Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 TN Năm A CHỦ ĐỀ : SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA   “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Sự sáng của ngươi tỏa rạng như hừng đông – Đáp ca : Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay. …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 TN Năm A

  Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 TN Năm A CHỦ ĐỀ : NƯỚC TRỜI DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN   “Phúc cho anh em” (Mt 5,11) Sợi chỉ đỏ : Lời Chúa trong Chúa nhựt thứ 3 vừa qua loan báo Nước Trời đã đến gần. Lời Chúa hôm nay cho ta biết thêm Nước Trời được ưu tiên dành …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 TN Năm A * Từ Chúa nhật thứ 3 mùa thường niên cho đến Chúa nhật 34, chúng ta đọc liên tục Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. CHỦ ĐỀ : BÌNH MINH CỦA MỘT THỜI ĐẠI MỚI : NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN   “Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng…” (Mt 4,17) Sợi …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 TN Năm A CHỦ ĐỀ : CHÚA GIÊSU LÀ AI ?     “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Đấng Messia là Người Tôi Tớ của Thiên Chúa. – Đáp ca : Đấng Messia đến để thực thi ý Thiên Chúa. – Tin Mừng : …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A

CHÚA NHỰT I TN A Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa  Năm A CHỦ ĐỀ : CHÚA GIÊSU LÃNH NHẬN SỨ MẠNG     Đức Giêsu chịu phép rửa (Mt 3,13-17) Sợi chỉ đỏ : Sứ mạng của Chúa Giêsu là làm Đấng Messia, một Đấng Messia vừa cao sang trong thân phận Con Thiên Chúa, vừa khiêm tốn như một Người …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

SCĐ LỄ HIỂN LINH  (Chung cho 3 năm A,B,C) CHỦ ĐỀ : CHÚA GIÊSU LÀ ÁNH SÁNG CỦA MUÔN DÂN “Khi Đức Giêsu sinh ra tại Bêlem, có mấy đạo sĩ từ Phương đông đến bái lạy Ngài” (Mt 2,1-2) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Hỡi Giêrusalem hãy tỏa sáng, các dân sẽ lần bước tìm về sự sáng …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm A

LỄ THÁNH GIA CHỦ ĐỀ : THÁNH GIA NADARÉT LÀ GƯƠNG MẪU CỦA MỌI GIA ĐÌNH “Giuse đưa Hài nhi và Mẹ Người trốn sang Ai cập” (Mt 2,14) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Ai kính sợ Chúa thì thảo kính cha mẹ. – Đáp ca : Kẻ kính sợ Chúa thì được hưởng hạnh phúc gia đình. – Tin …

xem thêm

SCĐ Lễ Giáng Sinh

SCĐ Lễ Giáng Sinh  SCĐ Lễ Giáng Sinh (lễ đêm) Giáng Sinh – Lễ Rạng Đông. Giáng Sinh – Lễ Ngày.   SCĐ Lễ Giáng Sinh (lễ đêm) CHỦ ĐỀ : HÔM NAY ĐẤNG CỨU THẾ ĐÃ GIÁNG SINH CHO CHÚNG TA  “Bà sinh con trai đầu lòng” (Lc 2,7) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I là lời tiên tri của Isaia …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A CHỦ ĐỀ : ĐG KITÔ CHÍNH LÀ EMMANUEL “THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA” “Giuse đón vợ về nhà” (Mt 1,24) Sợi chỉ đỏ : – Ngôn sứ Isaia báo cho vua Achaz về một nhân vật mệnh danh là Emmanuel (Bài đọc I) – Tv 23 bày tỏ niềm tin …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A

CHÚA NHỰT 3 CHỦ ĐỀ : ĐẤNG CỨU ĐỘ ĐÃ GẦN ĐẾN “Thầy có đúng là Đấng phải đến không ?” (Mt 11,3) Sợi chỉ đỏ : – Ngôn sứ Isaia loan báo Đấng Cứu độ sẽ đến (Bài đọc I) – Tv 145 cầu xin Chúa đến (Đáp ca) – Gioan Tẩy giả sai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu xem Ngài …

xem thêm