Giáo Huấn 19: Cách Xếp Đặt Và Trang Trí Nhà Thờ Để Cử Hành Thánh Lễ

print

Giáo Huấn 19

Cách Xếp Đặt Và Trang Trí Nhà Thờ Để Cử Hành Thánh Lễ

H. Hội Thánh cử hành phụng vụ ở đâu ?

T. Hội Thánh cử hành phụng vụ, nhất là Thánh lễ, trong “nhà Chúa” hay nhà thờ, được các Kitô hữu xây cất dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa.

Giải thích

Để cử hành phụng vụ, nhất là phụng vụ Thánh lễ, Dân Chúa thường tập họp trong nhà thờ, hoặc ở một nơi khác, nhưng phải trang nghiêm và xứng đáng với mầu nhiệm rất thánh được cử hành.

Chúa Giêsu cũng đã chọn một nơi để dùng Bữa Tiệc Ly với các môn đệ. Người đã truyền cho các ông sửa soạn một căn phòng rộng lớn, với đầy đủ tiện nghi. Từ đó, Hội Thánh cũng đã ấn định những điều liên quan đến việc chuẩn bị nơi chốn và các đồ dùng trong phụng vụ phải thực sự xứng đáng, đẹp phù hợp với dấu chỉ, biểu tượng cho những thực tại siêu nhiên.

Trang trí trong nhà thờ phải đơn sơ, trang trọng hơn là lộng lẫy bề ngoài. Các vật liệu dùng trang trí phải là đồ thật, với mục đích giáo dục và giúp người tín hữu tham dự cách tích cực, nhằm chào đón và gặp gỡ Chúa Kitô, Đấng luôn hiện diện giữa cộng đoàn phụng vụ.

Việc xếp đặt chỗ cũng phải biểu lộ hình ảnh cộng đoàn tham gia tích cực phận vụ trong buổi cử hành. Do đó, chỗ dành cho các tín hữu phải giúp họ thấy các nghi thức thánh; chỗ dành cho ca đoàn phải giúp họ thực hiện phận vụ dễ dàng. Thừa tác viên chức thánh và các thừa tác viên khác phải có chỗ trong cung thánh hoặc gần cung thánh, tách biệt khỏi lòng nhà thờ, và là nơi đặt bàn thờ tế lễ và giảng đài công bố Lời Chúa. Ghế chủ toạ đặt ở phía đầu cung thánh, nhìn xuống cộng đoàn, tránh kiểu ghế ngai toà. Tuỳ theo cấu trúc nhà thờ, Nhà tạm lưu giữ Mình Thánh Chúa cầm đặt trong nơi trang trọng, có đèn cháy sáng để mọi người thấy và tôn kính sự hiện diện của Chúa Kitô. Khi cử hành Thánh lễ, cần đặt một Thánh giá với tượng Chúa Kitô chịu đóng đinh cho cộng đoàn nhìn thấy rõ. Ảnh tượng các thánh cần sắp xếp sao cho cộng đoàn khỏi chia trí khi tham dự nghi lễ phụng vụ.

Hội Thánh luôn tìm kiếm sự trợ giúp cao quý của nghệ thuật, và đón nhận những giá trị nghệ thuật của dân tộc, sao cho phù hợp với nghệ thuật Kitô giáo. Do đó, để xây dựng, sữa chữa và bài trí Thánh đường cho hợp lý, mang tính “hội nhập văn hoá”, những người liên hệ cần bàn hỏi với Ban Phụng tự  hay chuyên viên nghệ thuật thánh.