Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Năm A Các bài đọc hôm nay trình bày ý nghĩa của việc cử hành lễ Chúa Thăng Thiên: Chúa Kitô được tôn vinh trên mọi phẩm trật thần thiêng cũng như trần thế, vượt qua mọi chiều kích thời gian. Người được tôn vinh cũng chia sẻ cho chúng ta …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm A Từ phần sau của mùa Phục Sinh chúng ta chuyển từ việc chiêm ngắm Chúa Phục Sinh trong các lần hiện ra với các môn đệ, sang việc suy niệm Đấng Kitô được tôn vinh hiện diện trong cộng đoàn Giáo hội qua Chúa Thánh Thần. Hoạt động của …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 6 Phục sinh – Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 6 Phục sinh – Năm A Lời Chúa: (Ga 14,15-21) 15Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm A Mỗi cộng đoàn giáo hội trong hoàn cảnh lịch sử riêng của mình đều đối diện với những vấn đề cần phải giải quyết. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay có thể cho chúng ta thấy mỗi cộng đoàn đã giải quyết những vấn đề riêng của mình …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A \ Lời Chúa: Ga 14,1-12 1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh …

xem thêm

Những Cột Mốc Lịch Sử Trong Sách Công Vụ Tông Đồ

Những Cột Mốc Lịch Sử Trong Sách Công Vụ Tông Đồ Sách Công vụ Tông đồ thuật lại cho chúng ta nguồn gốc của Kitô giáo. Đức tin mới, niềm tin vào Đức Giêsu thành Nazarét bắt đầu vào một thời điểm đặc biệt trong thời gian và không gian: trong ngày Lễ Ngũ Tuần của người Do Thái và …

xem thêm

 Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm A

 Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm A  Hôm nay là Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Được gọi như thế bởi vì truyền thống phụng vụ mỗi Chúa nhật 4 Phục Sinh đều cho chúng ta đọc bài Tin Mừng của Gioan chương 10 nói về vị Mục Tử Nhân Lành. Chúa Phục Sinh đầy quyền năng …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A

Lời Chúa: Ga 10,1-10 1 “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên …

xem thêm

 Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm A

 Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm A Chủ đề của những bài đọc Lời Chúa hôm nay đều mang một ý nghĩa chung, ý nghĩa khích lệ: dù bất cứ điều gì xảy đến cho chúng ta trong cuộc đời đầy thử thách này Chúa Phục Sinh luôn đồng hành với chúng ta. Thiên Chúa luôn …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A

Lời Chúa: Lc 24,13-35 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi …

xem thêm