Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm B Mùa Vọng chuyển hướng ý nghĩa vào Chúa nhật thứ tư. Vào ngày 17 tháng 12, Điệp ca của Kinh Chiều đã bắt đầu mô tả về Đấng Messia bằng những hình ảnh ẩn dụ tuyệt đẹp. Và các bài đọc hôm nay cũng mang nội dung sự thay …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 4 Mùa Vọng – Năm B

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 4 Mùa Vọng – Năm B (Lc 1,26-38) Lời Chúa: 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm B Chúng ta đã bước qua quá nửa đường của Mùa Vọng. Theo truyền thống, Chúa nhật thứ ba của Mùa Vọng được gọi là “Chúa Nhật Laetare”, Chúa Nhật của Niềm Vui, xuất phát từ câu đầu của ca nhập lễ tiếng Latinh: “Gaudete in Domino semper” (Anh em …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm B  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.     PHÚC ÂM Ga 1,6-8.19-28 1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B

Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật II Mùa Vọng năm B    Mc 1,1-8 (1) Khởi đầu Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa: (2) Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. (3) Có tiếng người hô trong hoang địa: sửa lối cho …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm B Các chủ đề của Chúa nhật thứ hai của Mùa Vọng đều mở rộng và làm nổi bật các chủ đề của Chúa nhật thứ nhất. Bối cảnh bao gồm vùng hoang địa như khúc dạo đầu của một cuộc sáng tạo mới, tương lai trở thành thành hiện …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B Các bài đọc của Chúa nhật đầu tiên Mùa Vọng trình bày một số chủ đề: lòng trung thành của những người đau khổ ngay cả khi họ bị bế tắc trong tình trạng khó khăn; lời mời gọi tha thiết hãy canh thức và chờ đợi; niềm mong …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Vọng – Năm B

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Vọng – Năm B (Mc 13,33-37) Lời Chúa: 33“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. 34Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm A Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ   Trong ngày Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội chiêm ngắm và suy tôn Chúa Giêsu là Vua. Vương quyền của Người bao trùm toàn thể vũ trụ. Vương quyền đó được thể hiện qua việc xét xử. Đó …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 34 Thường niên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 34 Thường niên năm A  Lm. An tôn Nguyễn Cao Siêu S.J     Mt 25,31-46 Lời Chúa: Cuộc phán xét chung 31“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32Các dân thiên hạ sẽ được …

xem thêm