Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ Gợi Ý: Lễ Các Thánh & Lễ Cầu cho Các Linh Hồn

LỄ  CÁC  THÁNH ( 1-1 ) 1-NL : Trèo lên cao sơn. 2-SH : Chút lòng son. 3-ĐC :  TV.23 4-Alleluia lễ các Thánh 5-DL : Dâng trọn cuộc đời 6-HL : 1-Bài ca trên núi.  2-Mừng các Thánh 7-KL: Ca mừng các Thánh   LỄ CÁC LINH HỒN ( 2-11) 1-NL : Người ơi nhớ chăng 2-SH : Từ …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 30 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 30 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Trăm triệu lời ca 2-SH : Nguyện Chúa chí ái 3-ĐC : TV 17 4-Alleluia 7 5-DL : Lạy Cha rất thánh 6-HL : 1-Đâu có tình yêu thương  . 2- Cũng một kiếp người 7-KL : Ta ra về

xem thêm

Chúa sai tôi đi

Chúa Sai Tôi Đi Chúa sai tôi đi loan báo tin vui cho đời. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước Trời. Nên men giữa muôn người, cho khắp nơi yêu thương đầy vơi. Chúa sai tôi đi làm nhân chứng nước Trời. Chúa sai tôi đi làm sứ ngôn cho nước Trời. Chúa sai tôi đi theo bước …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ  Chúa Nhật Loan Tin Mừng  (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ  Chúa Nhật Loan Tin Mừng  (Gợi Ý) 1-NL : Về nơi đây 2-SH : Nguyện Chúa chí ái 3-TV 18. 4-Alleluia lễ Truyền giáo 5-DL : Lễ vật giao hòa 6-HL :  1-Đẹp thay  2-Ngài đã cất bước 7-KL: Giờ đây Chúa sai tôi  

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 28 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 28 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Đi về nhà Chúa 2-SH : Bài ca thống hối. 3-ĐC : TV  22 4-Alleluia  6 5-DL :  Lễ dâng 6-HL : 1-Chúa mời chúng ta.   2-Cho con đến với Ngài 7-KL : Con xin dâng Mẹ

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ –Lễ Mân Côi (Gợi Ý)

LỄ  ĐỨC  MẸ  MÂN  CÔI 1-NL : Nữ Vương Mân Côi ( Ngày nay con đến…) 2-ĐC : Linh hồn tôi 3-Alleluia Lễ Đức Mẹ 4-DL : Dâng lễ với Mẹ 5-HL : 1-Hồn tôi hân hoan   2-Hoa Mân Côi 6-KL : Nữ Vương Mân Côi.

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 27 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 27 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Về nơi đây 2-SH : Trở về đi 3-ĐC : TV 79 4-Alleluia  4 5-DL : Lễ vật giao hòa 6-HL : 1-Con nay sẽ lấy gì   2-Ngàn lời ca chúc 7-KL : Cảm tạ Chúa

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 26 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 26 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Trèo lên cao sơn 2-SH: Xin thương tha 3-ĐC : TV 24 4-Alleluia  3 5-DL:  Máu chiên bò 6-HL : Tình yêu trong hành động.  2-Cũng một kiếp người 7-KL : Lời cầu cho xứ đạo

xem thêm