Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B NGƯỜI BẰNG LÒNG CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THẬP TỰ (Pl 2,8) Hội Thánh cử hành Chúa nhật thứ sáu Mùa Chay cũng là Chúa nhật Lễ Lá và Chúa nhật Thương Khó. Đây là thời gian cao điểm của cả năm Phụng vụ, chúng ta được mời gọi để tưởng …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Lá – Năm B

  Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Lá – Năm B  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Lời Chúa: Mc 14,1-15,47 Người Do Thái âm mưu hại Ðức Giêsu 1Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Ðức Giêsu và giết đi; 2vì họ nói: “Ðừng …

xem thêm

Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Marcô

Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Marcô Marcô 14,1 – 15,47  CÁI NHÌN CHUNG Trong thế kỷ XX, ít có tác phẩm nào trong Tân Ước được chú ý nhiều hơn Tin Mừng Marcô. Với sự phát triển của phương pháp phê bình lịch sử vào thế kỷ XIX, các học giả tin rằng Marcô là sách …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm B Các bài đọc hôm nay tập chú vào cái chết đang đến gần của Chúa Giêsu mà thánh Phaolô coi là lễ hiến tế còn Gioan cho là giờ Người “được tôn vinh”. Các bài đọc cũng đưa ra cho chúng ta một thách thức. Giống như Chúa Giêsu …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.     Ga 12,20-33 (20) Trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. (21) Họ đến gặp ông Philípphê, người Bếtxaiđa, miền Galilê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu”. (22) Ông Philipphê đi nói …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm B  Tiếp tục suy niệm về ý nghĩa của Đức Kitô đối với đời sống của chúng ta, các bài đọc Lời Chúa hôm nay trình bày một chủ đề không bao giờ có thể suy thấu, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa đối với thế gian, được …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 mùa Chay năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 mùa Chay năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.   Ga 3,14-21 (14) Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, (15) để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. (16) Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm B Các bài đọc Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta rằng Mùa Chay là thời gian thuận tiện để dọn dẹp Đền thờ tâm hồn của mình, để rồi chúng ta có thể cử hành sự thờ phượng đích thực như Chúa muốn. Phụng tự mới đòi hỏi chúng …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 mùa Chay năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 mùa Chay năm B  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lời Chúa  Ga 2,13-22 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Ðức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong Ðền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm B  Chủ đề chung của các bài đọc hôm nay là thách đố về một cuộc biến đổi toàn diện, đặc biệt trong Mùa Chay này. Chúng ta phải biến đổi đời sống thiêng liêng buồn tẻ và tĩnh tại của mình thành đời sống Kitô năng động trong Mùa …

xem thêm