Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm C Các bài đọc Chúa nhật này trình bày cho chúng ta một cơ hội để tiếp tục suy tư về các khía cạnh khác nhau của chủ đề làm môn đệ đã bắt đầu vào tuần trước. Tuần này, chúng ta cùng nhìn lại cái giá của việc làm …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường niên Năm C Lc 12,49-53 49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! 51 “Anh em tưởng …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm C Vào giữa Mùa Thường Niên, chúng ta đi vào một chủ đề có liên quan đến cuối năm Phụng Vụ và Mùa Vọng. Đó là chủ đề về sự canh thức và sẵn sàng trước sự trở lại của Ông Chủ. Sự canh thức này đòi hỏi chúng ta …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XIX thường niên năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XIX thường niên năm C Lc 12,35-40 CÂU HỎI Đọc Lc 12,35-40, bạn thấy có ba nhân vật đến bất ngờ. Họ là ai vậy? Nhân vật nào là quan trọng hơn cả? Vì cả ba nhân vật này đến bất ngờ, nên thái độ cần phải có là thái độ nào? Đọc Lc …

xem thêm