Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 16-17

PHẦN II Chương 16,13-28 GIÁO HỘI Ở TRONG NƯỚC TRỜI   BÀI 30: LỜI  TUYÊN XƯNG VÀ TỐI THƯỢNG QUYỀN CỦA PHÊRÔ 16,13-20. 1 BÀI 31: LẦN THỨ NHẤT LOAN BÁO THỤ NẠN (16,21-28) 2 BÀI 32: BIẾN HÌNH (17,1-8 và 9) 4 BÀI 33: CÂU HỎI VỀ ÊLIA (17,9-13) 5 BÀI 34: CHỮA ĐỨA TRẺ ĐỘNG KINH (17,14-21) 6 …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 13-16

TỔNG THỂ III Chương 13-16  CHỌN LỰA DỨT KHOÁT CÓ GIA NHẬP NƯỚC TRỜI HAY KHÔNG   BÀI 22: PHẦN DIẾN TỪ CỦA TỔNG THỂ III – 7 dụ ngôn (13,1-52) BÀI 23: HÓA BÁNH RA NHIỀU (14,13-21) BÀI 24: ĐỨC GIÊSU ĐI TRÊN MẶT NƯỚC (14,22-33) BÀI 25: CHỮA BỆNH TẠI GHÊNÊXARÉT (14,34-36) BÀI 26: TRANH LUẬN VỀ TRUYỀN …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 10-12

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 10-12 TỔNG THỂ II ĐỨC GIÊSU SAI CÁC TÔNG ĐỒ ĐI RAO GIẢNG VÀ CHÍNH NGÀI RA ĐI CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI   BÀI 20: BÀI SAI TRUYỀN GIÁO – Chương 10. BÀI 21: MỘT KHÚC QUANH (chương 11-12)               Tổng thể I (5-9) cho biết …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 8-9

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 8-9   BÀI 16: PHẦN TƯỜNG THUẬT CỦA TỔNG THỂ I: 10 PHÉP LẠ (chương 8-9) BÀI 17: 3 PHÉP LẠ CHỮA BỆNH-ĐỨC GIÊSU LÀ NGƯỜI TÔI TỚ (8,1-17) BÀI 18: 3 PHÉP LẠ BIỂU LỘ QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC GIÊSU MỜI GỌI THEO NGÀI (8,18-9,13) BÀI …

xem thêm

Phúc Âm Matthêu: Chương 5-7

TỔNG THỂ I NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN Mt 5-9   PHẦN DIỄN TỪ CỦA TỔNG THỂ I chương 5-7. 1 BÀI 9: NHỮNG LỜI CHÚC PHÚC (5,1-12) 2 BÀI 10: MUỐI VÀ ÁNH SÁNG (5,13-16) 4 BÀI 11: CÔNG CHÍNH MỚI HOÀN THÀNH LUẬT CŨ (5,17-48) 5 BÀI 12: TINH THẦN CỦA NHỮNG VIỆC ĐẠO ĐỨC (6,1-8.16-18.(19-23)) 7 BÀI 13: …

xem thêm

Phúc Âm Matthêu: Chương 3-4

PHẦN I Chương 3-16 ĐỨC GIÊSU CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI VÀ CHUẨN BỊ GIÁO HỘI   PHẦN CHUYỂN TIẾP: Chương 3-4 Tổng quan 1/ Trong Tiền Ngôn (chương 1-2), Mt đã giới thiệu Đức Giêsu là ai: Ngài chính là Đấng Messia.      Sang phần chuyển tiếp này (chương 3-4), Mt sẽ trình bày quan niệm Messia (messianisme) của Đức …

xem thêm

Phúc Âm Matthêu: Dẫn Nhập & Tiền Ngôn

DẪN NHẬP   BÀI I: BẮT ĐẦU TỪ ĐOẠN KẾT (Mt 28,16-20) Trong đoạn kết của tác phẩm, Mt đã gom lại hầu hết những chủ đề lớn của tác phẩm Ngài. Bởi thế, chúng ta có thể khởi sự loạt bài tìm hiểu tác phẩm Tin Mừng theo thánh Mát thêu bằng việc xem xét đoạn kết của tác …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 22-24

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 22-24  Bài đọc thêm. BÀI 93: GIUĐA PHẢN THẦY (22,1-6) BÀI 94: CHUẨN BỊ TIỆC LY (22.7-13) BÀI 95: TIỆC LY – DIỄN TỪ GIÃ BIỆT (22,14-38) BÀI 96: TRÊN NÚI CÂY DẦU (22,39-53) BÀI 97: TRƯỚC TÒA ÁN ĐẠO (22,54-23,1) BÀI 98: TRƯỚC PHILATÔ VÀ HÊRÔĐÊ (23,2-25) BÀI …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 21

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 21   BÀI 90: ĐỒNG TIỀN CỦA BÀ GÓA (21,1-4)         Sau khi mô tả những thói xấu của bọn kinh sư trong đó có việc lợi dụng chức vụ đẻ nuốt chửng tài sản của các bà góa. Đức Giêsu lấy một bà góa ra nêu gương. Chữ …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 20

BÀI 84: QUYỀN BÍNH CỦA ĐỨC GIÊSU (20,1-8) c 1 – “Đức Giêsu giảng dạy cho dân chúng trong Đền thờ”: Sau khi đã thanh tẩy ‘nhà của Ngài’ là Đền thờ. Đức Giêsu thường xuyên vào đó để rao giảng. Và cũng tại đây Ngài gặp những người chống đối đến chất vấn Ngài. Những cuộc chất vấn này …

xem thêm