Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : CHỌN LỰA     “Bấy giờ Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ” (Mt 4,1) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc 1 : Ngay khi vừa được tạo dựng, các nguyên tổ loài người đã được đặt trước một sự chọn lựa …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Thứ Tư Lễ Tro

Sợi Chỉ Đỏ Thứ Tư Lễ Tro Chung cho 3 năm A B C CHỦ ĐỀ : SÁM HỐI     “Hãy sám hối”(Mt 4,17) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc 1 : Ngôn sứ Gio-en kêu gọi dân do thái sám hối. – Đáp ca : bày tỏ tâm tình của người tội lỗi sám hối. – Tin Mừng : Đức Giêsu cảnh …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 7 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 7 TN Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG BẰNG YÊU THƯƠNG “Hãy yêu thương kẻ thù” (Mt 5,44) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Ngươi hãy yêu mến đồng loại ngươi như chính mình ngươi”. – Đáp ca : “Chúa là Đấng thương xót và nhân ái”. – Tin Mừng : “Hãy yêu thương thù địch” I. …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 TN Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG THEO LUẬT CHÚA “Thầy đến không để hủy bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Việc trung thành tuân giữ các giới răn là tuỳ ở ngươi”. – Đáp ca : “Phúc đức những ai tiến thân trong luật pháp …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 TN Năm A CHỦ ĐỀ : SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA   “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Sự sáng của ngươi tỏa rạng như hừng đông – Đáp ca : Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay. …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 TN Năm A

  Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 TN Năm A CHỦ ĐỀ : NƯỚC TRỜI DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN   “Phúc cho anh em” (Mt 5,11) Sợi chỉ đỏ : Lời Chúa trong Chúa nhựt thứ 3 vừa qua loan báo Nước Trời đã đến gần. Lời Chúa hôm nay cho ta biết thêm Nước Trời được ưu tiên dành …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 TN Năm A * Từ Chúa nhật thứ 3 mùa thường niên cho đến Chúa nhật 34, chúng ta đọc liên tục Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. CHỦ ĐỀ : BÌNH MINH CỦA MỘT THỜI ĐẠI MỚI : NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN   “Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng…” (Mt 4,17) Sợi …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 TN Năm A CHỦ ĐỀ : CHÚA GIÊSU LÀ AI ?     “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Đấng Messia là Người Tôi Tớ của Thiên Chúa. – Đáp ca : Đấng Messia đến để thực thi ý Thiên Chúa. – Tin Mừng : …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A

CHÚA NHỰT I TN A Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa  Năm A CHỦ ĐỀ : CHÚA GIÊSU LÃNH NHẬN SỨ MẠNG     Đức Giêsu chịu phép rửa (Mt 3,13-17) Sợi chỉ đỏ : Sứ mạng của Chúa Giêsu là làm Đấng Messia, một Đấng Messia vừa cao sang trong thân phận Con Thiên Chúa, vừa khiêm tốn như một Người …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

SCĐ LỄ HIỂN LINH  (Chung cho 3 năm A,B,C) CHỦ ĐỀ : CHÚA GIÊSU LÀ ÁNH SÁNG CỦA MUÔN DÂN “Khi Đức Giêsu sinh ra tại Bêlem, có mấy đạo sĩ từ Phương đông đến bái lạy Ngài” (Mt 2,1-2) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Hỡi Giêrusalem hãy tỏa sáng, các dân sẽ lần bước tìm về sự sáng …

xem thêm