Học Kinh Thánh

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Hiển Linh

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Hiển Linh  Lời Chúa:  (Mt 2, 1-12) 1Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, 2và hỏi: “Ðức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm A

Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm A Lời Chúa Mt 2,13-15.19-23 13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Thánh Gia, Năm A

TÌM HIỂU LỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA, NĂM A BÀI ĐỌC 1: Hc 3,2-6, 12-14 Thiên Chúa đã thiết lập hôn nhân và gia đình khi Ngài tạo dựng người nam và người nữ đầu tiên. Ngài chúc phúc cho hôn nhân và gia đình và ban cho hai ông bà đầu tiên những khả năng cần thiết …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm A Lm. Nguyễn Cao Siêu                 Lời Chúa: Mt 1,18-24 18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A Lời Chúa: (Mt 11,2-11) 2Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: 3″Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? 4“Đức Giêsu trả lời: “Các …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A

  Lời Chúa: (Mt 3,1-12) 1Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: 2“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. 3Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A   Lời  Chúa: Mt 24,37-44 37 “Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu.39 Họ không hay biết …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 34 Thường niên – Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 34 Thường niên – Năm C Lc 23,35-43 Lời Chúa: 35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! “36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng …

xem thêm

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Chương 22, 23, 24 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Chương 22, 23, 24 – Lm Pet Lê Tấn Lợi LINK TẢI VỀ FILE PPT: HOC TM LUCA CHUONG 22-23-24   HỌC LUCA CHƯƠNG 22 HỌC LUCA CHƯƠNG 23 HỌC LUCA CHƯƠNG 24

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 22-24

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 22-24  Bài đọc thêm. BÀI 93: GIUĐA PHẢN THẦY (22,1-6) BÀI 94: CHUẨN BỊ TIỆC LY (22.7-13) BÀI 95: TIỆC LY – DIỄN TỪ GIÃ BIỆT (22,14-38) BÀI 96: TRÊN NÚI CÂY DẦU (22,39-53) BÀI 97: TRƯỚC TÒA ÁN ĐẠO (22,54-23,1) BÀI 98: TRƯỚC PHILATÔ VÀ HÊRÔĐÊ (23,2-25) BÀI …

xem thêm