Mục Vụ

Giáo Huấn 16: Lương Tâm

Giáo Huấn 16: Lương Tâm H. Lương tâm là gì ? T. Lương tâm là luật tự nhiên Thiên Chúa đã đặt sẵn trong lòng con người, để soi dẫn họ làm lành lánh dữ. Lời Chúa:“Dân ngoại là những người không có luật Mô-sê; nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì Luật dạy…Họ cho …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 4 MC B

  Cứu Chúa Rắn đồng treo cột Sinai Cứu dân Do Thái một mai sống còn Giêsu cứu Chúa Ngôi Con Chết treo thập giá cho tròn ý Cha Ai tin sẽ được thứ tha Xa lìa tăm tối xấu xa cải chừa. Lm Phêrô  Trương Điệu  Rắn đồng Rắn đồng xưa cứu dân riêng, Nay cây thập giá, dấu …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 4 Mùa Chay năm B

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY Dẫn vào Thánh lễ Lời Thầy tiên báo cho hay Rằng Ngài sẽ chết trên cây khổ hình Ai tin mến Chúa hết tình Ngài ban sự sống thần linh cho đời. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ tư Mùa Chay: Chúa Giêsu tiên báo Ngài phải chết cách nào …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Đón Nhận Tình Yêu Giêsu

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.03.2021 Chúa nhật IV Mùa Chay – Ga 3,14-21 Giúp Người Trẻ Đón Nhận Tình Yêu Giêsu *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu Chúa đã dành cho chúng con. Trong giờ phút linh thiêng này, chúng con xin cung kính thờ lạy Chúa. Xin Chúa tăng …

xem thêm

Giáo Huấn 15: Đam Mê Và Đời Sống Luân Lý

Giáo Huấn 15: Đam Mê Và Đời Sống Luân Lý H. Những việc chúng ta làm còn bị chi phối bởi những gì nữa ? T. Những việc chúng ta làm còn bị chi phối bởi các đam mê, là cảm xúc, là chuyển biến hay rung động của sự nhạy cảm, thúc đẩy con người hành động hay không …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 3 Mùa Chay năm B

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY Dẫn vào Thánh lễ Đền thờ Chúa ngự chính lòng ta Phải tẩy sạch trong mọi đục tà Từ bỏ đam mê và ích kỷ Mọi điều bất chính đuổi xua ra. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba Mùa Chay: Thanh tẩy Đền thờ Thiên Chúa (Ga 2,13-25). Chúa …

xem thêm

Thơ Phúc Âm CN 3 MC B

Thanh Tẩy Thánh đô bừng hội Gialiêm Đền thờ phủ bóng uy nghiêm hóa phàm Trâu bò tiền bạc oàm oàm Nơi nơi chất chứa lòng tham con người Giêsu đánh đuổi tơi bời Làm sao hóa chợ Chúa Trời nhà Cha Cứ phá đền thờ cho ta Chỉ trong ba bữa nguy nga dựng liền. Lm Phêrô  Trương Điệu …

xem thêm

Giúp Người Trẻ Thanh Tẩy Tâm Hồn

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 07.03.2021 Chúa Nhật III Mùa Chay – Ga 2,13-25 Giúp Người Trẻ Thanh Tẩy Tâm Hồn *** Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Chúa chính là đền thờ đích thực để phụng thờ Thiên Chúa. Trong mùa Chay, chúng con được mời gọi sám …

xem thêm