Sợi Chỉ Đỏ

SCĐ Chúa Nhật VIII TN. C

SCĐ Chúa Nhật VIII TN. C Chủ đề : Cẩn thận về việc xét đoán “Xem quả thì biết cây” (Lc 6,44)   Sợi chỉ đỏ : Cuối bài Tin Mừng tuần trước, Chúa Giêsu khuyến cáo đừng xét đoán. Lời Chúa hôm nay nói tiếp về đề tài xét đoán : – Trước khi xét đoán người khác thì phải tự xét đoán …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật VII TN. C

  SCĐ Chúa Nhật VII TN. C Chủ đề : Yêu thương kẻ thù  “Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” (Lc 6,27) Sợi chỉ đỏ : Bài đọc I kể chuyện Đavít tha chết cho vua Saun đang lùng bắt mình. Bài đáp ca mô tả Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, “chậm …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật VI TN. C

SCĐ Chúa Nhật VI TN. C Chủ đề : Hạnh phúc đích thực   Chúa Giêsu công bố những mối phúc thật (Lc 6,17.20-26)   Sợi chỉ đỏ : Bài đọc Cựu Ước, Đáp ca và bài Tin Mừng hôm nay đều bàn về hạnh phúc và vô phúc : Ngôn sứ Giêrêmia tuyên bố : “Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời…. …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật V TN. C

SCĐ Chúa Nhật V TN. C Chủ đề : Mau mắn đáp lời Chúa gọi     “Họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Ngài” (Lc 5,11)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I tường thuật ơn gọi của ngôn sứ Isaia : Khi nghe tiếng Chúa gọi “Ta sẽ sai ai đây ?”, Isaia đã nhanh chóng …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ 3 Ngày Tết

Sợi Chỉ Đỏ 3 Ngày Tết THÁNH LỄ GIAO THỪA.. NGÀY MỒNG HAI TẾT KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN.. NGÀY MỒNG BA TẾT  CẦU NGUYỆN CHO CÔNG ĂN VIỆC LÀM..   NHỮNG NGÀY LỄ RIÊNG CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM THÁNH LỄ GIAO THỪA CHỦ ĐỀ : BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC TRONG TAY CHÚA Sợi chỉ đỏ : Sách …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 4 TN. C

SCĐ Chúa Nhật 4 TN.C Chủ đề : Ngôn sứ bị từ chối     “Họ kéo Ngài lên tận đỉnh núi để xô Ngài xuống vực” (Lc 4,29) Sợi chỉ đỏ : Nhiệm vụ làm ngôn sứ thật là bạc bẽo : Thời Cựu Ước, ngôn sứ Giêrêmia đã bị dân mình bách hại (bài đọc I) ; Thời Tân Ước, Chúa Giêsu cũng bị …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật III TN. C

SCĐ Chúa Nhật III TN. C Chủ đề : Tin Mừng được loan báo cho người nghèo    – “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Ngài sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo” (Lc 4,18) Sợi chỉ đỏ : Bài đọc I kể chuyện tư tế Ét-ra đọc sách Luật cho dân do thái vừa từ chốn lưu đày trở …

xem thêm

SCĐ Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

SCĐ Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Chủ đề : Chúa Giêsu lãnh nhận sứ mạng     Chúa Giêsu chịu phép rửa (Lc 3,15-16.21-22) Sợi chỉ đỏ : Sứ mạng của Chúa Giêsu là làm Đấng Messia, một Đấng Messia vừa cao sang trong thân phận Con Thiên Chúa, vừa khiêm tốn như một Người Tôi tớ. – Bài đọc I (Is …

xem thêm

SCĐ Lễ Hiển Linh A,B,C

SCĐ Lễ Hiển Linh A,B,C (Chung cho 3 năm A,B,C) CHỦ ĐỀ : CHÚA GIÊSU LÀ ÁNH SÁNG CỦA MUÔN DÂN       “Khi Đức Giêsu sinh ra tại Bêlem, có mấy đạo sĩ từ Phương đông đến bái lạy Ngài” (Mt 2,1-2) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Hỡi Giêrusalem hãy tỏa sáng, các dân sẽ lần bước tìm về …

xem thêm