Mục Vụ

Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

CHẦU THÁNH THỂ CN LỄ HIỂN LINH NĂM A KHAO KHÁT GẶP CHÚA Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con tôn thờ, chúc tụng và tạ ơn Chúa. Giờ này, chúng con muốn được hoà vào tâm tình của các đạo sĩ Phương Đông khao khát tìm Chúa trên hành trình đức tin. Xin Chúa khơi lên trong chúng con …

xem thêm

Tín Điều “Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa”

TÍN ĐIỀU “ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA” Dẫn nhập Hình ảnh Đức Maria Mẹ Thiên Chúa đã có chỗ đứng trong Giáo Hội, trong lòng người tín hữu trải qua dòng lịch sử. Vấn đề cần đặt ra ở đây: niềm tin của mỗi tín hữu được xây dựng trên định hướng nào? Từ niềm tin bình dân đến định …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ CN Lễ Mẹ Thiên Chúa

THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI (01.01) Dẫn vào Thánh lễ Kính mừng thân mẫu Chúa Trời Cầu thay nguyện giúp người đời chúng con Một Năm Mới thật vuông tròn Vững tin cậy mến sắt son một niềm. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm…, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa: “Người …

xem thêm

Nhân đức trong Gia đình: Sạch sẽ

Nhân đức trong Gia đình: Sạch sẽ “Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống sự trong sáng, thánh thiện, sạch sẽ, tế nhị luôn tôn vinh giá trị của con người và thúc đẩy sự phát triển nội tâm của họ. Sự sạch thể lý cũng sẽ dẫn đến sự trong sạch trong tinh thần.”  Trích từ bài viết của …

xem thêm

Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ MẸ THIÊN CHÚA SỐNG THEO GƯƠNG MẸ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chúng con tin Chúa đang hiện diện trong hình bánh trước mặt chúng con. Vì yêu chúng con, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để ở với chúng con luôn mãi. …

xem thêm

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ CN Lễ Giáng Sinh Năm A

LỄ GIÁNG SINH (Thánh lễ ban ngày) Dẫn vào Thánh lễ Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần Hòa mình sống với phàm nhân giữa đời Mọi người ở khắp mọi nơi Hồng ân cứu độ từ Trời tặng ban. Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, lễ Giáng Sinh: Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người (Ga 1,1-18).  …

xem thêm

Nhân đức trong Gia đình: Sự hiệp nhất

Nhân đức trong Gia đình: Sự hiệp nhất “Sự hiệp nhất trong một con người cho phép họ nhìn mình trong toàn thể tạo thành, nhìn thấy toàn thể trong chính mình, nhìn mọi sự với con mắt vô tư” Trích sách BHAGAVAD-GITA chương VI, câu 29 1. Thế nào là sự hiệp nhất? Nhân đức có thế lực lớn …

xem thêm

Chầu Thánh Thể CN Lễ Giáng Sinh Năm A

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ GIÁNG SINH NĂM A SỐNG MẦU NHIỆM NHẬP THỂ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa: Thờ lạy Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu; cảm tạ Chúa về tình yêu cứu độ Chúa dành cho chúng con. Trong Giờ phút linh thiêng này, xin Chúa cử Thánh Thần Tình …

xem thêm