Mục Vụ

Thơ PÂ Chúa Nhật 3 TN năm C

Năm Hồng Phúc   Thánh Thần Chúa ngự trên tôi Xức dầu sai đến: đơn côi nghèo nàn Hồn ai áp bức lầm than Giê su giải thoát thương ban Tin Mừng Hồng ân công bố Tin Mừng Năm năm tháng tháng xin đừng quên ơn. Lm Phêrô Trương Điệu   Thần Khí Chúa   Có Thần Khí ngự trên …

xem thêm

Panama 2019: Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34

Panama 2019: Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34       “Tôi đây là nữ tì của Chúa. Xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1:38) 17:00 ngày 22 tháng 01 năm 2019, Đức Tổng Giám Mục José Domingo Ulloa Mendieta, của tổng giáo phận thủ đô Panama đã chủ sự thánh lễ …

xem thêm

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Luyện tập đức Bác ái

Luyện tập đức Bác ái Bác ái là nhân đức cốt lõi của Kitô giáo. Bạn phải nhấn mạnh về đức ấy. Hướng mọi sinh hoạt về đức ấy. Đức bác ái phải là trung tâm điểm phát sinh mọi phúc lợi. Bạn đừng nản, nếu không, công lao bạn sẽ tiêu tùng. Luyện tập đức bác ái là phương …

xem thêm

Gia Đình Loan Báo Tin Mừng

27.01.2019 – Chúa nhật III Thường niên – Lc 1,1-4;4,14-21 GIA ĐÌNH LOAN BÁO TIN MỪNG Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã ở lại với chúng con nơi Bí tích tình yêu này để Chúa tiếp tục hy lễ cứu độ và làm lương …

xem thêm

Thơ PÂ Chúa Nhật 2 TN năm C

        Can Chi Vì rằng chưa đến giờ tôi Can chi việc đó lôi thôi đến bà? Vui thay tiệc cưới Cana Giê su cùng mẹ đến nhà chung vui Hết rượu Mẹ Chúa ngậm ngùi Giê su hóa phép rượu mùi sáu chum. Lm Phêrô Trương Điệu Nước Hóa Rượu Các anh đổ nước cho đầy Sáu …

xem thêm

Lắng Nghe Tích Cực Trong Đồng Hành Với Các Gia Đình

Lắng Nghe Tích Cực Trong Đồng Hành Với Các Gia Đình LẮNG NGHE TÍCH CỰC TRONG ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH Lm. Joseph Hoàng Ngọc Dũng ubmvgiadinh.org Chúng ta bước vào năm hoạt động mục vụ theo định hướng “Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề ra. Theo Carl Rogers và …

xem thêm

Phỏng Vấn Bạn Tường Vi Về Kinh Nghiệm Tham Dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới

Phỏng Vấn Bạn Tường Vi Về Kinh Nghiệm Tham Dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Văn Yên thực hiện Xin Vi cho biết Vi đã tham gia ĐH năm nào? Ở đâu? Lý do nào Vi đi đại hội giới trẻ? Và sau khi trở về, theo kinh nghiệm riêng, Vi thấy thế nào nếu đem so sánh kết …

xem thêm

Gia Đình Hạnh Phúc Khi Có Chúa Hiện Diện

20.01.2019 – Chúa nhật II Thường niên – Ga 2,1-11 Gia Đình Hạnh Phúc Khi Có Chúa Hiện Diện Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính và thờ lạy Chúa. Cuộc sống gia đình chúng con nhiều khi cũng rơi vào tình cảnh thiếu rượu như đôi tân hôn trong bài Tin Mừng hôm nay. Bởi rượu là …

xem thêm