Mục Vụ

Gia Đình Loan Báo Tin Mừng

27.01.2019 – Chúa nhật III Thường niên – Lc 1,1-4;4,14-21 GIA ĐÌNH LOAN BÁO TIN MỪNG Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã ở lại với chúng con nơi Bí tích tình yêu này để Chúa tiếp tục hy lễ cứu độ và làm lương …

xem thêm

Thơ PÂ Chúa Nhật 2 TN năm C

        Can Chi Vì rằng chưa đến giờ tôi Can chi việc đó lôi thôi đến bà? Vui thay tiệc cưới Cana Giê su cùng mẹ đến nhà chung vui Hết rượu Mẹ Chúa ngậm ngùi Giê su hóa phép rượu mùi sáu chum. Lm Phêrô Trương Điệu Nước Hóa Rượu Các anh đổ nước cho đầy Sáu …

xem thêm

Lắng Nghe Tích Cực Trong Đồng Hành Với Các Gia Đình

Lắng Nghe Tích Cực Trong Đồng Hành Với Các Gia Đình LẮNG NGHE TÍCH CỰC TRONG ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH Lm. Joseph Hoàng Ngọc Dũng ubmvgiadinh.org Chúng ta bước vào năm hoạt động mục vụ theo định hướng “Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề ra. Theo Carl Rogers và …

xem thêm

Phỏng Vấn Bạn Tường Vi Về Kinh Nghiệm Tham Dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới

Phỏng Vấn Bạn Tường Vi Về Kinh Nghiệm Tham Dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Văn Yên thực hiện Xin Vi cho biết Vi đã tham gia ĐH năm nào? Ở đâu? Lý do nào Vi đi đại hội giới trẻ? Và sau khi trở về, theo kinh nghiệm riêng, Vi thấy thế nào nếu đem so sánh kết …

xem thêm

Gia Đình Hạnh Phúc Khi Có Chúa Hiện Diện

20.01.2019 – Chúa nhật II Thường niên – Ga 2,1-11 Gia Đình Hạnh Phúc Khi Có Chúa Hiện Diện Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính và thờ lạy Chúa. Cuộc sống gia đình chúng con nhiều khi cũng rơi vào tình cảnh thiếu rượu như đôi tân hôn trong bài Tin Mừng hôm nay. Bởi rượu là …

xem thêm

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Nghệ thuật Quở Mắng

Nghệ thuật quở mắng Phải dè dặt trong lời quở mắng. Nếu vì muốn đánh mạnh vào đầu óc, vào giác cảm trẻ em để các em khỏi tái phạm, mà thổi phồng quá đáng điều lỗi, sẽ rất tai hại. Vì một là các em bị sai lạc lương tâm: việc không là gì mà hoá thánh trọng tội. …

xem thêm

Thơ PÂ CN Chúa Chịu Phép Rửa

Thơ PÂ CN Chúa Chịu Phép Rửa Phần Tôi                     Phần tôi rửa nước phàm trần           Còn Ngài thanh tẩy Thánh Thần lửa yêu                    Phần tôi phận nhỏ cô liêu           Còn Ngài cao trọng đủ điều quyền năng                    Phần tôi thống hối Gio-đan           Còn Ngài Cứu Thế sống bằng tình Cha. Lm Pet Trương …

xem thêm

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Nghệ Thuật Cổ Vũ

Nghệ Thuật Cổ Vũ Nên để ý cổ vũ các em, bằng cách tin tưởng ở các em nhờ khám phá thấy năng khiếu nơi các em. Cần bạn tin tưởng nơi thiện chí và thiên hướng của trẻ em. Điều tốt được ước định, điều xấu thì phải chứng minh. Được bạn tin tưởng, năng khiếu của em sẽ …

xem thêm