Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm C Chúng ta đã bước qua quá nửa đường của Mùa Vọng. Theo truyền thống, Chúa nhật III Mùa Vọng được gọi là “Chúa nhật Laetare”, Chúa nhật của Niềm Vui, xuất phát từ câu đầu của ca nhập lễ tiếng Latinh: “Gaudete in Domino semper” (Anh em hãy vui …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 Mùa Vọng – Năm C

  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lc 3,10-18 Lời Chúa: 10 Đám đông hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây? ” 11 Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” 12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: “Thưa thầy, chúng tôi …

xem thêm

Kinh Thánh 100 Tuần : Sách Tiên Tri Isaia

  SÁCH ISAIA (chương 1-7) (chương 8-12) (chương 13 – 23) (chương 24 – 39) (chương 1-7) I. TỔNG QUÁT 1, 1-31 : Dẫn nhập: Hạch tội dân bội bạc và giả hình (1,2-8). Lời sấm về sự thờ phượng đích thực (1,10- 16). Kêu gọi hoán cải (1, 18-20). Đe doạ hình phạt (1,21-31). 2, 2-5   : Tương lai …

xem thêm

Giới Thiệu Tiên Tri Isaia

Giới Thiệu Tiên Tri Isaia Isaia, tiếng Hipri Yeshaʿyahu (“Chúa là ơn cứu độ”), (tên rất phổ biến vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên ở Giêrusalem), vị tiên tri mà sách Isaia được đặt tên theo (chỉ 39 chương đầu được thực sự gán cho ông), một người có công đóng góp đáng kể cho truyền thống Do …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm C Chúa Nhật II Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta chuẩn bị một con đường trong tâm hồn mình để đón chờ Chúa Giêsu Đấng cứu độ chúng ta ngự đến. Chúng ta cũng cần chuẩn bị cho Chúa đến với chúng ta hàng ngày trong bí tích Thánh Thể, …

xem thêm