Sợi Chỉ Đỏ

Sợi chỉ Đỏ Lễ Kính Thánh Tâm Đức Giêsu Năm A

Sợi chỉ Đỏ Lễ Kính Thánh Tâm Đức Giêsu Năm A CHỦ ĐỀ : THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU    “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến với Tôi” (Mt 11,28) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Yavê đã đem lòng quyến luyến các ngươi và đã chọn các ngươi. – Đáp ca : Yavê trắc ẩn và …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô

Sợi Chỉ Đỏ Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô CHỦ ĐỀ : THIÊN CHÚA LÀ LƯƠNG THỰC    “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6,51) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Nhắc tới Manna trong sa mạc. – Đáp ca : Chúa cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo. – Bài đọc II : Chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh. – Tin …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A CHỦ ĐỀ : THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU   “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người” (Ga 3,16) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc Cựu Ước : Thiên Chúa mặc khải cho Môsê biết Ngài là Thiên Chúa giàu lòng thương xót. – Đáp ca : Ba trẻ trong …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Chung cho 3 năm A, B, C CHỦ ĐỀ : CHÚA THÁNH THẦN  LÀ NGUYÊN LÝ HỢP NHẤT    “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Tường thuật việc Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm lễ Ngũ Tuần. – Đáp ca : Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần tới, để canh …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên CHỦ ĐỀ : CHUYỂN SANG MỘT GIAI ĐOẠN MỚI       “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Những lời dạy cuối cùng của Đức Giêsu trước khi thăng thiên. – Đáp ca : Chúa lên trời, tiếng hò reo dậy đất ; Chúa lên trời, …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : CUỘC SỐNG MỚI CỦA TÍN HỮU  TRONG CHÚA THÁNH THẦN     “Chúa Cha sẽ ban cho anh em một Đấng Phù Trợ khác” (Ga 14,16) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Dân Samari được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. – Bài Tin Mừng : Chúa Cha sẽ ban cho …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG TRONG THỰC TẾ CỦA THẾ GIỚI     “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc 1 : Cộng đoàn tín hữu sơ khai gặp khó khăn ; giải quyết bằng cách lập định chế phó tế ; số tín hữu gia …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG THEO SỰ DẪN DẮT  CỦA ĐỨC GIÊSU  LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH    “Tôi là mục tử nhân lành” (Ga 10,11) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Hãy lãnh nhận phép rửa nhân danh Đức Giêsu để được ơn tha tội và nhận được ân sủng là Thánh …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : CUỘC SỐNG MỚI CỦA KẺ TIN  VÀO ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH     Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau (Lc 24,13-35) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Phêrô làm chứng về việc Đức Giêsu phục sinh. – Đáp ca : Lạy Chúa, Chúa …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A *** Từ Chúa nhựt II đến Chúa nhựt VI mùa Phục sinh, – Bài đọc I luôn trích từ sách Công vụ tông đồ, trình bày cuộc sống và hoạt động của Hội Thánh sơ khai. – Bài đọc II trích nối tiếp từ thư thứ I của Thánh Phêrô, …

xem thêm