Mục Vụ

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

Hoan Hô  Tại sao các bác mở dây Vì Chúa cần đến rồi đây vào thành Dọc đường môn đệ đồng thanh Lối đi trải áo đồng hành cung nghinh Nếu mà dân chúng làm thinh Thì loài gỗ đá linh đình hô vang. Lm Phêrô  Trương Điệu    Người Tôi Trung Như người tôi tớ chung tình Giêsu vác …

xem thêm

Đức Giêsu Kitô – Đường Tình Yêu – MV Giới Trẻ tháng 4/2020

Đức Giêsu Kitô – Đường Tình Yêu Chủ đề học hỏi và suy niệm tháng 4 năm 2020 Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên Các bạn trẻ thân mến, Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của Mùa Chay Thánh, đặc biệt là chuẩn bị bước vào Tam Nhật Vượt Qua, tưởng niệm việc Đức Giê-su thiết lập …

xem thêm

Người Trẻ Theo Chúa Trên Đường Thương Khó

05.04.2020 – Chúa nhật lễ Lá – Mt 27,11-54 Người Trẻ Theo Chúa Trên Đường Thương Khó Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa. Hôm nay Chúa bước vào thành thánh Giêrusalem trong muôn tiếng tung hô và cũng hôm nay Chúa đã vác …

xem thêm

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

Phục Sinh Lazarô  Maria vẫn ngồi nhà Thay quyền gia trưởng Matta trình thầy Lazarô hãy ra đây Tay chân còn bó như vầy mới tin Bốn ngày xác chết đã sình Giêsu quyền phép phục sinh bằng lời. Lm Phêrô  Trương Điệu   Sống Lại “La-gia-rô chết bốn ngày Được Người cứu sống khỏi tay tử thần Tội con …

xem thêm

Giáo Huấn 18: TC Là Cha Và Con Và Thánh Thần

GIÁO HUẤN 18/CN V MÙA CHAY/29.3.2020 Thiên Chúa Là Cha Và Con Và Thánh Thần * H. Thiên Chúa tỏ cho ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi để làm gì? (C. 46). T. Để mời gọi ta thông phần vào sự sống của chính Ba Ngôi, đồng thời góp phần làm cho gia đình, dân tộc và Hội Thánh …

xem thêm

Giới Trẻ Sống Mùa Chay 2020 Trong Thời Kỳ Đại Dịch Corona

Giới Trẻ Sống Mùa Chay 2020 Trong Thời Kỳ Đại Dịch Corona Các bạn trẻ rất thân mến, Dựa vào phương tiện truyền thông, chúng ta được biết hầu hết các nước trên thế giới bị Virus Cornona lây nhiễm và làm ảnh hưởng đến nhiều lãnh vực trong cuộc sống: từ tinh thần đến thể xác; từ kinh tế …

xem thêm

Người Trẻ Tin Tưởng Cậy Trông Vào Chúa

29.03.2020 – Chúa nhật V mùa Chay – Ga 11,1-45 Người Trẻ Tin Tưởng Cậy Trông Vào Chúa Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúng con thành tâm thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen Chúa. Chúng con ao ước được sống trong bình an, ân sủng và tình yêu của …

xem thêm

Đọc lại thư ĐGH Phanxicô gửi cho giới trẻ Việt Nam trong mùa Covid–19

Đọc lại thư ĐGH Phanxicô gửi cho giới trẻ Việt Nam trong mùa Covid–19       Tôi hiện ở Châu Âu trong bối cảnh đại dịch Covid–19 đang bùng phát. Trên phương tiện truyền thông, các nhà hữu trách đều đặn hướng dẫn người dân phòng chống dịch. Châu Âu đã đóng cửa biên giới. Một trong những điều …

xem thêm