Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 Năm B (Gợi Ý) 1-NL : Nguyện mùa vọng 2-SH : Cho con biết ăn ăn 3-ĐC : TV 88 4-Alleluia 5 5-DL : Dâng lễ 6-HL : 1-Linh hồn tôi   2- Bao la tình Chúa 7-KL: Nguyện trời cao

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 Năm B (Gợi Ý) 1-NL : Vui lên Sion 2-SH : Chiều tím 3-ĐC : CN 3 MV-B 4-Alleluia 3 5-DL :Giờ đây chúng con 6-HL : 1- Trông đợi.   2-Tiếng vọng ca 3 7-KL: Trời cao

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 1 Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 1 Năm B (Gợi Ý) 1-NL : Tầng mây xanh. 2-SH : Trở về đi 3-TV 79 4-Alleuia 1 5-DL : Dâng trọn cuộc đời 6-HL : nguyện mùa vọng   2-Tiếng vọng ca 1 7-KL : Trời cao

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 34 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 34 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Tung hô Chúa Kitô Vua. 2-SH :  Hãy chổi dậy 3-ĐC : TV 22 4-Aleleuia Lễ Chúa Kitô Vua 5-DL : Dâng lễ 6-HL : 1-Lạy Chúa là Vua  2-Vinh quang Chúa. 7-KL: Xin cho muôn người

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 32 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 32 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Hát lên bài ca 2-SH : Chúa không lầm 3-ĐC : TV 62 4-Alleluia 1 5-DL : Dâng lên Ngài 1 6-HL : 1-Mười cô trinh nữ  .   2-Lắng nghe Lời Chúa 7-KL : Từ chốn luyện hình

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ Gợi Ý: Lễ Các Thánh & Lễ Cầu cho Các Linh Hồn

LỄ  CÁC  THÁNH ( 1-1 ) 1-NL : Trèo lên cao sơn. 2-SH : Chút lòng son. 3-ĐC :  TV.23 4-Alleluia lễ các Thánh 5-DL : Dâng trọn cuộc đời 6-HL : 1-Bài ca trên núi.  2-Mừng các Thánh 7-KL: Ca mừng các Thánh   LỄ CÁC LINH HỒN ( 2-11) 1-NL : Người ơi nhớ chăng 2-SH : Từ …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 30 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 30 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Trăm triệu lời ca 2-SH : Nguyện Chúa chí ái 3-ĐC : TV 17 4-Alleluia 7 5-DL : Lạy Cha rất thánh 6-HL : 1-Đâu có tình yêu thương  . 2- Cũng một kiếp người 7-KL : Ta ra về

xem thêm