Sợi Chỉ Đỏ

SCĐ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

SCĐ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam CHỦ ĐỀ : SỰ ĐỔI ĐỜI CỦA CÁC THÁNH TỬ ĐẠO. Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa” – Đáp ca : “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khập khởi mừng” – Tin Mừng : …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 32 Thường Niên B

SCĐ CHÚA NHỰT XXXII. B Chủ đề : Tấm gương Bà góa “Bà góa này rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để sống” (Mc 12,44) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (1 V 17,10-16) : Bà góa nghèo xứ Sarépta ân cần tiếp rước ngôn sứ Êlia. – Tin Mừng …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 31 Thường Niên B

SCĐ Chúa Nhật 31 Thường Niên B Chủ đề : ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT “Thưa Thầy, trong mọi điều răn,điều răn nào trọng nhất ?”(Mc 12,28) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Đnl 6,2-6) : Ông Môsê dạy cho dân do thái rằng điều răn trọng nhất là Kính mến Chúa. – Tin Mừng (Mc 12,28b-34) : Đức …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 30 Thường Niên B

SCĐ Chúa Nhật 30 Thường Niên B Chủ đề : Chúa cho người mù được thấy   “Thưa Thầy, xin cho tôi được thấy” (Mc 10,50)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Gr 31,7-9) : “Kẻ mù, người què, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa về” – Tin Mừng (Mc 10,46-52) : Đức Giêsu làm cho anh mù Bartimê được thấy. …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 29  Thường Niên B

SCĐ Chúa Nhật 29  Thường Niên B Chủ đề : Phục vụ “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10,43) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Is 53,10-11) : Người Tôi Tớ Giavê sẵn sàng gánh chịu mọi đau khổ để nhờ đó làm cho muôn người nên công chính. – Tin Mừng …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 28 Thường Niên B

SCĐ Chúa Nhật 28 Thường Niên B Chủ đề : Nguy hiểm của tiền bạc của cải “Những người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa biết bao” (Mc 10,23) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Kn 7,7-11) : Vàng bạc, trân châu, bảo ngọc chỉ như bùn đất nếu so với sự Khôn ngoan. – Tin Mừng (Mc 10,17-30) : Đức Giêsu …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 27  Thường Niên B

SCĐ Chúa Nhật 27  Thường Niên B Chủ đề : Hôn nhân bất khả phân ly “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10,9) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (St 2,18-24) : Thiên Chúa dựng nên nhân loại có nam có nữ, để hai người kết hợp với nhau thành vợ chồng gắn …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 26 Thường Niên B

SCĐ CHÚA NHỰT 26 TN.B Chủ đề : Óc bè phái, cục bộ   “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Ds 11,25-29) : Giôsuê khó chịu khi thấy hai người kỳ mục không đến Lều Thánh mà lại nói tiên tri. Ông bảo Môsê ngăn cấm hai người ấy. …

xem thêm