Tìm hiểu Sáng Thế Ký chương 27

print

 

Tìm hiểu Sáng Thế Ký chương 27

Trích tài liệu Sách Sáng thế do Đức Cha Stephanô biên soạn

ST Chuong 27