Mục Vụ

Tin Mừng Gia Đình (Bài 1 – Bài 3)

Tin Mừng Gia Đình Vũ Văn An VCN Lời giới thiệu. Dẫn nhập: Khám phá lại Tin Mừng Gia Đình. Tin Mừng Gia Đình, Gia đình trong trật tự tạo dựng. Tin Mừng Gia Đình, Cơ Cấu Tội Lỗi Trong Đời Sống Gia Đình.   Lời giới thiệu Đây là tựa đề cuốn sách nhỏ của Đức Hồng Y Walter …

xem thêm

5 chiếc bánh

5 chiếc bánh   Còn năm chiếc bánh nhỏ thôi Và hai con cá lẻ loi thấm gì Ngài cầm lấy nguyện thầm thì Bẻ ra phân phát vừa khi đói lòng   Năm ngàn người thỏa ước mong Lạ lùng ai cũng cất lời ngợi ca Ngài là ngôn sứ đây mà Đến trần gian để cứu ta cứu …

xem thêm

Nhân Đức Trong Gia Đình: Sự Nhiệt Thành

Nhân Đức Trong Gia Đình: Sự Nhiệt Thành  “Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn. Ai phân phát thì phải phân phát chân thành. Ai chủ tọa thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm.” Rm 12:8 Thế nào là nhiệt thành? Nhiệt thành là sự vui tươi và hạnh phúc khi làm …

xem thêm

Chạnh lòng

Chạnh lòng  Các ông lại phải xuống thuyền Ra đi tìm chỗ lặng yên bờ hồ Người dân vội vã đổ xô Sang bên kia trước đợi chờ lắng nghe   Dưới thuyền Ngài bước đi lên Thấy đoàn người đã nhiều phen cực cùng Chạnh lòng thương đám dân tình Lang thang như những con chiên không đàn. Chủ …

xem thêm

Thánh Giáo Yếu Lý

THÁNH GIÁO YẾU LÝ (ĐỂ THAM KHẢO) IN LẦN THỨ HAI 30.000 QUYỂN – NHÀ IN VÀ XUẤT BẢN- CẦN THƠ ẤN QUÁN 5/1, Nguyễn Công Trứ, 5/1 CẦN THƠ CUM PERMISSU SUPERIORUM CHÚA GIÊSU PHÁN RẰNG: “Tao là Đàng là sự Thật là sự Sống”. (Êv. Ông thánh Gioan XIV,6) THIÊN CHÚA NHỨT THỂ TAM VỊ ĐỆ NHỨT THIÊN Hỏi: Có mấy đàng lên …

xem thêm

Bản Giáo Lý Hỏi Thưa (GIÁO LÝ TÂN ĐỊNH)

BẢN GIÁO LÝ HỎI THƯA (GIÁO LÝ TÂN ĐỊNH) Gm. Nicôla Huỳnh Văn Nghi PHẦN MỞ ĐẦU Hỏi: Ta sống ở đời này để làm gì? Thưa: Ta sống ở đời này để nhận biết, thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và thương yêu mọi người như anh em, cùng nhau xây dựng một xã …

xem thêm

Nhân Đức Trong Gia Đình: QUYẾT TÂM

NHÂN ĐỨC TRONG GIA ĐÌNH: QUYẾT TÂM  “Mỗi người phải can đảm và sống hăng say để chinh phục mọi đỉnh cao trong cuộc đời. Vì vậy, ngay từ lúc đầu đời, mỗi người phải được huấn luyện để luôn có những ý định cao cả, để có quyết tâm mãnh liệt và mục đích chắc chắn trong mọi công …

xem thêm

5 Phút Giáo Lý GPCT 2018: Bài 21-52

GIÁO PHẬN CẦN THƠ HỌC HỎI 5’ CHÚA NHẬT CN 4 PHỤC SINH – CN 34 THƯỜNG NIÊN Tập II / Giáo Huấn 21 – 52  2018 MỤC LỤC TẬP I: CN I MÙA CHAY – CN III PHỤC SINH. Lời ngỏ Giáo huấn 12: Phụng Vụ (1): Ý nghĩa Phụng vụ. Giáo huấn 13: Phụng Vụ (2): Công trình …

xem thêm