Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN C

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 25 TN C Chủ đề : Cách quản lý tiền của “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Ngôn sứ Amos nặng lời khiển trách những kẻ giàu có bóc lột người nghèo. – Đáp ca : Thiên Chúa yêu …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 24 TN C

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 24 TN C Chủ đề : Lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa Người mục tử đi tìm con chiên lạc (Lc 15,4) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Thiên Chúa nhân từ tha thứ cho dân Israel đã thờ tượng con bê vàng. – Đáp ca : Lời nguyện sám hối của Tv 50 – …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 23 TN C

SCĐ CHÚA NHỰT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C CHỦ ĐỀ : Ý THỨC CÁI GIÁ PHẢI TRẢ  khi làm môn đệ Chúa Từ bỏ mọi sự và vác thập giá theo Chúa (Lc 14,25-33) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Ai nào hiểu được Chúa muốn điều chi ?” Cần phải được Chúa ban ơn khôn ngoan để có thể hiểu được ý định của …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN C

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN C Chủ đề : Khuyến khích sống khiêm hạ “Xin ông hãy nhường chỗ” (Lc 14,9) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Những châm ngôn về sự khiêm hạ được sưu tầm trong một đoạn sách Huấn ca. – Đáp ca : Ca tụng lòng ưu ái của Thiên Chúa dành cho những người nghèo …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 21 TN C

SCĐ CHÚA NHẬT XXI TN C Chủ đề : Chúa ban ơn cứu độ cho mọi người “Hãy cố gắng qua cửa hẹp để vào Nước Trời” (Lc 13,24) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Người ta sẽ đưa tất cả những anh em các của thuộc mọi dân tộc về” – Đáp ca : “Muôn nước hỡi nào ca ngợi Chúa, ngàn …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 20 TN C

SCĐ CHÚA NHẬT XX TN C Chủ đề : Sự quấy rối cần thiết “Thầy đến để đem sự chia rẽ” (Lc 12,51) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Ngôn sứ Giêrêmia bị coi là đã quấy rối tinh thần dân Israel. – Tin Mừng : Chúa Giêsu nói : “Thầy đến để đem sự chia rẽ”.   I. Dẫn vào Thánh lễ …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 19 TN C

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 19 TN C Chủ đề : Tỉnh thức trong đêm tối  “Anh em hãy sẵn sàng” (Lc 12 40) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Trong đêm Vượt qua, Chúa đã giải phóng dân do thái khỏi ách nô lệ Ai cập. – Tin Mừng : Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải tỉnh thức như người …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật XVIII TN C

SCĐ CHÚA NHẬT XVIII TN C Chủ đề : Chớ cậy vào của cải vật chất  “Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?” (Lc 12,20) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Mọi sự ở đời này đều là hư không – Tin Mừng : Chúa Giêsu nói “Chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật XVII TN C

CHÚA NHỰT XVII Chủ đề :Cầu xin “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Abraham cầu xin Chúa cho thành Sôđôma – Đáp ca : Ca tụng Chúa đã nhậm lời cầu xin – Tin Mừng : Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu xin. I. Dẫn vào Thánh lễ Anh chị em thân …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật XVI TN C

SCĐ CHÚA NHỰT XVI TN C Chủ đề : Rước Chúa vào nhà “Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài dạy” (Lc 10,39) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (St 18,1-15) : Abraham rước Chúa vào nhà mình – Tin Mừng (Lc 10,38-42) : Matta và Maria rước Chúa vào nhà mình I. Dẫn vào Thánh lễ Anh chị em thân …

xem thêm