Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 13 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 13 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL: Về nơi đây. 2-SH: Tự tình sám hối 3-ĐC : TV 88 4-Alleluia  7 5-DL: Dâng Chúa Trời. 6-HL: Theo Chúa.   2-Cho con biết yêu thương 7-KL: Thánh Tâm Chúa Giêsu (Huyền Linh):Thánh Tâm CG nguồn êm ái…

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 12 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 12 TN Năm A (Gợi Ý)  1-NL: Trèo lên cao sơn 2-SH: Xin thương tha 3-ĐC TV 68. 4-Alleluia 6 5-DL: Dâng trọn cuộc đời 6-HL: 1-Trông cậy Chúa.  2-Chứng nhân tình yêu. 7-KL: Đem Tin Mừng

xem thêm

Album Chuyện Tình Giêsu (Thánh Tâm)

Album Chuyện Tình Giêsu (Thánh Tâm) LINK TẢI VỀ ALBUM: ALBUM THANH TAM Chuyện Giêsu – chuyện mỗi chúng ta Thánh Tâm Thánh Tâm Chúa Yêu Con Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tình Chúa Yêu Con Trái tim khát yêu thương Trái Tim Người Trái tim rực cháy Trong Trái Tim Chúa

xem thêm

Album Thánh Thể – Sưu tầm

Album Thánh Thể LINK TẢI VỂ ALBUM: ALBUM THANH THE Bí Tích Tình Yêu Chinh Mình Máu Chúa Chúa Mời Chúng Ta Con Mến Yêu Ðây Lòng Chúa Phút Than Thở Phút Linh Thiêng Ta Là Bánh Hằng Sống Tantum Ergo Thành Tâm thờ kính Thờ Lạy Chúa

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Gợi Ý) – File PDF 1-NL: Đi về nhà Chúa. 2-SH : Chúa nhân từ 3-ĐC TV 8 4-Alleluia 5 5-DL: Kính dâng Ba Ngôi 6-HL: 1- Một giọt sương.  2-Vinh quang Chúa 7-KL: Đem Tin mừng

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ  Hiện  Xuống Năm A (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ  Hiện  Xuống Năm A (Gợi Ý) – File PDF 1-NL : Xin Ngôi Ba 2-SH: Nay con trở về 3-ĐC : TV 103 4-Alleluia Lễ CTT 5-DL: Dâng lễ với Thánh Thần. 6-HL: 1-Thánh Thần hãy đến  2- Nhận lấy CTT 7-KL : Thần khí sai tôi đi

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Thăng Thiên Năm A (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Thăng Thiên Năm A (Gợi Ý) – File PDF 1-NL: Lễ thăng thiên 2-SH: Nguyện Chúa Chí ái 3-ĐC : TV 46 4-Alleluia 3 5-DL: Tiến ca PS 6-HL: 1-Chúa về trời , con ra đi    2-Chúa nay đã PS 7-Hoa Mân Côi.

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 6 Phục Sinh Năm A (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 6 Phục Sinh Năm A (Gợi Ý) – File PDF 1-NL: Nào ta hãy mừng vui 2-SH: Chúa không lầm 3-ĐC : TV  65 4-Alleluia 2 5-DL: Ca khúc trầm hương 6-HL: 1-Thánh ca PS .  2-Xin sai Thánh Thần Ngài 7-KL: Lạy Nữ Vương thiên đàng

xem thêm