Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm C CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ Các bài đọc trong Chúa nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ này không được chọn giống như các bài đọc trong các Chúa nhật Thường Niên. Nó không đi theo một trình tự bài đọc liên tục. Đúng hơn, nó được chọn …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 34 thường niên Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 34 thường niên Năm C Lc 23,35-43 Lời Chúa: 35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! “36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại …

xem thêm