Học Kinh Thánh

Những Cột Mốc Lịch Sử Trong Sách Công Vụ Tông Đồ

Những Cột Mốc Lịch Sử Trong Sách Công Vụ Tông Đồ Sách Công vụ Tông đồ thuật lại cho chúng ta nguồn gốc của Kitô giáo. Đức tin mới, niềm tin vào Đức Giêsu thành Nazarét bắt đầu vào một thời điểm đặc biệt trong thời gian và không gian: trong ngày Lễ Ngũ Tuần của người Do Thái và …

xem thêm

 Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm A

 Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm A  Hôm nay là Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Được gọi như thế bởi vì truyền thống phụng vụ mỗi Chúa nhật 4 Phục Sinh đều cho chúng ta đọc bài Tin Mừng của Gioan chương 10 nói về vị Mục Tử Nhân Lành. Chúa Phục Sinh đầy quyền năng …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A

Lời Chúa: Ga 10,1-10 1 “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên …

xem thêm

 Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm A

 Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm A Chủ đề của những bài đọc Lời Chúa hôm nay đều mang một ý nghĩa chung, ý nghĩa khích lệ: dù bất cứ điều gì xảy đến cho chúng ta trong cuộc đời đầy thử thách này Chúa Phục Sinh luôn đồng hành với chúng ta. Thiên Chúa luôn …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A

Lời Chúa: Lc 24,13-35 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi …

xem thêm

Một Số Chủ Đề Thần Học Trong Sách Công Vụ Tông Đồ

Một Số Chủ Đề Thần Học Trong Sách Công Vụ Tông Đồ Sách Công vụ Tông đồ là cuốn thứ năm trong Tân Ước. Theo truyền thống Kitô giáo, tác phẩm này là của thánh Luca. Sách Công vụ Tông đồ tiếp nối trình thuật Tin Mừng Luca, trình bày lịch sử Giáo hội từ lúc Chúa lên trời và …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm A Tuần Bát nhật Phục Sinh là tám ngày, từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật thứ hai Phục Sinh, theo cách người ta vẫn tính. Hôm nay, Chúa Giêsu Phục Sinh lại hiện đến với các Tông đồ lần thứ hai tại Phòng Trên (Ga 20,26-29). Trong thời …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM A Lời Chúa: Ga 20,19-31 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh, Năm A Ý nghĩa của Lễ Phục Sinh: Phục Sinh là lễ quan trọng nhất, là lễ của mọi lễ, là Chúa nhật của các Chúa nhật trong cử hành của Hội Thánh vì mang nhiều ý nghĩa sâu xa: 1) Chúa Kitô Phục Sinh là nền tảng cho đức tin của …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh Ngôi mộ trống     Phúc âm: (Gioan 20,1-9)  1Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người …

xem thêm