Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC SỰ SỐNG    “Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc Cựu Ước : Thiên Chúa cho dân Ngài sống lại. – Bài Tin Mừng : Đức Giêsu làm cho Ladarô sống lại. – Bài đọc Tân Ước : …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC ÁNH SÁNG    Đức Giêsu chữa một người mù (Ga 9,1-41) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc Cựu Ước : Thiên Chúa soi sáng cho Ông Samuel chọn xức dầu phong vương cho Đavít. – Bài Tin Mừng : Đức Giêsu chữa một người mù bẩm sinh. …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA SẼ TỚI ĐƯỢC  NGUỒN NƯỚC HẰNG SỐNG    “Ai uống nước Tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa” (Ga 4,14) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc Cựu Ước : Vâng lệnh Thiên Chúa, Môsê lấy gậy đập lên tảng đá, và nước đã vọt ra. – Bài Tin …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : HÀNH TRÌNH THEO CHÚA    “Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông” (Mt 17,2) Sợi chỉ đỏ : Sau khi đã chọn Chúa (tuần I Mùa Chay), con người bắt đầu hành trình đi theo Ngài : – Bài đọc Cựu Ước : Hành trình của Abraham. – Bài Tin …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : CHỌN LỰA     “Bấy giờ Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ” (Mt 4,1) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc 1 : Ngay khi vừa được tạo dựng, các nguyên tổ loài người đã được đặt trước một sự chọn lựa …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Thứ Tư Lễ Tro

Sợi Chỉ Đỏ Thứ Tư Lễ Tro Chung cho 3 năm A B C CHỦ ĐỀ : SÁM HỐI     “Hãy sám hối”(Mt 4,17) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc 1 : Ngôn sứ Gio-en kêu gọi dân do thái sám hối. – Đáp ca : bày tỏ tâm tình của người tội lỗi sám hối. – Tin Mừng : Đức Giêsu cảnh …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 7 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 7 TN Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG BẰNG YÊU THƯƠNG “Hãy yêu thương kẻ thù” (Mt 5,44) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Ngươi hãy yêu mến đồng loại ngươi như chính mình ngươi”. – Đáp ca : “Chúa là Đấng thương xót và nhân ái”. – Tin Mừng : “Hãy yêu thương thù địch” I. …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 TN Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG THEO LUẬT CHÚA “Thầy đến không để hủy bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Việc trung thành tuân giữ các giới răn là tuỳ ở ngươi”. – Đáp ca : “Phúc đức những ai tiến thân trong luật pháp …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 TN Năm A CHỦ ĐỀ : SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA   “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Sự sáng của ngươi tỏa rạng như hừng đông – Đáp ca : Trong u tối, người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay. …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 TN Năm A

  Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 TN Năm A CHỦ ĐỀ : NƯỚC TRỜI DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN   “Phúc cho anh em” (Mt 5,11) Sợi chỉ đỏ : Lời Chúa trong Chúa nhựt thứ 3 vừa qua loan báo Nước Trời đã đến gần. Lời Chúa hôm nay cho ta biết thêm Nước Trời được ưu tiên dành …

xem thêm