Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 27 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 27 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Về nơi đây 2-SH : Trở về đi 3-ĐC : TV 79 4-Alleluia  4 5-DL : Lễ vật giao hòa 6-HL : 1-Con nay sẽ lấy gì   2-Ngàn lời ca chúc 7-KL : Cảm tạ Chúa

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 26 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 26 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Trèo lên cao sơn 2-SH: Xin thương tha 3-ĐC : TV 24 4-Alleluia  3 5-DL:  Máu chiên bò 6-HL : Tình yêu trong hành động.  2-Cũng một kiếp người 7-KL : Lời cầu cho xứ đạo

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 25 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 25 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Bao êm đềm 2-SH : Chúa không lầm 3-ĐC : TV 144 4-Alleluia 2 5-DL : Dâng Chúa 6-HL : Bao la tình Chúa.  2-Tình Chúa bao la 7-KL : Xin tri ân.

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 24 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 24 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL : Đi về nhà Chúa. 2-SH : Con nay trở về 3-ĐC : TV 102 4-Alleluia 1 5-DL : Lời trầm hương 6-HL : Bảy mươi lần bảy.  2-Đâu có tình yêu thương 7-KL : Ra về an bình

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 18 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 18 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL: Hồn tôi ơi. 2-SH: Xin Ngài thương con 3-ĐC : TV 144 4-Alleluia 5 5-DL: Con dâng Chúa 6-HL: 1-Ta là Bánh ban sự sống.  2-Chúa mời chúng ta 7-KL: Xin cho muôn người

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 17 TN Năm A (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 17 TN Năm A (Gợi Ý) 1-NL: Chung lời tạ ơn 2-SH: Bài ca thống hối 3-ĐC : TV 118 4-Alleluia  3 5-DL: Giờ đây chúng con 6-HL: 1-Nước Chúa.  2-Lắng nghe lời Chúa. 7-KL: Thắp sáng trong con

xem thêm