Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 2 Phục Sinh

print

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Dẫn vào Thánh lễ

Tô-ma thấy Chúa mới tin

Còn ta có phúc gấp nghìn lần hơn

Nếu ta tin thật Chúa luôn

Mắt tuy chẳng thấy mà lòng vẫn tin.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai Phục sinh: Chúa Phục Sinh củng cố niềm tin của các môn đệ
(Ga 20,19-31).

Người môn đệ được nhắc đến nhiều nhất trong bài Tin mừng hôm nay là Tôma. Ông chẳng những không ở cùng các môn đệ khi Chúa Giêsu hiện ra, mà còn dám nói lời thách thức (Ga 20,25). Tám ngày sau, trước mặt Chúa Giêsu, ông đã tuyên xưng đức tin: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28).

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin Chúa Giêsu Phục Sinh đến với mỗi người trong chúng ta, để nâng đỡ niềm tin, gia tăng ơn thánh và giúp chúng ta chu toàn nhiệm vụ hằng ngày của mình. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Cv 4,32-35)

Sách Công vụ Tông đồ phác họa sinh hoạt của cộng đoàn các Kitô hữu đầu tiên thật đẹp: Họ một lòng một ý với nhau, sống yêu thương nhau và để mọi sự mình có làm của chung.

 

Bài đọc 2 (1Ga 5,1-6)

Thư thứ nhất của Thánh Gioan nhắc nhở các Kitô hữu, những người được Thiên Chúa sinh ra, phải sống yêu thương nhau. Đó là dấu hiệu chứng tỏ họ yêu mến Thiên Chúa; mà ai yêu mến Thiên Chúa, thì chiến thắng được tội lỗi thế gian.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu đã củng cố niềm tin của Tôma vào việc Chúa sống lại; ông đã tin và tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện.

  1. Chúa Giêsu đã trao cho Giáo hội nhiệm vụ dẫn dắt đàn chiên của Chúa. Xin cho Giáo hội luôn là điểm tựa vững chắc/ củng cố niềm tin của toàn thể dân Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. 2. Có nhiều người mang danh Kitô hữu, nhưng còn nghi ngờ việc Chúa Giêsu sống lại. Xin Chúa Giêsu Phục Sinh biến đổi họ/ trở nên những chứng nhân Tin mừng Phục sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Đời sống của các Kitô hữu đầu tiên là chứng tá quan trọng cho đời sống bác ái cộng đoàn. Xin cho những người tham gia hoạt động tông đồ/ sống hiệp thông với giáo xứ và với nhau, để hiệp nhất xây dựng Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Các Tông đồ là những người đầu tiên nói về sự phục sinh của Chúa cho Tôma. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta/ trở nên những người biết quan tâm nâng đỡ niềm tin cho tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật bao dung và nhẫn nại với Tôma khi củng cố đức tin cho ông. Xin làm cho đức tin yếu kém của chúng con thêm vững mạnh, để chúng con xác tín niềm tin vào sự sống lại và sẵn sàng tuyên xưng niềm tin phục sinh giữa mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.