Thánh Ca

Lời Chúa Nguồn Hạnh Phúc

Lời Chúa Nguồn Hạnh Phúc   1. Cuộc sống luôn rất cần ăn cơm để mà sống  Vì chúng ta ngỡ rằng ấm no sẽ hạnh phúc  Nhưng hạnh phúc ta tìm kiếm đâu chỉ là như thế  Cuộc sống kia vẫn còn những khao khát nồng thắm  Để mến yêu rót đầy trái tim những ngày tháng  Trong Lời …

xem thêm