Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 23 Thường Niên C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 23 Thường Niên C Trong Chúa nhật này, chúng ta được mời gọi phải lựa chọn. Truyền thống khôn ngoan, từ đó bài đọc thứ nhất được trích đọc, bắt nguồn từ thực tế rằng cuộc sống là một chuỗi các lựa chọn. Bài đọc hai và Tin Mừng cung cấp cho chúng ta …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường niên Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường niên Năm C Lời Chúa: Lc 14,25-33 25 Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: 26 “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. 27 Còn ai không …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm C Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết rằng thái độ sống khiêm nhường thực sự sẽ dẫn đến việc chia sẻ rộng rãi với những người nghèo, đó là bổn phận của một Kitô hữu đích thực. Các bài đọc cũng cảnh báo chúng ta …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường niên Năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường niên Năm C Lời Chúa: Lc 14,1.7-14  (1) Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: Họ cố dò xét Người. (7) Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: (8) “Khi …

xem thêm