Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm A Chủ đề chung của các bài đọc hôm nay là mệnh lệnh của Thiên Chúa liên quan đến trách nhiệm thiêng liêng và cá nhân của chúng ta đối với những người khác: nhất là những người gần gũi chúng ta trong gia đình, giáo xứ và cộng đoàn. …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 18-23

TỔNG THỂ IV Chương 18-23 NƯỚC TRỜI ĐƯỢC CHUYỂN TỪ DÂN DO THÁI SANG GIÁO HỘI   Tổng thể này gồm hai phần: – Diễn từ về nếp sống cộng đoàn (chương 18). – Tường thuật: Từ Galilê tiến về Giêrusalem (19,23). Riêng phần diễn từ, chúng ta sẽ học kỹ:      – Việc anh em sửa lỗi cho nhau …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm A Tuần này các chủ đề Kitô học được tiếp tục khai triển. Trong Tin Mừng tuần trước ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Messia và Người đã tuyên bố thiết lập Hội Thánh trên nền đá tảng Phêrô. Tiếp nối ý tưởng đó, hôm nay Chúa cho …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXII thường niên Năm A

  Lời Chúa: Mt 16:21-27 21Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 16-17

PHẦN II Chương 16,13-28 GIÁO HỘI Ở TRONG NƯỚC TRỜI   BÀI 30: LỜI  TUYÊN XƯNG VÀ TỐI THƯỢNG QUYỀN CỦA PHÊRÔ 16,13-20. 1 BÀI 31: LẦN THỨ NHẤT LOAN BÁO THỤ NẠN (16,21-28) 2 BÀI 32: BIẾN HÌNH (17,1-8 và 9) 4 BÀI 33: CÂU HỎI VỀ ÊLIA (17,9-13) 5 BÀI 34: CHỮA ĐỨA TRẺ ĐỘNG KINH (17,14-21) 6 …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm A Chúng ta có thể gọi Chúa nhật này là “Chúa nhật quyền bính” vì chủ đề chính của cả ba bài đọc là: Thiên Chúa là Nguồn của mọi quyền bính. Thiên Chúa chia sẻ quyền hành của Ngài với các nhà cai trị dân sự được bầu chọn …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXI thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXI thường niên Năm A LỜI CHÚA: Mt 16,13-20 13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? “14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là …

xem thêm

 Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm A

 Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm A Chủ đề tổng quát của các bài đọc Lời Chúa hôm nay có thể tóm tắt bằng cụm từ: “Kẻ trong- người ngoài”. Chúng ta nhận thấy những phân rẽ và các ranh giới giữa con người với con con người đã được Thiên Chúa phá bỏ bằng ân …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XX thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XX thường niên Năm A Mt 15,21-28 21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm A Các bài đọc trong Chúa nhật tuần này nói về Thiên Chúa cứu độ ở giữa dân Ngài. Chúng ta cần phải vững tin vào Thiên Chúa yêu thương và quan phòng luôn đồng hành với chúng ta, và chúng ta hãy cầu khẩn Ngài khi gặp những cơn …

xem thêm