Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 32 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 32 TN Năm A CHỦ ĐỀ : HÃY LUÔN TỈNH THỨC SẴN SÀNG “Những cô khôn ngoan vừa mang đèn vừa mang dầu theo”(Mt 25,3)   Sợi chỉ đỏ : Ý tưởng “tỉnh thức” được khai triển trong cả 3 bài đọc hôm nay : – Bài đọc I : Tỉnh thức để gặp được sự khôn ngoan. …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 31 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 31 TN Năm A CHỦ ĐỀ : KHUYẾN CÁO NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM HƯỚNG DẪN NGƯỜI KHÁC “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta” (Mt 23,4) Sợi chỉ đỏ : Hôm nay, cả bài đọc II cũng minh họa cho chủ đề chung của bài đọc I và Bài Tin Mừng : …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 30 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 30 TN Năm A CHỦ ĐỀ : YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU RĂN QUAN TRỌNG NHẤT    “Thưa Thầy, điều răn nào lớn nhất ?” (Mt 22,36) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Những khoản luật dạy đối xử yêu thương đối với những thành phần nghèo khổ trong xã hội. – Đáp ca : Bày tỏ lòng …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 29 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 29 TN Năm A CHỦ ĐỀ : BỔN PHẬN ĐỐI VỚI THẾ QUYỀN VÀ THẦN QUYỀN   “Của Xêda trả về Xêda. Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21) Sợi chỉ đỏ : Tín hữu có hai bổn phận, một đối với thế quyền và một đối với Thiên Chúa. Thiếu sót một trong hai …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 28 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 28 TN Năm A CHỦ ĐỀ : CHÚA MỜI CHÚNG TA DỰ TIỆC NƯỚC TRỜI “Mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới” (Mt 22,4)   Sợi chỉ đỏ : Trong Thánh Kinh, hình ảnh “bữa tiệc” ám chỉ hạnh phúc Nước Trời, và hình ảnh “dự tiệc” ám chỉ việc được hưởng hạnh …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 27 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 27 TN Năm A   CHỦ ĐỀ : VƯỜN NHO CỦA CHÚA   “Đứa con thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó” (Mt 21,38) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Vườn nho là dân Israel. Thiên Chúa chăm sóc vườn nho này rất chu đáo, …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 26 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 26 TN Năm A CHỦ ĐỀ :  ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho Cha” (Mt 21,28) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Đường lối của Thiên Chúa là đường hướng tới sự tốt. Nếu kẻ gian ác bỏ đường gian ác mà theo đường …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN Năm A CHỦ ĐỀ : LÒNG TỐT CỦA THIÊN CHÚA “Những người vào làm trước nhất tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn…” (Mt 20,10) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Thiên Chúa khuyến khích tội nhân trở về với Ngài, đừng sợ Ngài trừng phạt. Chắc chắn Ngài sẽ tha thứ, bởi …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 24 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 24 TN Năm A CHỦ ĐỀ : HÃY THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA “Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi bảy lần” (Mt 18,22) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Không tha thứ cho người khác thì sao đáng xin Chúa tha thứ cho mình ! – Đáp …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 23 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 23 TN Năm A CHỦ ĐỀ : ANH EM SỬA LỖI CHO NHAU “Nếu người anh em con trót phạm tội, con hãy đi sửa lỗi nó, một mình con với nó mà thôi…” (Mt 18,15) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Thiên Chúa ra lệnh cho ngôn sứ Êdêkiên sửa dạy kẻ gian …

xem thêm