Các Bài Hát Thánh Lễ CN 13 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

print

CN 13 TN C – ĐI THEO CHÚA

LINK TẢI VỀ:

PDF NHAC CN 13TN C

NL: Êm đềm biết bao
ĐC: TV 15
ALL
DL: Xin dâng
HL: Theo Chúa
KL: Đường đi có Chúa

duongdicoChua
Em-dem-biet-bao-thanh-vinh-121
theoChua-pa
TV 15 - All
XinDang_nk