Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A CHỦ ĐỀ : ĐG KITÔ CHÍNH LÀ EMMANUEL “THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA” “Giuse đón vợ về nhà” (Mt 1,24) Sợi chỉ đỏ : – Ngôn sứ Isaia báo cho vua Achaz về một nhân vật mệnh danh là Emmanuel (Bài đọc I) – Tv 23 bày tỏ niềm tin …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A

CHÚA NHỰT 3 CHỦ ĐỀ : ĐẤNG CỨU ĐỘ ĐÃ GẦN ĐẾN “Thầy có đúng là Đấng phải đến không ?” (Mt 11,3) Sợi chỉ đỏ : – Ngôn sứ Isaia loan báo Đấng Cứu độ sẽ đến (Bài đọc I) – Tv 145 cầu xin Chúa đến (Đáp ca) – Gioan Tẩy giả sai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu xem Ngài …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật  2 Mùa Vọng Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật  2 Mùa Vọng Năm A CHỦ ĐỀ : XÂY DỰNG NƯỚC THIÊN CHÚA TRONG CÔNG BÌNH VÀ BÁC ÁI “Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa” (Mt,3,3) Sợi chỉ đỏ : – Ngôn sứ Isaia nói tiên tri về nền hòa bình trong Nước Thiên Chúa (Bài đọc I) – Tv 71 cầu nguyện cho Nước …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật  1 Mùa Vọng Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật  1 Mùa Vọng Năm A CHỦ ĐỀ : HÃY SẴN SÀNG CHO MỘT TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP      “Anh em hãy sẵn sàng” (Mt 24,44) Sợi chỉ đỏ : – Tương lai tốt đẹp được khơi lên bởi ngôn sứ Isaia (Bài đọc I) – Nghĩ đến nó, tác giả Tv 121 hân hoan hát mừng …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Là Vua Năm C

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU LÀ VUA NĂM C Chủ đề : Chúa Giêsu là Vua Vua Giêsu trên Thập giá (Lc 23,35-43) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Vua Đavít là hình ảnh Chúa Giêsu là Vua. – Tin Mừng : Lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá chính là lúc Ngài lên ngôi làm vua, ban ơn cứu …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Sợi Chỉ Đỏ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam CHỦ ĐỀ : SỰ ĐỔI ĐỜI CỦA CÁC THÁNH TỬ ĐẠO   “Phúc thay những ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,5) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa” – Đáp ca : “Ai nghẹn …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 33 TN C

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 33 TN C Chủ đề : Ngày của Chúa “Sẽ có nhiều người mạo danh Thầy” (Lc 21,8)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Khi Ngày của Chúa đến, những kẻ gian ác sẽ bị tiêu diệt, còn những người công chính sẽ được vinh quang. – Đáp ca : Chúa ngự đến xét xử …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 32 TN C

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 32 TN C Chủ đề : Cuộc sống đời sau Kẻ chết sống lại (Lc 20,27-38) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Chuyện một bà mẹ và 7 đứa con tử đạo. Họ dám chết bởi vì họ tin tưởng vào cuộc sống mai sau. – Tin Mừng : Chúa Giêsu tranh luận với nhóm Sađóc …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 31 TN C

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 31 TN C Chủ đề : Chúa cứu vớt người tội lỗi Ông Dakêu (Lc 19,1-10)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Chúa nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải” – Đáp ca : “Chúa là Đấng chậm giận và giàu tình thương” – Tin Mừng : “Con …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 30 TN C

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 30 TN C Chủ đề : Chúa đón nhận lời cầu nguyện khiêm nhường của người nghèo khổ   Người biệt phái và người thu thuế cầu nguyện (Lc 18,9-14)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Lời cầu nguyện của kẻ nghèo khổ – Đáp ca : Kêu gọi những người nghèo khổ hãy cậy …

xem thêm