Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ CN 6 Phục Sinh B

SCĐ CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH B Chủ đề : Nhấn mạnh thêm về cuộc sống yêu thương – “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy… Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em hưởng được niềm vui của Thầy” (Ga 15,9.11) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Cv 10,25-26.34-35.44-48) : Phêrô rửa tội cho Cornêliô …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ CN 5 Phục Sinh B

Chúa Nhựt V Phục Sinh B Chủ đề : Tình Yêu Phải Sinh Hoa Trái “Thầy là cây nho”(Ga 15,1) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Cv 9,26-31) : Phaolô gia nhập sinh hoạt Giáo Hội. – Tin Mừng (Ga 15,1-8) : Dụ ngôn cây nho và ngành nho. – Bài đọc II (1 Ga 3,18-24) : Tin Chúa và yêu thương nhau. …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ CN 4 Phục Sinh B

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH Chủ đề : Tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta – “Ta là mục tử nhân lành” (Ga 10,11) Sợi chỉ đỏ – Bài đọc I (Cv 4,8-12) : Phêrô và Gioan làm chứng trước Thượng Hội Đồng về việc chữa một người què à người ấy được chữa lành nhờ Danh Đức Giêsu. – Bài …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ CN 3 Phục Sinh B

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH Chủ đề : Bài giáo lý II về cuộc sống kitô hữu : nhận biết Đức Giêsu – Đức Giêsu hiện ra cho hai môn  đệ trên đường Emmau (Lc 24,35-38) Sợi chỉ đỏ – Bài đọc I (Cv 3,13-15.17-19) : Bài giảng của Phêrô cho người do thái sau khi chữa lành một người què à “Anh …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ CN 2 Phục Sinh B

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH Chủ đề : Bài giáo lý I về cuộc sống kitô hữu : tin, yêu và giữ giới răn. “Phúc cho những ai không thấy mà tin” (Ga 20,29) Sợi chỉ đỏ – Bài đọc I (Cv 4,32-35) : các kitô hữu ở giáo đoàn Giêrusalem thực hiện giới răn yêu thương bằng việc chia xẻ : họ đã …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ CN Phục Sinh B

CHÚA NHẬT I PHỤC SINH Chủ đề : Chúa đã sống lại Phêrô và Gioan chạy ra mồ Chúa. Sợi chỉ đỏ – Bài đọc I (Cv 10,34.37-43) : Tại nhà ông Cornêliô, Thánh Phêrô tuyên bố Đức Giêsu dù đã bị giết chết nhưng đã sống lại thật. – Bài Tin Mừng (Ga 20,1-9) : Sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Tam Nhật Thánh

Sợi Chỉ Đỏ Tam Nhật Thánh   THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THỨ SÁU TUẦN THÁNH. ĐÊM THỨ BẢY TUẦN THÁNH. THỨ NĂM TUẦN THÁNH CHỦ ĐỀ : BỮA TIỆC VƯỢT QUA   Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,1-5) Sợi chỉ đỏ – Bài đọc I : Lễ vượt qua đầu tiên của dân do thái. – Đáp …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Lá

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Lá Chủ đề : Người Tôi Tớ của Thiên Chúa đi vào con đường chịu nạn “Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa” (Mc 11,9) Sợi chỉ đỏ : – Bài Tin Mừng lúc kiệu lá (Mc 11,1-14) : Đức Giêsu vào thành Giêrusalem trong tư cách Vua Messia, một vị vua hiền lành khiêm tốn. …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 MC Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 MC Năm B Chủ đề : Ý thức trước về ý nghĩa và giá trị của việc Đức Giêsu chịu nạn “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình” (Ga 12,24)   Sợi chỉ đỏ Các bài đọc trong Chúa nhật cuối cùng của Mùa Chay …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 MC Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 4 MC Năm B Chủ đề : Khuyến khích sám hối để được cứu “Như Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc…” (Ga 3,14) Sợi chỉ đỏ Các bài đọc hôm nay minh họa cho sơ đồ thường gặp trong Thánh Kinh : Tội phạt hối cứu, nghĩa là vì phạm tội nên con người …

xem thêm