Sợi Chỉ Đỏ

SCĐ Lễ Thánh Gia Năm C

SCĐ Lễ Thánh Gia Năm C Chủ đề : Gia đình gương mẫu “Chúa Giêsu ngày càng thêm khôn lớn và thêm ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta” (Lc 2,52) Sợi chỉ đỏ Các bài đọc trong Thánh lễ này đều nêu gương những gia đình thánh thiện – Bài đọc I (1 Sm 1,20-22.24-28) nêu gương gia …

xem thêm

SCĐ Lễ Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông & Ban Ngày)

SCĐ Lễ Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông & Ban Ngày) Giáng Sinh – Lễ Rạng Đông. Giáng Sinh – Lễ Ngày. Giáng Sinh – Lễ Rạng Đông Chủ đề : Chúa Cứu Thế đã sinh ra “Đến nơi, họ gặp bà Maria, Ông Giuse, cùng Hài nhi đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2,16) – “Đến nơi, họ gặp bà Maria, …

xem thêm

SCĐ Lễ Giáng Sinh (Lễ Đêm)

SCĐ Lễ Giáng Sinh (lễ đêm)   CHỦ ĐỀ : HÔM NAY ĐẤNG CỨU THẾ ĐÃ GIÁNG SINH CHO CHÚNG TA     “Bà sinh con trai đầu lòng” (Lc 2,7) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I là lời tiên tri của Isaia về việc Thiên Chúa ban Người Con của Ngài cho nhân loại. – Bài đáp ca hát mừng …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật IV Vọng.C

SCĐ Chúa Nhật IV Vọng.C Chủ đề : Chúa sắp đến Đức Maria đi viếng Bà Êlisabeth (Lc 1,39-45)   Sợi chỉ đỏ : Sau tuần đầu tiên nói về ngày Chúa đến, tuần II kêu gọi hãy dọn đường cho Ngài và tuần III kêu gọi hãy vui mừng vì ngày đó, Lời Chúa ngày hôm nay giới thiệu Đấng sắp đến …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C

SCĐ CHÚA NHỰT III VỌNG C Chủ đề : Hãy vui mừng vì Chúa sắp đến “Ngài sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần” (Lc 3,16) Sợi chỉ đỏ : Lời Chúa trong các Chúa nhật thứ III Mùa Vọng năm nào cũng kêu gọi hãy vui mừng vì Chúa sắp đến. – Trong bài đọc I (Xp 3,14-18), ngôn …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C

SCĐ CHÚA NHỰT II VỌNG C Chủ đề : Dọn đường cho Chúa đến “Hãy dọn đường cho Chúa” (Lc 3,4) Sợi chỉ đỏ : Ý tưởng chính của Chúa nhật II này là dọn đường cho Chúa đến. – Trong bài đọc I (Br 5,1-9), ngôn sứ Barúc thông báo “Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và …

xem thêm

SCĐ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

SCĐ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam CHỦ ĐỀ : SỰ ĐỔI ĐỜI CỦA CÁC THÁNH TỬ ĐẠO. Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa” – Đáp ca : “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khập khởi mừng” – Tin Mừng : …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 32 Thường Niên B

SCĐ CHÚA NHỰT XXXII. B Chủ đề : Tấm gương Bà góa “Bà góa này rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để sống” (Mc 12,44) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (1 V 17,10-16) : Bà góa nghèo xứ Sarépta ân cần tiếp rước ngôn sứ Êlia. – Tin Mừng …

xem thêm