Học Kinh Thánh

Tước hiệu Thiên Sai

TƯỚC HIỆU THIÊN SAI “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,13-20) Tin Mừng Chúa nhật 21 Thường Niên năm A mời gọi chúng ta suy nghĩ về cuộc đối thoại giữa Đức Giê-su với các môn đệ, xoay quanh căn tính của Đức Giê-su trong mắt người đương thời. Khi Đức Giê-su hỏi : “Người ta nói Con …

xem thêm

Sách Thủ Lãnh (Thẩm Phán, Quan Án)

Sách Thủ Lãnh (Thẩm Phán, Quan Án) https://tinmungmoingay.com/   Thủ Lãnh bởi động từ “shâphât”, có nghĩa là sửa trị, gần với cai trị hay cầm quyền, nhằm chỉ các vị anh hùng trong cuốn sách, họ là những người được Thiên Chúa sai đến cầm đầu các cuộc giải phóng rồi làm người xét xử mọi việc trong dân. …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Matthêu Chương XXVI

Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 26   CHƯƠNG XXVI   Một chương dài thuật lại những biến cố dữ dội và đau buồn, gồm những sự kiện chính: âm mưu bắt và giết Chúa Giêsu, dã tâm phản bội của Giuđa Iscariốt (1-5, 14-16), rồi xức dầu ở Bêthania (6-13), bữa tiệc Vượt Qua và việc …

xem thêm

Người Do Thái Với Người Sa-Ma-Ri Và Dân Ngoại

Người Do Thái Với Người Sa-Ma-Ri Và Dân Ngoại – Dưới ánh sáng Lời Chúa Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Linh mục Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP   Dẫn nhập Trong bài Tin Mừng của Chúa nhật XX thường niên năm A, hẳn là độc giả cảm thấy khó hiểu về thái độ của Đức Giê-su đối …

xem thêm

Khái Lược Sách Giosuê

Khái Lược Sách Giosuê  catechesis Lm. Ignatio Nguyễn Ngọc Rao, OP. Nhân vật chính của sách mang tên Híp-ri Giơ-hô-su-a (viết tắt: Hô-sê-a) có nghĩa là Gia-vê cứu thoát, lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc chiến thắng lẫy lừng chống quân A-ma-lếch hung tợn tại Rơ-phi-đim (Xh 17). Cùng với ông Ca-lép, ông Giô-suê đã chống lại những kẻ …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Matthêu Chương XXV

Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 25     CHƯƠNG XXV Chúa Giêsu tiếp tục diễn từ trên Núi Ôliu bằng hai dụ ngôn nhấn mạnh đến việc cần phải canh thức và sống trách nhiệm: dụ ngôn những người trinh nữ khôn và dại (1-13); và dụ ngôn những yến bạc (14-30). Người kết thúc diễn …

xem thêm

Biển cả gầm vang, sóng cồn gào thét

Biển cả gầm vang, sóng cồn gào thét – Dưới ánh sáng Lời Chúa ­Tin Mừng Chúa nhật 19 Thường niên năm A kể chuyện Đức Giê-su đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ đang gặp cơn sóng gió. Trong bài học hỏi hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu qua về phép lạ hay dấu lạ, cách riêng là …

xem thêm

Sách Đệ Nhị Luật

SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT https://www.simonhoadalat.com/ Giêrusalem năm 622. Theo lệnh của của vua Josias người ta dọn dẹp trong Đền thờ. Vị thượng tế tìm gặp “quyển sách luật” (2V.22) và Josias coi nó là “sách giao ước” (2V 23,2) rồi dùng nó làm nền tảng cho công cuộc cải cách ông đang tiến hành. Đấy là hoàn cảnh khám …

xem thêm