Sợi Chỉ Đỏ

SCĐ Chúa Nhật IV Vọng.C

SCĐ Chúa Nhật IV Vọng.C Chủ đề : Chúa sắp đến Đức Maria đi viếng Bà Êlisabeth (Lc 1,39-45)   Sợi chỉ đỏ : Sau tuần đầu tiên nói về ngày Chúa đến, tuần II kêu gọi hãy dọn đường cho Ngài và tuần III kêu gọi hãy vui mừng vì ngày đó, Lời Chúa ngày hôm nay giới thiệu Đấng sắp đến …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C

SCĐ CHÚA NHỰT III VỌNG C Chủ đề : Hãy vui mừng vì Chúa sắp đến “Ngài sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần” (Lc 3,16) Sợi chỉ đỏ : Lời Chúa trong các Chúa nhật thứ III Mùa Vọng năm nào cũng kêu gọi hãy vui mừng vì Chúa sắp đến. – Trong bài đọc I (Xp 3,14-18), ngôn …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C

SCĐ CHÚA NHỰT II VỌNG C Chủ đề : Dọn đường cho Chúa đến “Hãy dọn đường cho Chúa” (Lc 3,4) Sợi chỉ đỏ : Ý tưởng chính của Chúa nhật II này là dọn đường cho Chúa đến. – Trong bài đọc I (Br 5,1-9), ngôn sứ Barúc thông báo “Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và …

xem thêm

SCĐ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

SCĐ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam CHỦ ĐỀ : SỰ ĐỔI ĐỜI CỦA CÁC THÁNH TỬ ĐẠO. Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa” – Đáp ca : “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khập khởi mừng” – Tin Mừng : …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 32 Thường Niên B

SCĐ CHÚA NHỰT XXXII. B Chủ đề : Tấm gương Bà góa “Bà góa này rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để sống” (Mc 12,44) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (1 V 17,10-16) : Bà góa nghèo xứ Sarépta ân cần tiếp rước ngôn sứ Êlia. – Tin Mừng …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 31 Thường Niên B

SCĐ Chúa Nhật 31 Thường Niên B Chủ đề : ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT “Thưa Thầy, trong mọi điều răn,điều răn nào trọng nhất ?”(Mc 12,28) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Đnl 6,2-6) : Ông Môsê dạy cho dân do thái rằng điều răn trọng nhất là Kính mến Chúa. – Tin Mừng (Mc 12,28b-34) : Đức …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 30 Thường Niên B

SCĐ Chúa Nhật 30 Thường Niên B Chủ đề : Chúa cho người mù được thấy   “Thưa Thầy, xin cho tôi được thấy” (Mc 10,50)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Gr 31,7-9) : “Kẻ mù, người què, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa về” – Tin Mừng (Mc 10,46-52) : Đức Giêsu làm cho anh mù Bartimê được thấy. …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 29  Thường Niên B

SCĐ Chúa Nhật 29  Thường Niên B Chủ đề : Phục vụ “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10,43) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Is 53,10-11) : Người Tôi Tớ Giavê sẵn sàng gánh chịu mọi đau khổ để nhờ đó làm cho muôn người nên công chính. – Tin Mừng …

xem thêm