Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 1 Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 1 Năm B (Gợi Ý) 1-NL : Tầng mây xanh. 2-SH : Trở về đi 3-TV 79 4-Alleuia 1 5-DL : Dâng trọn cuộc đời 6-HL : nguyện mùa vọng   2-Tiếng vọng ca 1 7-KL : Trời cao

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 34 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 34 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Tung hô Chúa Kitô Vua. 2-SH :  Hãy chổi dậy 3-ĐC : TV 22 4-Aleleuia Lễ Chúa Kitô Vua 5-DL : Dâng lễ 6-HL : 1-Lạy Chúa là Vua  2-Vinh quang Chúa. 7-KL: Xin cho muôn người

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 32 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 32 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Hát lên bài ca 2-SH : Chúa không lầm 3-ĐC : TV 62 4-Alleluia 1 5-DL : Dâng lên Ngài 1 6-HL : 1-Mười cô trinh nữ  .   2-Lắng nghe Lời Chúa 7-KL : Từ chốn luyện hình

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ Gợi Ý: Lễ Các Thánh & Lễ Cầu cho Các Linh Hồn

LỄ  CÁC  THÁNH ( 1-1 ) 1-NL : Trèo lên cao sơn. 2-SH : Chút lòng son. 3-ĐC :  TV.23 4-Alleluia lễ các Thánh 5-DL : Dâng trọn cuộc đời 6-HL : 1-Bài ca trên núi.  2-Mừng các Thánh 7-KL: Ca mừng các Thánh   LỄ CÁC LINH HỒN ( 2-11) 1-NL : Người ơi nhớ chăng 2-SH : Từ …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 30 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 30 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Trăm triệu lời ca 2-SH : Nguyện Chúa chí ái 3-ĐC : TV 17 4-Alleluia 7 5-DL : Lạy Cha rất thánh 6-HL : 1-Đâu có tình yêu thương  . 2- Cũng một kiếp người 7-KL : Ta ra về

xem thêm

Chúa sai tôi đi

Chúa Sai Tôi Đi Chúa sai tôi đi loan báo tin vui cho đời. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước Trời. Nên men giữa muôn người, cho khắp nơi yêu thương đầy vơi. Chúa sai tôi đi làm nhân chứng nước Trời. Chúa sai tôi đi làm sứ ngôn cho nước Trời. Chúa sai tôi đi theo bước …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ  Chúa Nhật Loan Tin Mừng  (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ  Chúa Nhật Loan Tin Mừng  (Gợi Ý) 1-NL : Về nơi đây 2-SH : Nguyện Chúa chí ái 3-TV 18. 4-Alleluia lễ Truyền giáo 5-DL : Lễ vật giao hòa 6-HL :  1-Đẹp thay  2-Ngài đã cất bước 7-KL: Giờ đây Chúa sai tôi  

xem thêm