Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 2 MV Năm A (Gợi Ý) – File PDF

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 2 MV Năm A (Gợi Ý) – File PDF 1-L: Trời cao 2-SH: Cho con biết ăn năn 3-ĐC : TV  71 4-Alleluia  2 5-DL: Giờ đây chúng con. 6-HL: 1-Tiếng vọng ca 2   2-Hãy trở về 7-KL: Trông đợi

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 34 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

LỄ  CHÚA  KITÔ  VUA 1-NL: Hãy đến 2-SH: Trở về đi 3-ĐC : TV 121 4-Alleluia :  Alleluia chúc  tụng TC 5-DL: Dâng lên Ngài 1 6-HL: 1-Lạy Chúa là Vua.  2-Tung hô Chúa Kitô  Vua 7-KL: Vinh quang Chúa      

xem thêm