Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 20 TN C

SCĐ CHÚA NHẬT XX TN C Chủ đề : Sự quấy rối cần thiết “Thầy đến để đem sự chia rẽ” (Lc 12,51) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Ngôn sứ Giêrêmia bị coi là đã quấy rối tinh thần dân Israel. – Tin Mừng : Chúa Giêsu nói : “Thầy đến để đem sự chia rẽ”.   I. Dẫn vào Thánh lễ …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 19 TN C

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 19 TN C Chủ đề : Tỉnh thức trong đêm tối  “Anh em hãy sẵn sàng” (Lc 12 40) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Trong đêm Vượt qua, Chúa đã giải phóng dân do thái khỏi ách nô lệ Ai cập. – Tin Mừng : Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải tỉnh thức như người …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật XVIII TN C

SCĐ CHÚA NHẬT XVIII TN C Chủ đề : Chớ cậy vào của cải vật chất  “Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?” (Lc 12,20) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Mọi sự ở đời này đều là hư không – Tin Mừng : Chúa Giêsu nói “Chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật XVII TN C

CHÚA NHỰT XVII Chủ đề :Cầu xin “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Abraham cầu xin Chúa cho thành Sôđôma – Đáp ca : Ca tụng Chúa đã nhậm lời cầu xin – Tin Mừng : Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu xin. I. Dẫn vào Thánh lễ Anh chị em thân …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật XVI TN C

SCĐ CHÚA NHỰT XVI TN C Chủ đề : Rước Chúa vào nhà “Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài dạy” (Lc 10,39) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (St 18,1-15) : Abraham rước Chúa vào nhà mình – Tin Mừng (Lc 10,38-42) : Matta và Maria rước Chúa vào nhà mình I. Dẫn vào Thánh lễ Anh chị em thân …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật XV TN C

SCĐ Chúa Nhật XV TN C Chủ đề : Luật trong lòng Người Samaria nhân hậu (Lc 10,25-37) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Đnl 30,10-14) : Luật quan trọng nhất của Thiên Chúa là luật ghi khắc trong lòng mỗi người. – Tin Mừng (Lc 10,25-37) : Người Samaria tốt lành đã hành động theo luật yêu thương xuất phát cách hân …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật XIV TN C

SCĐ Chúa Nhật XIV TN C Chủ đề : Chúa sai tôi đi loan tin bình an và hạnh phúc “Ngài sai họ đi từng hai người một” (Lc 10,1)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Is 66,10-14c) : Khi dân do thái đang vừa trở về từ chốn lưu đày, ngôn sứ Isaia loan báo rằng Thiên Chúa sẽ …

xem thêm

SCĐ Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

SCĐ Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Chủ đề : Tình yêu Thiên Chúa đối với loài người Mục tử đi tìm con chiên lạc (Lc 15,3-7) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Êd 34,11-16) : Thiên Chúa âu yếm chăm sóc dân Ngài như người mục tử chăm sóc đoàn chiên. – Đáp ca (Tv 22) : Chúa là mục tử. …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật XIII TN C

 SCĐ Chúa Nhật XIII TN C Chủ đề : chọn lựa dứt khoát “Hãy theo Ta” (Lc 9,59) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (1 V 19,16b.19-21) : Khi được gọi làm ngôn sứ, Êlisê đã dứt khoát bỏ tất cả (bò, cày, cha mẹ) – Tin Mừng (Lc 9,51-62) : Chúa Giêsu đòi 3 người xin đi theo làm môn đệ Ngài …

xem thêm

SCĐ Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô

LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Chủ đề : Mình và Máu Chúa Giêsu là lương thực cho loài người Phép lạ hóa bánh ra nhiều (Lc 9,11-17) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (St 14,18-20) : Thầy cả Melkixêđê dâng bánh rượu cho ông Abraham. – Đáp ca (Tv 109) : ca tụng Đức Kitô là Thượng Tế. – Tin …

xem thêm