Học Kinh Thánh

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 11

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 11   BÀI 48: TẦM QUAN TRỌNG CỦA CẦU NGUYỆN (11,1-13) BÀI 49: QUỶ VƯƠNG BÊENDÊBUN (11,14-26) BÀI 50: HẠNH PHÚC THẬT (11,27-28) BÀI 51: DẤU CHỈ GIÔNA (11,29-32) BÀI 52: NÓI VỀ ĐÊM (11,33-36) BÀI 53: KHIỂN TRÁCH PHARISÊU VÀ THÔNG LUẬT (11,37-54)   BÀI 48: TẦM QUAN …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 16 TN năm C – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 16 TN năm C – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu    Lc 10,38-42 38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 15 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 15 Thường niên năm C Lời chúa: Lc 10,25-37 25 Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. 26 Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” 27 Ông trả lời: …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 10

BÀI 44: SAI PHÁI 72 MÔN ĐỆ (10,1-20) I- GIẢI THÍCH c 1 – Cần lưu ý rằng Mt và Mc chỉ ghi lại một bài sai truyền giáo của Đức Giêsu cho nhóm 12 (Mt 10,1-16; Mc 3,16-19). Phần Lc thì ghi một bài sai cho nhóm 12 (9,1-6), và một bài sai khác cho các môn đệ (ở …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 14 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 14 Thường niên năm C  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Lời Chúa:  Lc 10,1-12.17-20 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên năm C  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.      Lời Chúa: Lc 9,51-62 51Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem.52Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. 53Nhưng …

xem thêm

Những Điều Kiện Làm Tông Đồ

NHỮNG ĐIỀU KIỆN LÀM TÔNG ĐỒ (9,51-52)             Đoạn này mở đầu phần thứ III của Tin Mừng Lc (9,51-19,28): cuộc hành trình của Đức Giêsu lên Giêrusalem để chịu tử nạn, chịu chết, sống lại và lên trời.             Đoạn này gồm hai chuyện: một làng Samaria không tiếp đón Đức Giêsu và những điều kiện đặt ra cho …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ MTC Năm C

Lc 9,11b-17 11Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo Người. Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. 12Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng : “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ l và kiếm …

xem thêm