Học Kinh Thánh

Bài 2: Địa Lý Thánh Kinh

BÀI 2: ĐỊA LÝ THÁNH KINH I. DẪN NHẬP Trong bài học đầu tiên, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khái niệm Thánh Kinh là gì. Hôm nay, chúng ta cùng khám phá Địa lý Thánh Kinh. Để bắt đầu, xin hỏi cộng đoàn, khi nói đến Địa lý Thánh Kinh, cộng đoàn nghĩ về mảnh đất nào? Nhiều …

xem thêm

Bài 44: Gio-an Tẩy Giả Và Trào Lưu Khổ Hạnh Trong Cựu Ước

Bài 44: Gio-an Tẩy Giả Và Trào Lưu Khổ Hạnh Trong Cựu Ước  Lm. I-nha-xi-ô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại Diện Gp. Sài Gòn và NPD. Các giờ kinh Phụng vụ Một trong những gương mặt nổi bật trong Mùa Vọng là thánh Gio-an Tẩy Giả. Thánh nhân không chỉ là người loan báo và dọn đường cho Đấng Cứu …

xem thêm

Tổng quan Kinh Thánh: Bài 1 – Dẫn nhập

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN THÁNH KINH https://www.tonggiaophanhanoi.org/ Bài 1: Dẫn Nhập I. Khái niệm về Thánh Kinh 1. Thánh Kinh là gì? Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa nói với loài người bằng ngôn ngữ của loài người. Công đồng Va-ti-ca-nô II trong Hiến chế Mặc khải (MK) có khẳng định rằng: “Do lòng nhân lành và khôn ngoan, …

xem thêm

Bài 43: Phép Rửa Hay Phép Dìm?

Bài 43 : Phép Rửa hay Phép Dìm Nhóm Phiên Dịch CGKPV   Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Bản văn Tin Mừng Mc 1,4-5 trong Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng thuật lại cho chúng ta biết việc “ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám …

xem thêm

Bài 41: Chiên Hay Dê Trước Vị Mục Tử?

Bài 41 : CHIÊN HAY DÊ TRƯỚC VỊ MỤC TỬ ? LỄ CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng vụ – Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP  Dựa trên Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa nhật 34 Thường Niên Năm A, tôi xin mạn phép được cùng anh chị em tìm hiểu chủ đề Ý nghĩa ẩn sau hình ảnh Chiên …

xem thêm