Sợi Chỉ Đỏ

SCĐ Chúa Nhật 28 Thường Niên B

SCĐ Chúa Nhật 28 Thường Niên B Chủ đề : Nguy hiểm của tiền bạc của cải “Những người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa biết bao” (Mc 10,23) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Kn 7,7-11) : Vàng bạc, trân châu, bảo ngọc chỉ như bùn đất nếu so với sự Khôn ngoan. – Tin Mừng (Mc 10,17-30) : Đức Giêsu …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 27  Thường Niên B

SCĐ Chúa Nhật 27  Thường Niên B Chủ đề : Hôn nhân bất khả phân ly “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10,9) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (St 2,18-24) : Thiên Chúa dựng nên nhân loại có nam có nữ, để hai người kết hợp với nhau thành vợ chồng gắn …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 26 Thường Niên B

SCĐ CHÚA NHỰT 26 TN.B Chủ đề : Óc bè phái, cục bộ   “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Ds 11,25-29) : Giôsuê khó chịu khi thấy hai người kỳ mục không đến Lều Thánh mà lại nói tiên tri. Ông bảo Môsê ngăn cấm hai người ấy. …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 25 Thường Niên B

SCĐ CHÚA NHỰT XXV TN.B Chủ đề : Người công chính bị bách hại “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết Người” (Mc 9,31) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Kn 2,12.17-20) : Phường vô đạo âm mưu hãm hại người công chính. – Tin Mừng (Mc 9,29-36) : Lần thứ hai Đức Giêsu loan báo người …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 24 Thường Niên B

SCĐ CHÚA NHỰT 24 TN.B Chủ đề : Người Tôi Tớ đau khổ “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mc 8,33) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Is 50,5-9a) : Hình ảnh Người Tôi Tớ Giavê bản thân vô tội nhưng phải chịu rất nhiều đau khổ vì tội loài người. – …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 23 Thường Niên B

SCĐ Chúa Nhật 23 Thường Niên B CHỦ ĐỀ : CHÚA CỨU CHỮA  NHỮNG KHUYẾT TẬT CỦA CHÚNG TA Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Is 35,4-7a) : Ngôn sứ Isaia tiên báo rằng Đấng Messia sẽ làm cho người điếc được nghe, người quẻ được đi và người câm nói được. – Tin Mừng (Mc 7,31-37) : Đức Giêsu cứu chữa một …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 22 TN.B

SCĐ Chúa Nhật 22 TN.B Chủ đề : Lề luật và tấm lòng “Cái gì từ trong con người xuất ra mới là cái làm cho người ta ô uế” (Mc 7,15)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Đnl 4,1-2.6-8) : Môsê khuyên dân do thái hãy đem lề luật đã học ra thực hành. – Tin Mừng (Mc 7,1-8a.14-15.21-23) : …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B Chủ Đề: Chọn Lựa Đi Theo Chúa     “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống” (Ga 6,68) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Gs 24,1-2a.15-17.18b) : Ông Giôsuê bảo dân do thái phải chọn hoặc thờ Chúa hay thờ …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 20 TN.B

SCĐ Chúa Nhật 20 TN.B Chủ đề : Bàn tiệc Chúa “Thịt Ta thật là của ăn, máu Ta thật là của uống” (Ga 6,55) Sợi chỉ đỏ : Hai ý tưởng lớn của các bài đọc hôm nay là Bàn tiệc Mình Chúa và Bàn tiệc Khôn ngoan của Lời Chúa. – Bài đọc I (Cn 9,1-6) : Đức Khôn Ngoan mời …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 19 TN.B

SCĐ Chúa Nhật 19 TN.B Chủ đề : Bánh trường sinh “Ta là bánh trường sinh” (Ga 6,48) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (1 V 19,4-8) : Thiên Chúa sai thiên thần mang cho ngôn sứ Êlia bánh và nước, nhờ đó Êlia đã có đủ sức để hoàn thành cuộc hành trình lên núi Horép gặp Chúa. – Đáp …

xem thêm