Học Kinh Thánh

Bài 36: Vương Quyền Theo Kinh Thánh

Bài 36: Vương Quyền Theo Kinh Thánh | Dưới ánh sáng Lời Chúa Tin Mừng Chúa nhật XXIX Thường Niên, năm A (Mt 22,15-21) ghi lại câu nói nổi tiếng của Đức Giê-su khi Người bị chất vấn về việc có nộp thuế cho Xê-da hay không : “Của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt …

xem thêm

Bài 35: Hôn Nhân & Đám Cưới

Bài 35 : HÔN NHÂN & ĐÁM CƯỚI NHỮNG BIỂU TƯỢNG KINH THÁNH Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng vụ – Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP   “Chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình” (Mt 22,2)   Hôn nhân, đám cưới, tiệc cưới là những biểu tượng quan trọng trong Kinh Thánh. Nhiều tác giả Cựu Ước đã trình …

xem thêm

Tìm Hiểu Sách Malakhi

Tìm Hiểu Sách Malakhi http://vietcatholicperth.org/ Chúng ta bây giờ đã đến cuốn sách cuối cùng của phần Cựu Ước. Nó tóm lược phần lớn lịch sử của Cựu Ước. Do đó có thể gọi sách Malakhi là một bộ “ tiểu Cựu Ước ”. Sách Malakhi là cây cầu nối giữa Cựu và Tân Ước. Đây là một bằng chứng …

xem thêm

Baruc: Đức Chúa Khích Lệ Một Viên Thư Ký Ngã Lòng Chán Nản

Baruc: Đức Chúa Khích Lệ Một Viên Thư Ký Ngã Lòng Chán Nản  Philip Nunn https://xuanbichvietnam.wordpress.com/  Toàn cảnh thời Baruc, bạn và là thư ký của tiên tri Giêrêmia: Vương quốc Giuđa rơi vào việc thờ lạy bụt thần và suy đồi đạo đức luân lý. Trong hơn 40 năm (627 – 586), Giêrêmia cảnh báo người Do Thái rằng …

xem thêm

Bài 34: Vườn Nho, Một Biểu Tượng Kinh Thánh

Bài 34 : Vườn nho – Một biểu tượng Kinh Thánh Nhóm Phiên Dịch CGKPV Ngày 5 tháng 10 năm 2023   Quý ông bà anh chị em thân mến, Trong Tin Mừng Chúa nhật 27 Thường Niên năm A, Chúa Giê-su kể một dụ ngôn về vườn nho với khá nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng như : rào giậu chung …

xem thêm

Tìm Hiểu Sách Dacaria

Tìm Hiểu Sách Dacaria http://vietcatholicperth.org/ Sách Dacaria là cuốn sách của tương lai. Nó được coi như sách Khải Huyền của Cựu Ước. DÂN ĐƯỢC CHỌN VÀ ĐỀN THỜ (1-8) Bây giờ chúng ta thấy Giuđa vẫn còn là một số nhỏ, Giêrusalem chưa được tái thiết, các Dân Ngoại dễ chịu sống chung quanh nó (1:14-16). Dacaria, một ngôn …

xem thêm

Những cuộc thụ thai lạ lùng trong Kinh Thánh

Bài 33 : NHỮNG CUỘC THỤ THAI LẠ LÙNG TRONG KINH THÁNH Chúa nhật tới đây chúng ta mừng kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi. Bài Tin Mừng thuật lại biến cố truyền tin cho Đức Ma-ri-a (Lc 1,26-38), khởi đầu cho công trình cứu độ của Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Ki-tô, với sự cộng tác của người nữ …

xem thêm