Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Hiện Xuống Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Hiện Xuống Năm B (Gợi Ý) 1-NL : Xin ban Thánh Linh 2-SH: Giọt lệ ăn năn 3-ĐC :  TV 103 4-Alleluia Lễ CTT 5-DL: Dâng lễ với Thánh Thần 6-HL: 1-Thánh Thần hãy đến  2-Xin ban Thánh Thần Ngài 7-KL: Thần Khí Chúa sai đi

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Thăng Thiên Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Thăng Thiên Năm B (Gợi Ý) NL:Lễ thăng thiên ĐC : TV  46 Thiên Chúa ngự lên Alleluia DL: Lễ dâng PS HL:1-Chúa đã về trời  2-Giờ đây Chúa sai tôi KL: Xin cho muôn người

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 6 PS Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 6 PS Năm B (Gợi Ý) 1-NL : Nào ta hăy mừng vui 2-SH : Tôi đã thấy nước 3-ĐC : TV 97 4-Alleluia 2 5-DL : Lễ dâng PS 6-HL: 1-Đâu có tình thương yêu  2-Cứ dấu nầy 7-KL : Lạy Nữ Vương thiên đàng

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 5 PS Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 5 PS Năm B (Gợi Ý) 1-NL: Một bài ca mới 2-SH : Tôi dã thấy nước. 3-ĐC : TV 21. 4-Alleluia 1 5-DL: Ca khúc trầm hương 6-HL: 1- Thầy yêu chúng con.   2-Nơi con nương ẩn hay 3-Thầy là cây nho 7-KL: Đường đi có Chúa.  

xem thêm

Tuyển Ca Chúa Chiên Lành

Tuyển ca Chúa Chiên Lành Chúa Chiên Lành 1 Chúa chăn nuôi tôi 1 Chúa Là Mục Tử 1 Chúa chăn nuôi tôi 2 Chúa Chiên Lành 2 Chúa khoan nhân Chúa là Mục tử 2 (tvv) Đồng cỏ xanh Đồng cỏ tươi Chúa chiên lành 3

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 PS Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 PS Năm B (Gợi Ý) 1-NL : Tôi mừng vui. 2-SH : Tôi đã thấy nước. 3-ĐC : TV 117 4-Alleluia Mừng Chúa PS 5-DL : Lễ dâng PS 6-HL : 1-Chúa là mục tử. 2-Bao la Tình Chúa 7-KL : Chúa PS

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 PS Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 PS Năm B (Gợi Ý) 1-NL: Nào ta hãy mừng vui 2-SH : Tôi đã thấy nước 3-ĐC : TV 4 4-Alleluia : Lấy Alleluia của bài Mừng Chúa PS 5-DL: Lễ dâng PS 6-HL : 1-Trên đường Emmau.  2-Hoan ca PS 7-KL :  Nữ Vương thiên đàng  

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 2 PS Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 2 PS Năm B (Gợi Ý) 1-NL : Hoan ca PS 2-SH : Hãy chỗi dậy 3-ĐC : TV 117 4-Alleluia : Lấy Alleluia của bài Mừng Chúa PS– Còn lại đọc trong sách Bài đọc. 5-DL : Tiến ca PS 6-HL : 1-Tôma   2-Cho con vững tin 7-KL: Lạy Nữ Vương Thiên đàng

xem thêm