Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Thánh Vịnh 51 (50)

Tìm Hiểu Thánh Vịnh 51 (50) Hội Thánh khai mạc Mùa Chay thánh với lời kinh thống thiết, Miserere mei, Deus: secundum magnam misericordiam tuam.: Lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu xót thương con. Giai điệu sám hối này là lời mở đầu Thánh vịnh 51, còn nhiều lần được cất lên trong suốt thời gian Mùa Chay …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Chay – Năm A (Mt 4,1-11) Lời Chúa: 1Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên …

xem thêm

Những Chủ Đề Lớn Trong Thư Giacôbê

Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 105: Thư của Thánh Giacôbê NHỮNG CHỦ ĐỀ LỚN TRONG THƯ GIACÔBÊ *** Xem ra thư Giacôbê ít nhắc đến Chúa Giêsu (chỉ có ở 1,1 và 2,1) nhưng thực ra lá thư nói rất nhiều đến nội dung niềm tin Kitô giáo vào Thiên Chúa: Thiên Chúa là Đấng từ bi …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 7 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 7 Thường Niên, Năm A SỐNG THÁNH THIỆN NHƯ THIÊN CHÚA BÀI ĐỌC 1: Lv 19,1-2, 17-18 Chương 19 sách Lêvi là một sưu tập tổng hợp các luật, mà một số được cho là xuất phát từ một hình thức nguyên thủy của Thập giới. Các câu 1-2 đóng vai trò giới thiệu …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 7 Thường niên – năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 7 Thường niên – năm A Lời Chúa: Mt 5,38-48 38“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40Nếu ai muốn kiện anh …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A Mt 5,17-37 17“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ . Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn . 18Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết  trong Lề Luật cũng sẽ không …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm A SỰ KIỆN TOÀN LỀ LUẬT BÀI ĐỌC 1: Hc 15,15-20 Đây là tuyên bố rõ ràng nhất trong tất cả các sách Cựu ước về chủ đề ý chí tự do của con người. Đoạn văn này hầu như giống với lập trường của thuyết Pelagian chính thống (thuyết …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm A MUỐI VÀ ÁNH SÁNG BÀI ĐỌC 1: Is 58,7-10 Những người lưu vong từ Babylon trở về mong muốn khôi phục nhanh chóng thủ đô Giêrusalem yêu dấu của họ, nhưng việc hoàn thành dự án đó đã chậm trễ một cách khó chịu. Mọi người tự hỏi tại …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Thường Niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Thường Niên Năm A Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Mt 5, 13-16 13“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14“Chính anh …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh

Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh Lc 2,22-40 Đọc sách Lê-vi 12,1-8. Sau khi đọc, bạn có bị sốc không? Đức Mẹ đã phải đợi bao lâu mới lên Đền Thờ để được thanh tẩy? Bạn nghĩ Đức Mẹ có cần thanh tẩy không? Đọc Lê-vi 12,8 và Luca 2,24. Đức Mẹ và …

xem thêm