Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 31 TN Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 31 TN Năm B (Gợi Ý)

1-NL:  Nữ Vương Mân Côi

2-SH: Chút lòng son

3-ĐC : TV

4-Alleluia 2

5-DL: Lễ vật giao hòa

6-HL: 1-Đâu có tình yêu thương

            2-Cũng một kiếp người

7-KL: Con xin dâng Mẹ

Alleluia 1 va 2
ChutLongSon_ht
ConXinDangMe_vc (Me oi truoc nhan Me con dang ve Me...)
Cung mot kiep nguoi (Cung mot kiep nguoi co nguoi di tim chan ly...)
daucotinhyeuthuong
LeVatGiaoHoa_nk