Sợi Chỉ Đỏ

SCĐ Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô

LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Chủ đề : Mình và Máu Chúa Giêsu là lương thực cho loài người Phép lạ hóa bánh ra nhiều (Lc 9,11-17) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (St 14,18-20) : Thầy cả Melkixêđê dâng bánh rượu cho ông Abraham. – Đáp ca (Tv 109) : ca tụng Đức Kitô là Thượng Tế. – Tin …

xem thêm

SCĐ Lễ Chúa Ba Ngôi

LỄ KÍNH THIÊN CHÚA BA NGÔI Chủ đề : Vai trò Ba Ngôi Thiên Chúa trong đời sống tín hữu “Chúa Thánh Thần sẽ dẫn chúng con đến sự thật toàn vẹn” (Ga 1613) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Cn 8,22-31) : Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ. – Đáp ca (Tv 8) : Thiên Chúa …

xem thêm

SCĐ Lễ Hiện Xuống

LỄ HIỆN XUỐNG Chủ đề : Chúa Thánh Thần là nguyên lý hợp nhất   “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Tường thuật việc Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm lễ Ngũ Tuần. – Đáp ca : Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần tới, để canh tân địa cầu. – Bài …

xem thêm

SCĐ Lễ Thăng Thiên C

SCĐ LỄ THĂNG THIÊN Chủ đề : Chuyển sang một giai đoạn mới “Hãy nhân danh Ngài mà rao giảng cho muôn dân” (Lc 24,47)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Cv 1,1-17) : Những lời dạy cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi thăng thiên. – Đáp ca (Tv 46) : Chúa lên trời, tiếng hò reo dậy đất ; Chúa lên …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 6 PS Năm C

SCĐ Chúa Nhật 6 PS Năm C Chủ đề : Ơn ban của Chúa Giêsu phục sinh : Đấng Phù Trợ, Bình an. tình yêu. “Chúa Cha sẽ sai Đấng Phù Trợ đến với anh em”(Ga 14,26) I. Dẫn vào Thánh lễ Anh chị em thân mến Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta sẽ nghe những lời Chúa Giêsu nói trước …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật V Phục Sinh C

SCĐ Chúa Nhật V Phục Sinh C Chủ đề : Giới luật yêu thương  “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34) I. Dẫn vào Thánh lễ Anh chị em thân mến Yêu thương là dấu chỉ cho người ta nhận biết các môn đệ của Chúa. Vì thế có thể nói …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật IV Phục Sinh C

SCĐ Chúa Nhật IV Phục Sinh C CHỦ ĐỀ : MỤC TỬ NHÂN LÀNH “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi”(Ga 10,27) I. DẪN VÀO THÁNH LỄ Anh chị em thân mến Lời Chúa hôm nay trình bày Chúa Giêsu là người mục tử tốt lành : Ngài biết rõ từng người chúng ta, Ngài thí mạng …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm C

 SCĐ CHÚA NHỰT III PHỤC SINH  C “Khi trời đã sáng, Chúa Giêsu đứng trên bãi biển” (Ga 21,7) I. DẪN VÀO THÁNH LỄ Anh chị em thân mến Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ trên Biển Hồ. Chúa chỉ cho các môn đệ bắt được nhiều cá, Chúa còn nướng cá và …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C

SCĐ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C “Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa” (Ga 20,20) I. DẪN VÀO THÁNH LỄ Anh chị em thân mến Các môn đệ đang sợ hãi giam mình trong phòng kín, nhưng khi gặp thấy Chúa Giêsu phục sinh thì các ông vui mừng. Chúa Giêsu phục sinh cũng đang ở giữa chúng …

xem thêm

SCĐ CN Lễ Phục Sinh C

LỄ PHỤC SINH Năm C CHỦ ĐỀ : CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI RỒI Sợi chỉ đỏ : Những lời chứng về việc Chúa Giêsu sống lại : – Bài đọc I (Cv 10,34a.37-43) : Lời chứng của Thánh Phêrô – Tin Mừng (Ga 20,1-9) : Lời chứng của Thánh Gioan tông đồ – Bài đọc II (Cl 3,1-4 ; hoặc 1 Cr 5,6-8) : Lời chứng của Thánh …

xem thêm