Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 2 MV Năm A (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 2 MV Năm A (Gợi Ý) – File PDF 1-L: Trời cao 2-SH: Cho con biết ăn năn 3-ĐC : TV  71 4-Alleluia  2 5-DL: Giờ đây chúng con. 6-HL: 1-Tiếng vọng ca 2   2-Hãy trở về 7-KL: Trông đợi

xem thêm