Mục Vụ

Gia Đình Khao Khát Gặp Chúa

03.11.2019 – Chúa nhật XXXI Thường niên – Lc 19,1-10 Gia Đình Khao Khát Gặp Chúa Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa, Đấng giàu lòng thương xót đang hiện diện trước chúng con đây. Cậy tin vào lòng Chúa bao dung, chúng con ngước trông và khát khao được Chúa đoái thương như …

xem thêm

GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 48

GIÁO HUẤN SỐ 48: 27/10/2019  ĐIỀU RĂN THỨ TÁM H. Điều răn thứ tám dạy ta sự gì ? (569) T. Điều răn thứ tám dạy ta sống thành thật, làm chứng cho chân lý, và tôn trọng danh dự của mọi người. Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa: “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. …

xem thêm

Thơ PÂCN 30 TN Năm C

Ra Về Khỏi Tội   Có người biệt phái trề môi Chê người thu thuế kỳ khôi nguyện cầu Người này đấm ngực cúi đầu Kẻ kia đứng thẳng lào lào kể công Lên đền kẻ được người không Vì lòng khiêm hạ thì lòng mới an. Lm Pet Trương Điệu   Người Thu Thuế  Người thu thuế đứng đàng xa …

xem thêm

Gia Đình Sống Khiêm Nhường

27.10.2019 – Chúa nhật XXX Thường niên – Lc, 18,9-14 Gia Đình Sống Khiêm Nhường Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện với chúng con trong Bí tích tình yêu. Chúa đã đến và ở lại với chúng con chỉ vì yêu chúng con, và Chúa đã hạ mình xuống để nâng chúng con …

xem thêm

GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 47

GIÁO HUẤN SỐ 47: 20/10/2019 ĐIỀU RĂN THỨ BẢY (3): HỌC THUYẾT XÃ HỘI (557) H. Hội thánh trình bày những gì trong Học thuyết xã hội? T. Hội thánh trình bày có hệ thống các chân lý của Tin Mừng, về phẩm giá và bản tính xã hội của con người; đề ra những nguyên tắc để suy tư, những …

xem thêm

Thơ PÂCN 29 TN Năm C

Cầu Nguyện Có người thẩm phán bất lương Quấy rầy mới xử cùng đường mới phân Kiên trì bà góa cô thân Được như ý muốn cơ bần giải oan Chúa Trời định liệu lo toan Chăm lo cầu nguyện chu toàn luật yêu. Lm Pet Trương Điệu Bà Góa Kiên Trì Trong thành kia có một bà Đến xin …

xem thêm

 Hỏi Đáp Thư Chung 2019 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam                     

 Hỏi Đáp Thư Chung 2019 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam                      Câu 1: Hội đồng Giám Mục Việt Nam họp đại hội thứ XIV khi nào, tại đâu, mục đích gì ? Đáp : Chúng tôi, các Giám mục thuộc 27 Giáo phận, tham dự Đại hội XIV tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, xin gửi …

xem thêm