Mục Vụ

Giới Trẻ Sống Chứng Nhân

Giới Trẻ Sống Chứng Nhân  Các bạn trẻ thân mến, Nhìn vào thực trạng hiện nay, giới trẻ phát triển về nhiều mặt như trí thức, hiểu biết và sử dụng công nghệ… Bên cạnh đó, giới trẻ cần cũng còn hạn chế không ít khía cạnh, đặc biệt là đời sống tinh thần. Vì thế, giới trẻ Công giáo …

xem thêm

Thơ PÂ CN lễ Chúa Hiển Linh

Thơ PÂ CN lễ Chúa Hiển Linh ÁNH SAO LẠ             Ba Vua xứ lạ về chầu               Ngôi sao dẫn lối nhiệm mầu đêm xưa                      Triều thần hốt hoảng đón đưa               Bêlem là điểm lọc lừa bất tương                      Này vàng, mộc dược nhũ hương               Xin dâng ấu Chúa thiên đường giáng …

xem thêm

Gia Đình Khao Khát Gặp Chúa

06.01.2019 – Lễ Hiển Linh – Mt 2,1-12 Gia Đình Khao Khát Gặp Chúa Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính và thờ lạy Chúa. Hôm nay, Chúa đã tỏ mình cho các đạo sĩ từ phương Đông đến tìm gặp Chúa. Giờ đây, nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa không chỉ tỏ mình ra, mà Chúa còn …

xem thêm

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 2: Gia đình là nơi đồng hành đầu tiên 

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 2: Gia đình là nơi đồng hành đầu tiên  Gia đình là nơi ta được đồng hành đầu tiên Trong thực tế chúng ta rất thường nghĩ rằng các giám mục, linh mục hay tu sĩ mới là người làm nhiệm vụ Đồng hành với con người. Thực ra, không phải như …

xem thêm

Thơ PÂ Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm C

Thơ PÂ Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm C  Lc 2,41-52         Vượt Qua               Mười hai tuổi đã lên đền                    Theo luật Chúa truyền dâng lễ vượt qua                 Giêsu cùng với mẹ cha                    Dâng con Thiên Chúa thiết tha cuộc đời   …

xem thêm

Gia Đình Sống Theo Gương Thánh Gia Thất

30.12.2018 – Lễ Thánh Gia Thất – Lc 2,41-52 GIA ĐÌNH SỐNG THEO GƯƠNG THÁNH GIA THẤT Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính và thờ lạy Chúa. Trong ngày lễ mừng Thánh Gia Thất hôm nay, chúng con được mời gọi cùng nhau chiêm ngắm Chúa và học hỏi nơi gia đình Thánh Gia, một gia đình …

xem thêm