Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B Trước tiên, Lễ Mình Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi), do Đức giáo hoàng Urbanô IV thiết lập vào năm 1264, được cử hành trong giáo hội Latinh vào ngày thứ Năm sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Trong tiến trình canh tân phụng vụ, Công đồng Vatican …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B Mc 14,12-16. 22-26 12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? “ 13 Người sai hai môn đệ đi, và …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B Lễ Chúa Ba Ngôi đưa chúng ta vào nền tảng đức tin Kitô giáo. Các bài đọc hôm nay cố gắng đưa ra câu trả lời cho vấn nạn: Thiên Chúa là ai? Những nội dung này chỉ có thể trình bày những gợi ý phác họa và gián tiếp …

xem thêm

Khái Quát Về Sách Huấn Ca

Khái Quát Về Sách Huấn Ca Phêrô Nguyễn Đình Đền Lời Dẫn Sách Huấn Ca nằm trong các sách giáo huấn về khôn ngoan, sau Thánh vịnh sách này được dùng nhiều trong phụng vụ. Điều này hẳn là vì, tuy thuộc về Cựu Ước, nhưng Huấn Ca vẫn là một cuốn sách thiêng liêng, rất thích hợp cho kitô …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm B

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm B Lời Chúa: Mt.28,16-20 16Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê , đến ngọn núi  Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi . 18Đức Giê-su đến gần, nói với các ông :  “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19Vậy anh em …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B Ngày lễ hôm nay đánh dấu sự kết thúc mùa Phục Sinh, nhưng là biến cố khai sinh Giáo hội. Giống như phần kết của một bản giao hưởng hoành tráng, các bài đọc hôm nay tóm tắt lại những chủ đề đã xuất hiện trong suốt mùa Phục …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B Lời Chúa: Ga 20,19-23 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên Năm B Các bài đọc hôm nay trình bày ý nghĩa của việc cử hành lễ Chúa Thăng Thiên: Chúa Kitô được tôn vinh trên mọi phẩm trật thần thiêng cũng như trần thế, vượt qua mọi chiều kích thời gian. Người được tôn vinh cũng chia sẻ cho chúng ta …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B  Phúc âm: Mc 16,15-20 CÂU HỎI 1. Đọc các đoạn văn sau: Mt 28,16-20; Mc 16,19; Lc 24,51; Ga 20,17; Cv 1,2.9.11.22. Các đoạn này có nói về việc Đức Giêsu được đưa lên trời không? Đức Giêsu được đưa lên trời nghĩa là gì? 2. Theo Mc 16,9-20, trước khi lên trời, …

xem thêm