Học Kinh Thánh

Trình Bày Lời Chúa Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm B

Trình Bày Lời Chúa Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm B  TRÌNH BÀY Bài đọc 1: 1 Samuen 3,3-10, 19 Trong thế giới cổ đại, người ta thường liên kết đền thờ với những biến cố mặc khải, chẳng hạn một giấc ngủ trong đền thờ có thể nhận được một điều mặc khải. Tuy nhiên, trong những nền văn …

xem thêm

Bài 4 – Tổng quan các sách Cựu ước

Bài 4 TỔNG QUAN CÁC SÁCH CỰU ƯỚC Trong bài học đầu tiên chúng ta đã đề cập đến cuốn Thánh Kinh Công giáo gồm hai phần lớn: Cựu ước và Tân ước. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiềm hiểu tổng quan các sách Cựu ước. 1. Tại sao lại gọi là “Cựu ước”? Toàn bộ cuốn Thánh Kinh là …

xem thêm

Bài 48: Ba Vua, các Đạo Sĩ hay các nhà Chiêm Tinh?

Bài 48 : Ba Vua các Đạo Sĩ hay các nhà Chiêm Tinh ? Nhóm Phiên Dịch CGKPV Nữ tu Maria Lê Thị Thanh Nga – Dòng Đức Bà Nữ Kinh Sĩ Thánh Âu tinh Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa nhật tới đây, chúng ta mừng lễ Hiển Linh, mừng biến cố Thiên Chúa tỏ …

xem thêm

Tổng quan Kinh Thánh: Bài 3 – Lịch sử Thánh Kinh

Tổng quan Kinh Thánh: Bài 3 – Lịch sử Thánh Kinh https://www.tonggiaophanhanoi.org/   I. DẪN NHẬP Sau khi khám phá các miền đất Thánh Kinh, hôm nay chúng ta tìm hiểu tổng quan lịch sử Thánh Kinh. Tại sao chúng ta cần tìm hiểu lịch sử Thánh Kinh? Việc tìm hiểu lịch sử về các thời của Thánh Kinh đóng vai …

xem thêm

Bài 47: Hài nhi Giêsu với các tập tục Do Thái

Bài 47 : HÀI NHI GIÊ-SU VỚI CÁC TẬP TỤC DO-THÁI Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng – Linh mục Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP Trong bầu khí hân hoan của lễ Giáng Sinh và hướng tới lễ Thánh Gia Thất, trong bài học hỏi này, chúng ta cùng tìm hiểu về những quy định trong truyền thống Do-thái liên …

xem thêm

Bài 46: Gíang Sinh theo kinh thánh và truyền thống

Bài 46 : GIÁNG SINH theo Kinh Thánh và Truyền thống Nhóm Phiên Dịch CGKPV Ngày 25 tháng 12 năm 2023 Chúc mừng Giáng Sinh đến quý ông bà và anh chị em ! Trong tông huấn Dấu Chỉ Tuyệt Vời (Admirabile Signum), Đức Thánh Cha Phan-xi-cô có nhắc đến một truyền thống vô cùng tốt đẹp, và ngài mong ước truyền …

xem thêm

Bài 45: Vui lên ! Nào vui lên …

Bài 45: Vui lên ! Nào vui lên …/ Dưới Ánh Sáng Lời Chúa (Is 61,1-2a.10-11 ; 1 Tx 5,16-24 ; Lc 1,26-38)   Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP và NPD. Các Giờ Kinh Phụng Vụ     Càng gần đến lễ Chúa Giáng Sinh thì bầu khí phụng vụ, đặc biệt là phụng vụ Lời Chúa, càng thôi thúc chúng …

xem thêm

Ngôn sứ Isaia – Ngôn sứ của Mùa Vọng

Ngôn sứ Isaia – Ngôn sứ của Mùa Vọng Isaia, có nghĩa là, “Thiên Chúa cứu chuộc”. Isaia được kêu gọi làm ngôn sứ vào năm vua Útdigiahu băng hà. Isaia đã làm cố vấn cho ba vị vua liên tiếp của Giuđa là Giôtham, Akhát, và Khítkigia. Sách ngôn sứ Isaia là một trong những cuốn sách dài nhất …

xem thêm