Học Kinh Thánh

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 15 Thường niên – Năm B

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XV Thường niên – Năm B  Mc 6,7-13 7Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm B Chúng ta tiếp tục chiêm ngắm và suy niệm về Chúa Giêsu. Trong tuần này đó là sứ vụ nặng nề của một ngôn sứ mà Người đảm nhận. Các bài đọc phác họa những nét khái quát về vai trò của vị sứ giả của Thiên Chúa. Nội …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 14 Thường niên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 14 Thường niên năm B Lời Chúa: Mc 6,1-6 1Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2Đến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm B Các bài đọc Chúa nhật này tiếp tục cung cấp cho chúng ta những suy tư kitô học. Tuần trước, chúng ta đã kinh ngạc trước Chúa Giêsu, Đấng thực thi quyền năng Thiên Chúa qua việc khuất phục sức mạnh thiên nhiên. Hôm nay chúng ta lại chứng …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên năm B Lời Chúa: Mc 5,21-43 21Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22Có một ông trưởng hội đường tên là Giaia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm B Những chuyển dịch đều đặn trong cuộc sống thường ngày có thể làm chúng ta giảm bớt ý thức về quyền năng của Thiên Chúa hoặc có thể khiến chúng ta không nhận ra triều đại Thiên Chúa đang định hình giữa chúng ta. Một lần nữa, các bài …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 12 Thường niên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 12 Thường niên năm B Lời Chúa: Mc 4,35-41 35Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37Và một trận cuồng …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 11 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 11 Thường Niên, Năm B  Sau Mùa Phục sinh là Mùa Thường niên. Thời gian này Phụng vụ không kính nhớ mầu nhiệm đặc biệt nào về Chúa Cứu Thế. Theo một nghĩa nào đó, nó cũng giống như cuộc sống hằng ngày của chúng ta, lặng lẽ chuyển động theo thời gian. Tuy …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 11 Thường Niên – Năm B

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B Lời Chúa: Mc 4,26-34 26 Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự …

xem thêm

Tìm Hiểu Thư Thứ Hai Côrintô

Tìm Hiểu Thư Thứ Hai Côrintô   Bài đọc thêm: Thư 2 Côrintô. Tuần 83 – Thư Thứ Hai Côrintô. Tuần 84 – Thư Thứ Hai Côrintô.   Bài đọc thêm: Thư 2 Côrintô Lm Carolo Hồ Bặc Xái   Hoàn Cảnh Và Mục Đích Như chúng ta đã biết, giáo đoàn Côrintô là một giáo đoàn rắc rối làm …

xem thêm