Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG TRONG THỰC TẾ CỦA THẾ GIỚI     “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc 1 : Cộng đoàn tín hữu sơ khai gặp khó khăn ; giải quyết bằng cách lập định chế phó tế ; số tín hữu gia …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG THEO SỰ DẪN DẮT  CỦA ĐỨC GIÊSU  LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH    “Tôi là mục tử nhân lành” (Ga 10,11) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Hãy lãnh nhận phép rửa nhân danh Đức Giêsu để được ơn tha tội và nhận được ân sủng là Thánh …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : CUỘC SỐNG MỚI CỦA KẺ TIN  VÀO ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH     Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau (Lc 24,13-35) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Phêrô làm chứng về việc Đức Giêsu phục sinh. – Đáp ca : Lạy Chúa, Chúa …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A *** Từ Chúa nhựt II đến Chúa nhựt VI mùa Phục sinh, – Bài đọc I luôn trích từ sách Công vụ tông đồ, trình bày cuộc sống và hoạt động của Hội Thánh sơ khai. – Bài đọc II trích nối tiếp từ thư thứ I của Thánh Phêrô, …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Phục Sinh

MÙA PHỤC SINH SỢI CHỈ ĐỎ CỦA CÁC CHÚA NHẬT  MÙA PHỤC SINH NĂM A Nếu như các bài đọc Mùa Chay là một khóa giáo lý chuẩn bị người dự tòng lãnh nhận Phép Rửa, thì các bài đọc Mùa Phục sinh là một khóa giáo lý nữa giúp người tân tòng vững mạnh trong cuộc sống mới. – Chúa nhựt …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Lá Năm A CHỦ ĐỀ : ĐỨC GIÊSU LÀ NGƯỜI TÔI TỚ  CỦA THIÊN CHÚA    “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến” (Mt 21,9) Sợi chỉ đỏ : – Bài Tin Mừng khi kiệu lá : Tuy Đức Giêsu xuất hiện như một vị Vua, nhưng là một vị Vua ngồi trên lưng lừa, hiền hòa và khiêm …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC SỰ SỐNG    “Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc Cựu Ước : Thiên Chúa cho dân Ngài sống lại. – Bài Tin Mừng : Đức Giêsu làm cho Ladarô sống lại. – Bài đọc Tân Ước : …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC ÁNH SÁNG    Đức Giêsu chữa một người mù (Ga 9,1-41) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc Cựu Ước : Thiên Chúa soi sáng cho Ông Samuel chọn xức dầu phong vương cho Đavít. – Bài Tin Mừng : Đức Giêsu chữa một người mù bẩm sinh. …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC  NGUỒN NƯỚC HẰNG SỐNG    “Ai uống nước Tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa” (Ga 4,14) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc Cựu Ước : Vâng lệnh Thiên Chúa, Môsê lấy gậy đập lên tảng đá, và nước đã vọt ra. – Bài Tin …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : HÀNH TRÌNH THEO CHÚA    “Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông” (Mt 17,2) Sợi chỉ đỏ : Sau khi đã chọn Chúa (tuần I Mùa Chay), con người bắt đầu hành trình đi theo Ngài : – Bài đọc Cựu Ước : Hành trình của Abraham. – Bài Tin …

xem thêm