Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 22-24

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 22-24  Bài đọc thêm. BÀI 93: GIUĐA PHẢN THẦY (22,1-6) BÀI 94: CHUẨN BỊ TIỆC LY (22.7-13) BÀI 95: TIỆC LY – DIỄN TỪ GIÃ BIỆT (22,14-38) BÀI 96: TRÊN NÚI CÂY DẦU (22,39-53) BÀI 97: TRƯỚC TÒA ÁN ĐẠO (22,54-23,1) BÀI 98: TRƯỚC PHILATÔ VÀ HÊRÔĐÊ (23,2-25) BÀI …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 21

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 21   BÀI 90: ĐỒNG TIỀN CỦA BÀ GÓA (21,1-4)         Sau khi mô tả những thói xấu của bọn kinh sư trong đó có việc lợi dụng chức vụ đẻ nuốt chửng tài sản của các bà góa. Đức Giêsu lấy một bà góa ra nêu gương. Chữ …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 20

BÀI 84: QUYỀN BÍNH CỦA ĐỨC GIÊSU (20,1-8) c 1 – “Đức Giêsu giảng dạy cho dân chúng trong Đền thờ”: Sau khi đã thanh tẩy ‘nhà của Ngài’ là Đền thờ. Đức Giêsu thường xuyên vào đó để rao giảng. Và cũng tại đây Ngài gặp những người chống đối đến chất vấn Ngài. Những cuộc chất vấn này …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 19

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 19 BÀI 80: ÔNG DAKÊU (19,1-10)             Chuyện này còn mang ý nghĩa Ngôn sứ nghĩa là các cử chỉ và lời nói của Ngài, nhằm mạc khải một khía cạnh đặc biệt trong sứ mạng của Ngài. c 2 – “Một người tên là Dakêu”: (Lc ít khi …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 18

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 18 BÀI 74: VIÊN THẨM PHÁN VÀ BÀ GÓA (18,1-8)             Sau diễn từ về Ngày của Con Người, Đức Giêsu muốn khuyên các môn đệ mình đừng ngã lòng, nhưng hãy kiên trì cầu nguyện. Ngài nói điều này bằng một dụ ngôn. c 1 Câu đầu tiên …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 17

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 17 BÀI 70: NẾP SỐNG CỘNG ĐOÀN (17,1-4)             Trong đoạn 7,1-4 (bài này và bài sau), Lc gom lại nhiều giáo huấn rải rác của Đức Giêsu về nếp sống cộng đoàn: có vấp ngã (cc 1-3a) sửa lỗi anh em (cc 3b-4), sức mạnh của đức tin …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 16

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 16   BÀI 67: NGƯỜI QUẢN LÝ BẤT TRUNG (16,1-13) I- GIẢI THÍCH c 1 “Quản lý”: đối với dân Do thái, quản lý không phải chỉ là một trong những người làm mướn ăn lương của chủ, mà là một nhân vật rất có thế lực.      * …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 15

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 15   BÀI 66: BA DỤ NGÔN VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT (15,1-32)         Từ chương 15 đến chương 19, Lc ghi lại những giáo huấn của Đức Giêsu dưới hình thức ngụ ngôn, nhằm dạy người ta hiểu tấm lòng của Thiên Chúa đối với những kẻ thường bị …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 14

BÀI 63: CHỌN CHỖ NGỒI (14,1-24) I- GIẢI THÍCH c 1 Đây là hoàn cảnh tạo dịp cho Đức Giêsu phát biểu ý kiến của Ngài.      – “Một người biệt phái mời Ngài tới nhà dùng bữa”: Lc tường thuật lại những lần Đức Giêsu được các người biệt phái mời ăn (7,36  11,37  14,1). Cũng Lc ghi nhận …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 13

BÀI 59: KÊU GỌI SÁM HỐI – DỤ NGÔN CÂY VẢ (13,1-9)         Một lần nữa Đức Giêsu kêu gọi gấp rút lo ăn năn sám hối. GIẢI THÍCH c 1 Biến cố Philatô: không thấy sử sách ghi gì về biến cố này, nhưng cũng dễ hiểu. Thời đó người Do thái thỉnh thoảng nổi loạn chống lại đế …

xem thêm