Học Kinh Thánh

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 19

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 19 BÀI 80: ÔNG DAKÊU (19,1-10)             Chuyện này còn mang ý nghĩa Ngôn sứ nghĩa là các cử chỉ và lời nói của Ngài, nhằm mạc khải một khía cạnh đặc biệt trong sứ mạng của Ngài. c 2 – “Một người tên là Dakêu”: (Lc ít khi …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 31 thường niên Năm C

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 31 thường niên Năm C Lời Chúa: Lc 19,1-10 1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 30 thường niên Năm C

Lời Chúa: Lc 18,9-14 9Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 29 thường niên Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên – Năm C (Lc 18,1-8) Lời Chúa: 1Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 18

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 18 BÀI 74: VIÊN THẨM PHÁN VÀ BÀ GÓA (18,1-8)             Sau diễn từ về Ngày của Con Người, Đức Giêsu muốn khuyên các môn đệ mình đừng ngã lòng, nhưng hãy kiên trì cầu nguyện. Ngài nói điều này bằng một dụ ngôn. c 1 Câu đầu tiên …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 28 thường niên Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 28 Thường niên – Năm C Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lời Chúa: (Lc 17,11-19) 11Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. 12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13và kêu lớn tiếng: …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 17

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái: Luca Chương 17 BÀI 70: NẾP SỐNG CỘNG ĐOÀN (17,1-4)             Trong đoạn 7,1-4 (bài này và bài sau), Lc gom lại nhiều giáo huấn rải rác của Đức Giêsu về nếp sống cộng đoàn: có vấp ngã (cc 1-3a) sửa lỗi anh em (cc 3b-4), sức mạnh của đức tin …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 27 Thường niên – Năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 27 Thường niên – Năm C (Lc 17,5-10) Lời Chúa: 5Các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. 6Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia …

xem thêm