Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái

Chú Giải Tin Mừng Marcô 1,14-3, 11 – Lm Carolo

GIAI ĐOẠN I TỪ LÚC KÊU GỌI CÁC MÔN ĐỆ ĐẦU TIÊN ĐẾN LÚC THÀNH LẬP NHÓM 12 Giai đoạn này gồm 2 phần: * Phần I: nói về hoạt động của Đức Giêsu ở Galilê. Ba dấu chỉ ơn cứu độ:             – Lời giảng dạy đầy uy quyền: 1,21-28.             – Chữa bệnh cho nhạc mẫu  của Phêrô: …

xem thêm

Chú Giải Tin Mừng Marcô 1,1-13 – Lm Carolo

Chú Giải Tin Mừng Marcô 1,1-13 – Lm Carolo TIỀN NGÔN (1,1-13)             Sau khi đề tựa cho tác phẩm, Mc giới thiệu con người Đức Giêsu bằng cách so sánh Ngài với Gioan Tẩy Giả. Như thế phần này gồm 4 ý:             – Tựa đề 1,1             – Sứ mạng của Gioan Tẩy Giả 1,2-8.             – Đức …

xem thêm