Học Kinh Thánh

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVIII thường niên Năm A

\  PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 14,13-21 13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVII thường niên Năm A

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A             Mt 13,44-52 44 “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.  45 “Nước Trời lại cũng giống …

xem thêm

Câu Hỏi Đố Vui Sách Khải Huyền

ĐẠI HỘI BAN KINH THÁNH Thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2020   CÂU HỎI ĐỐ VUI SÁCH KHẢI HUYỀN   Sách Khải huyền thuộc văn thể nào? Khải huyền nghĩa là gì? Văn thể này dùng trong bối cảnh nào? – Sách Khải huyền thuộc văn thể khải huyền. – Khải huyền có nghĩa là “vén màn”, hay …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa CN 17 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa CN 17 Thường Niên, Năm A Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa và Đấng Cứu Chuộc, đồng thời hi sinh mọi sự trong cuộc đời này để thực thi ý Người thì cũng giống như việc khám phá và sở hữu một kho …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A Sứ điệp Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay không liên kết với nhau một cách rõ ràng: Vai trò của Thần Khí Thiên Chúa trong cuộc sống Kitô hữu của chúng ta; Điều kiện tăng trưởng của Nước Trời; Lòng khoan dung nhân hậu của Thiên Chúa …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVI thường niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVI thường niên Năm A   Lời Chúa: Mt 13,24-43   24 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi …

xem thêm

Học Kinh Thánh của Cha Carôlô Hồ Bạc Xái Phúc Âm Matthêu: Chương 13-16

TỔNG THỂ III Chương 13-16  CHỌN LỰA DỨT KHOÁT CÓ GIA NHẬP NƯỚC TRỜI HAY KHÔNG   BÀI 22: PHẦN DIẾN TỪ CỦA TỔNG THỂ III – 7 dụ ngôn (13,1-52) BÀI 23: HÓA BÁNH RA NHIỀU (14,13-21) BÀI 24: ĐỨC GIÊSU ĐI TRÊN MẶT NƯỚC (14,22-33) BÀI 25: CHỮA BỆNH TẠI GHÊNÊXARÉT (14,34-36) BÀI 26: TRANH LUẬN VỀ TRUYỀN …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XV thường niên Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 15 Thường niên – Năm A Phúc âm: Mt 13,1-23 1Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm A Thiên Chúa liên tục công bố Lời của Ngài cho nhân loại. Trong Cựu Ước, các ngôn sứ đã công bố lời Thiên Chúa cho dân được tuyển chọn. Họ gieo rắc lời ấy như những hạt giống với hy vọng mang lại một mùa lúa dồi dào là …

xem thêm