Tìm hiểu Sáng Thế Ký chương 23 & 24

print

 

Tìm hiểu Sáng Thế Ký chương 23 & 24

Trích tài liệu Sách Sáng thế do Đức Cha Stephanô biên soạn.

ST Chuong 23

ST Chuong 24