qua hai bí tích này: – Một là Bí tích Rửa Tội, tha tội tổ tông và các tội riêng; – Hai là Bí tích Thống Hối, tha các tội …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 29 Thường Niên A

Nộp Thuế  Hãy đưa đồng bạc ta xem Hình hài danh hiệu đính kém là ai Giả hình kiêu ngạo thử tài Của ai trả nấy bẫy gài mà chi Trả cho Thiên Chúa lương tri Trả cho vua Chúa những gì thế gian. Lm Phêrô  Trương Điệu Lời Thầy Chỉ Dạy Chớ nên thử Thách Giê-su Là Con Thiên …

xem thêm

Truyền Giáo với loan báo Tin Mừng khác nhau ở chỗ nào? 

Truyền Giáo với loan báo Tin Mừng khác nhau ở chỗ nào?  Trích chuyên mục Giáo Hội Học số 17 nguồn: nguoitinhuu.org “Truyền Giáo” và “loan báo Tin Mừng” có gì khác nhau không? Theo tôi nghĩ, giữa “truyền giáo” và “loan báo Tin Mừng” không khác gì về nội dung và mục đích. Tuy nhiên, những từ ngữ khác …

xem thêm

Tân Chỉ Nam Huấn Giáo Của Hội Đồng Giáo Hoàng về Thăng Tiến việc Tân Phúc Âm Hóa Phần III

CHƯƠNG III Giáo Lý Viên 1.      CĂN TÍNH VÀ ƠN GỌI GIÁO LÝ VIÊN “Trong việc xây dựng thân thể Đức Kitô, có sự tham gia của nhiều chi thể với những phận vụ khác nhau. Chỉ có một Thần Khí ban những ân huệ khác nhau vì lợi ích của Hội Thánh theo sự sung mãn của Ngài và …

xem thêm

Người Trẻ Loan Báo Tin Mừng Bằng Cuộc Sống

18.10.2020 – Chúa nhật XXIX Thường niên – Mt 28,16-20 Chúa Nhật Loan Tin Mừng Người Trẻ Loan Báo Tin Mừng Bằng Cuộc Sống Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh Chúa. Hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo, chúng con dâng giờ chầu này để cầu nguyện …

xem thêm