Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 33 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 33 TN Năm A CHỦ ĐỀ : CHU TOÀN TRÁCH NHIỆM     “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến giao phó của cải mình cho họ : người này 5 nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén” (Mt 25,14-15) Sợi chỉ đỏ : Trong các Chúa nhựt cuối của năm Phụng …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 32 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 32 TN Năm A CHỦ ĐỀ : HÃY LUÔN TỈNH THỨC SẴN SÀNG “Những cô khôn ngoan vừa mang đèn vừa mang dầu theo”(Mt 25,3)   Sợi chỉ đỏ : Ý tưởng “tỉnh thức” được khai triển trong cả 3 bài đọc hôm nay : – Bài đọc I : Tỉnh thức để gặp được sự khôn ngoan. …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 31 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 31 TN Năm A CHỦ ĐỀ : KHUYẾN CÁO NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM HƯỚNG DẪN NGƯỜI KHÁC “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta” (Mt 23,4) Sợi chỉ đỏ : Hôm nay, cả bài đọc II cũng minh họa cho chủ đề chung của bài đọc I và Bài Tin Mừng : …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 30 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 30 TN Năm A CHỦ ĐỀ : YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU RĂN QUAN TRỌNG NHẤT    “Thưa Thầy, điều răn nào lớn nhất ?” (Mt 22,36) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Những khoản luật dạy đối xử yêu thương đối với những thành phần nghèo khổ trong xã hội. – Đáp ca : Bày tỏ lòng …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 29 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 29 TN Năm A CHỦ ĐỀ : BỔN PHẬN ĐỐI VỚI THẾ QUYỀN VÀ THẦN QUYỀN   “Của Xêda trả về Xêda. Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21) Sợi chỉ đỏ : Tín hữu có hai bổn phận, một đối với thế quyền và một đối với Thiên Chúa. Thiếu sót một trong hai …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 28 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 28 TN Năm A CHỦ ĐỀ : CHÚA MỜI CHÚNG TA DỰ TIỆC NƯỚC TRỜI “Mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới” (Mt 22,4)   Sợi chỉ đỏ : Trong Thánh Kinh, hình ảnh “bữa tiệc” ám chỉ hạnh phúc Nước Trời, và hình ảnh “dự tiệc” ám chỉ việc được hưởng hạnh …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 27 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 27 TN Năm A   CHỦ ĐỀ : VƯỜN NHO CỦA CHÚA   “Đứa con thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó” (Mt 21,38) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Vườn nho là dân Israel. Thiên Chúa chăm sóc vườn nho này rất chu đáo, …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 26 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 26 TN Năm A CHỦ ĐỀ :  ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho Cha” (Mt 21,28) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Đường lối của Thiên Chúa là đường hướng tới sự tốt. Nếu kẻ gian ác bỏ đường gian ác mà theo đường …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN Năm A CHỦ ĐỀ : LÒNG TỐT CỦA THIÊN CHÚA “Những người vào làm trước nhất tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn…” (Mt 20,10) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Thiên Chúa khuyến khích tội nhân trở về với Ngài, đừng sợ Ngài trừng phạt. Chắc chắn Ngài sẽ tha thứ, bởi …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 24 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 24 TN Năm A CHỦ ĐỀ : HÃY THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA “Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi bảy lần” (Mt 18,22) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Không tha thứ cho người khác thì sao đáng xin Chúa tha thứ cho mình ! – Đáp …

xem thêm