Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 24 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 24 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Đi về nhà Chúa. 2-SH : Con nay trở về 3-ĐC : TV 102 4-Alleluia 1 5-DL : Lời trầm hương 6-HL : Bảy mươi lần bảy.  2-Đâu có tình yêu thương 7-KL : Ra về an bình

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 18 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 18 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL: Hồn tôi ơi. 2-SH: Xin Ngài thương con 3-ĐC : TV 144 4-Alleluia 5 5-DL: Con dâng Chúa 6-HL: 1-Ta là Bánh ban sự sống.  2-Chúa mời chúng ta 7-KL: Xin cho muôn người

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 17 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 17 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL: Chung lời tạ ơn 2-SH: Bài ca thống hối 3-ĐC : TV 118 4-Alleluia  3 5-DL: Giờ đây chúng con 6-HL: 1-Nước Chúa.  2-Lắng nghe lời Chúa. 7-KL: Thắp sáng trong con

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 16 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 16 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL: Ca lên đi 7 2-SH: Xin thương tha 3-ĐC : TV  85 4-Alleluia  2 5-DL : Lời trầm hương 6-HL: 1-Tình Chúa cao vời  2-Tình Chúa bao la. 7-KL: Tạ ơn với Mẹ

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 15 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 15 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL: Ca lên đi 2 2-SH: Cho con biết ăn năn 3-ĐC : TV 64. 4-Alleluia  2 5-DL: Dâng Chúa 6-HL: 1-Người gieo giống.  2-Nước Trời như hạt giống 7-KL:  Đem Tin Mừng

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 14 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 14 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL: Ca lên đi 3 2-SH: Con nay trở về 3-ĐC : TV 144 4-Alleluia 1 5-DL: Dâng Chúa Trời 6-HL: 1-Cho con đến với Chúa. 2- Chúa mời chúng ta. 7-KL: Trong an bình

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 13 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 13 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL: Về nơi đây. 2-SH: Tự tình sám hối 3-ĐC : TV 88 4-Alleluia  7 5-DL: Dâng Chúa Trời. 6-HL: Theo Chúa.   2-Cho con biết yêu thương 7-KL: Thánh Tâm Chúa Giêsu (Huyền Linh):Thánh Tâm CG nguồn êm ái…

xem thêm