Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 21 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 21 TN Năm A CHỦ ĐỀ : NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM CHÚA TRAO “Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời” (Mt 16,19) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Thiên Chúa trao nhiệm vụ cai quản đền thờ cho Sobna. – Đáp ca : Lời cầu xin Chúa cho kẻ khiêm nhường đang chăm lo …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 20 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 20 TN Năm A CHỦ ĐỀ : THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA MỌI NGƯỜI, YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI “Một người đàn bà Canaan kêu lên : Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi” (Mt 15,22) Sợi chỉ đỏ : Tất cả các bài đọc hôm nay, kể cả bài đọc II (thường không …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 19 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 19 TN Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG TRƯỚC SỰ HIỆN DIỆN UY QUYỀN CỦA THIÊN CHÚA   “Chính Thầy đây. Đừng sợ” (Mt 14,27) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Thiên Chúa hiện ra cách uy nghiêm cho ngôn sứ Êlia trên núi Horeb. – Tin Mừng : Các môn đệ đang sợ hãi vì …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 18 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 18 TN Năm A CHỦ ĐỀ : THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG THỎA MÃN NHỮNG KHÁT VỌNG CỦA CON NGƯỜI   “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”(Mt 14,17) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Hỡi những kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn, hãy đến mà mua …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 17 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 17 TN Năm A CHỦ ĐỀ : THIÊN CHÚA LUÔN BAN NHỮNG SỰ TỐT LÀNH CHO CHÚNG TA    “Nước Trời giống như kho báu giấu trong ruộng” (Mt 13,44) Sợi chỉ đỏ : Thiên Chúa luôn yêu thương loài người nên luôn ban cho loài người những sự tốt lành. Những sự tốt lành ấy là : …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 16 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 16 TN Năm A CHỦ ĐỀ : CHÚA KIÊN NHẪN VÀ KHOAN DUNG Lúa tốt và cỏ lùng (Mt 13,24-30) Sợi chỉ đỏ : Mặc dù Thiên Chúa rất mạnh và đầy uy quyền, nhưng Ngài đối xử rất khoan dung với những kẻ tội lỗi để chờ cho họ ăn năn sám hối (bài đọc I : …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 15 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 15 TN Năm A CHỦ ĐỀ : ĐÓN NHẬN NHỮNG HẠT GIỐNG LỜI CHÚA “Kìa người gieo giống ra đi gieo giống” (Mt 13,1) Sợi chỉ đỏ : Không như lời của người phàm, Lời Thiên Chúa có sức sinh hiệu quả (bài đọc I : Is 55,10-11) ; Sở dĩ như thế vì Thiên Chúa là Đấng …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 14 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 14 TN Năm A CHỦ ĐỀ : HỌC CÙNG ĐỨC GIÊSU SỰ HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM TỐN “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm tốn” (Mt 11,29) Sợi chỉ đỏ : Trong bài đọc I (Dcr 9,9-10), ngôn sứ Dacaria mô tả Đấng Messia như một vị vua hiền lành và khiêm tốn cởi …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 13 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 13 TN Năm A CHIA SẺ THÂN PHẬN CỦA ĐỨC KITÔ –  THÁI ĐỘ TIẾP ĐÓN “Ai cho một trong những kẻ bé mọn dù chỉ một ly nước lã, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42)   – Bài đọc I (2V 4,8-11.14-18) : “Người đến trọ nhà mình là một vị thánh …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 12 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 12 TN Năm A CHỦ ĐỀ : VỮNG LÒNG TRÔNG CẬY CHÚA DÙ ĐANG SỐNG GIỮA KHÓ KHĂN “Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”(Mt 10,31) Sợi chỉ đỏ : Các bài đọc hôm nay nêu lên ba tình huống khó khăn khác nhau : – Ngôn sứ Giêrêmia bị …

xem thêm