Mục Vụ

Thơ PÂCN 22 TN Năm C

Bàn Cao Bàn cao chỗ trọng mà chi Ngồi vào chỗ cuối tức thì mới lên Trần ai danh lợi chẳng bền Chi bằng khiêm hạ Chúa đền phúc sau Tiệc tùng bè bạn người giàu Xin mời kẻ khó bớt đau tim người. Pet Trương Điệu     Được Mời Khi anh em đã được mời Đi ăn tiệc …

xem thêm

Gia Đình Sống Khiêm Tốn

01.09.2019 – Chúa nhật XXII Thường niên – Lc 14,1.7-14 GIA ĐÌNH SỐNG KHIÊM TỐN Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thật diễm phúc cho những ai được diện kiến Chúa. Đôi mắt xác thịt tuy không thấy nhưng chúng con xác tín Chúa đang ngự giữa chúng con, nơi Bí tích Thánh Thể Tình Yêu, chúng con tôn vinh và …

xem thêm

Thơ PÂCN 21 TN Năm C

Cửa Hẹp Vào qua cửa hẹp ai ơi Kẻo khi cửa đóng ngoài trời giá băng Chủ nhà từ chối khăng khăng Người đâu mà tới lố lăng lào lào Thì ra kẻ trước thành sau Kẻ sau thành trước xin mau đổi lòng. Lm Pet Trương Điệu   Chiến Đấu  Anh em chiến đấu làm sao Để qua cửa …

xem thêm

Gia Đình Cố Gắng Và Hy Sinh Mỗi Ngày

25.08.2019 – Chúa nhật XXI Thường niên – Lc 13,22-30 GIA ĐÌNH CỐ GẮNG VÀ HY SINH MỖI NGÀY Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng tin kính, mến yêu và thờ lạy Chúa. Chúa là Đấng tiên phong đi vào con đường hẹp và đã đến đích để cứu độ nhân loại. Chúa đã cho chúng con thấy rằng: mọi …

xem thêm

Thơ PÂCN 20 TN Năm C

Lửa Yêu Ta đem lửa mến vào đời Ước mong lửa cháy rạng ngời tình thương Ta đem chia rẽ ruột rà Bình an chẳng thấy một nhà phân ly Ta mong chân lý thực thi Hạnh phúc sẽ thấy lương tri an bình. Lm Pet Trương Điệu   *** Lửa Của Chúa Anh em cứ tưởng Thầy ban Hòa bình …

xem thêm

Gia Đình Quyết Tâm Theo Chúa

18.08.2019 – Chúa nhật XX Thường niên – Lc 12,49-53 Gia Đình Quyết Tâm Theo Chúa Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con, nên Chúa đã ở lại với chúng con trong Bí tích Thánh Thể, và từng giây từng phút Chúa chờ đợi chúng con đến, để Chúa đổ tràn trên chúng con ánh sáng, sức …

xem thêm