Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 4 MV. C (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  4 Mv-C  : Isave Thăm Viếng Maria 1-NL: Nầy dân Sion 2-SH: Trở về đi 3-ĐC : TV 79 4-ALLELUIA 6 5-DL: Lễ dâng mùa vọng 6-HL: 1- Cho con biết yêu thương.    2-Đâu có tình yêu thương 7-KL: Trời cao  

xem thêm

Album Tiếng Hát Thiên Thần

01 Giới thiệu 02 Cao cung lên 03 Hang Belem 04 Vinh danh TC 05 Tiếng Hát Thiên Thần 06 Đêm Thánh Vô Cùng 07 Hội Nhạc Thiên Quốc 08 Loài Người ơi 09 Mùa Đông Năm ấy 10 Tiếng Chuông Sinh Nhật

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 3 MV. C (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  3 MV-C : Chúng Tôi Phải Làm Gì ? 1-NL: Nguyện trời cao 2-SH: Con nay trở về 3-ĐC : TV 12 4-Alleluia 6 5-DL: Lễ dâng mùa Vọng 6-HL: 1-Cho con biết yêu thương  2- Trông đợi 7-KL:Nguyện mùa vọng

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 2 MV. C (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  2  Mùa  Vọng  C : Dọn  Đường 1-NL:  Trời cao 2-SH:  Trở về đi 3-ĐC : TV 125 4-Alleluia  5 5-DL : Lạy Cha Chí Thánh 6-HL:  1-Có tiếng kêu    2-Trong rừng sâu. 7-KL: Nguyện mùa vọng

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ Các Thánh TĐVN (Gợi Ý) – File PDF

Chúa Nhật 33 TN B: Lễ Các Thánh TĐVN 1-NL: Khải hoàn ca 2-SH: Hacy trở về 3-ĐC : Ngày về 4-Alleluia  Các Thánh Tử  Đạo 5-DL : Dâng lên Ngài 5 – câu TK 1 6-HL:  1-Lòng trung nghĩa             2-Bài ca ngàn trùng             3-Anh hùng Việt Nam 7-KL: Anh hùng tử đạo

xem thêm