Các Bài Hát Thánh Lễ CN 18 TN Năm C (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 18 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

LINK TẢI VỀ:

CN 18 TN Năm C

NL: Ca lên đi 7
ĐC & Alleluia
DL: Xin dâng lên Chúa
HL: 1-Trao dâng thân phận 2-Phù hoa nối tiếp phù hoa
KL: Đường đi có Chúa

DC - ALL DL - Xin dang len Chua HL - Phu_hoa_noi_tiep_phu hoa HL - traodangthanphan_dk KL - duongdicoChua NL - calendi7 [pdf-embedder url=”https://gpcantho.com/wp-