Thánh Ca

Album Thánh Thể – Sưu tầm

Album Thánh Thể LINK TẢI VỂ ALBUM: ALBUM THANH THE Bí Tích Tình Yêu Chinh Mình Máu Chúa Chúa Mời Chúng Ta Con Mến Yêu Ðây Lòng Chúa Phút Than Thở Phút Linh Thiêng Ta Là Bánh Hằng Sống Tantum Ergo Thành Tâm thờ kính Thờ Lạy Chúa

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Gợi Ý) – File PDF 1-NL: Đi về nhà Chúa. 2-SH : Chúa nhân từ 3-ĐC TV 8 4-Alleluia 5 5-DL: Kính dâng Ba Ngôi 6-HL: 1- Một giọt sương.  2-Vinh quang Chúa 7-KL: Đem Tin mừng

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ  Hiện  Xuống Năm A (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ  Hiện  Xuống Năm A (Gợi Ý) – File PDF 1-NL : Xin Ngôi Ba 2-SH: Nay con trở về 3-ĐC : TV 103 4-Alleluia Lễ CTT 5-DL: Dâng lễ với Thánh Thần. 6-HL: 1-Thánh Thần hãy đến  2- Nhận lấy CTT 7-KL : Thần khí sai tôi đi

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Thăng Thiên Năm A (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Thăng Thiên Năm A (Gợi Ý) – File PDF 1-NL: Lễ thăng thiên 2-SH: Nguyện Chúa Chí ái 3-ĐC : TV 46 4-Alleluia 3 5-DL: Tiến ca PS 6-HL: 1-Chúa về trời , con ra đi    2-Chúa nay đã PS 7-Hoa Mân Côi.

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 6 Phục Sinh Năm A (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 6 Phục Sinh Năm A (Gợi Ý) – File PDF 1-NL: Nào ta hãy mừng vui 2-SH: Chúa không lầm 3-ĐC : TV  65 4-Alleluia 2 5-DL: Ca khúc trầm hương 6-HL: 1-Thánh ca PS .  2-Xin sai Thánh Thần Ngài 7-KL: Lạy Nữ Vương thiên đàng

xem thêm

Album Chiều Emmaus

Album Chiều Emmaus Link tải về mp3 Album Chiều Emmaus Giới thiệu Chiều Emmaus Chiều Xuống Ở lại với con Trên đường Emmaus Xin Ngài ngủ lại Xin Chúa ở lại Xin ở lại với con Đường Emmaus      

xem thêm

Thánh Ca: Ngài ở nơi đâu? – Linh Mục Phêrô Nguyễn Hùng Cường

Thánh Ca: Ngài ở nơi đâu? – Linh Mục Phêrô Nguyễn Hùng Cường Cha Phêrô Nguyễn Hùng Cường, dòng Maryknoll New York, USA, Cha Tổng Cố Vấn Học bổng Mẹ La Vang, Ngài công tác tại Đài Loan, là Nhạc Sĩ sáng tác Thánh Ca. Trong lần gần đây, Ngài trở về Mỹ do công tác Mục Vụ và bị …

xem thêm