Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ CN VIII TN C (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  8 TN C :  Tự  Xét  Mình  Trước 1-NL: Bao êm đềm. 2-SH: Chiều tím 3-ĐC : TV 91 4-Alleluia 2 5-DL: Lời trầm hương 6-HL: 1-Lắng nghe Lời Chúa.2-Cho con biết ăn năn 7-KL: Xin tri ân

xem thêm

Thánh ca chủ đề CN 7 TN C: Yêu Thương Kẻ Thù

Thánh ca chủ đề CN 7 TN C: Yêu Thương Kẻ Thù ChoConBietYeuThuong-GiaAn ChuaHoaBinh-BinhCa9 PhamDuy DuyQuang DauCoTinhYeuThuong-HoangOanh Kinhhoabinh-LinhmucJBNguyenSang LeVatHoaBinh-LmDuyThien MotDoiNhuChua-VuPhongVu Thapsangtrongcon-VoDanh Yeu thuong ke thu – Top ca Trai tim yeu

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN VII TN C (Gợi Ý) – File PDF

Chúa Nhật  7 TN – C : Yêu Thương Kẻ Thù 1-NL:Lên đền thánh 2-SH: Trở về đi 3-ĐC : TV 102 4-Alleluia 1 5-DL: Tựa làn trầm hương 6-HL: 1-Yêu thương kẻ thù,   2- Cho con biết yêu thương 7-KL: Đem Tin Mừng

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN IV TN C (Gợi Ý) – File PDF

Chúa Nhật  3 TN-C  :  Số Phận  Vị  Ngôn  Sứ 1-NL : Vinh quang Chúa 2-SH: Nguyện Chúa Chí Ái 3-ĐC :  TV 70 4-Alleluia 5 5-DL: Xin dâng lên Chúa 6-HL: 1-Xin đừng ẩn mặt. 2-Trông cậy Chúa. 7-KL: Đường đi có Chúa

xem thêm

Giới Thiệu Các Album Thánh Ca Xuân

Album Xuân Hồng Ân 01 An tinh xuan download  4.9M 02 Xuan hong an download3.5M 03 Chua xuan download 4.6M 04 Dang ngay xuan download 4.7M 05 Hong an Chua xuan download 4.3M 06 Xuan ve download 4.9M 07 Chua mua xuan download 3.8M 08 Mua xuan da den download 4.3M 09 Xin chao mua xuan download 4.7M 10 Me la mua xuan cuu do download 4.3M 11 Xuan ca  4.3M   Album Xuân Kỳ Diệu       …

xem thêm