Học Kinh Thánh

Câu Hỏi Ôn Tập Sách Tông Đồ Công Vụ

 Câu Hỏi Ôn Tập Sách Tông Đồ Công Vụ  Ban Thánh Kinh – Giáo phận Cần Thơ Ba điểm chính, minh chứng Luca là tác giả của sách Tin mừng thứ ba và của sách TĐCV? – Lời tựa đều gởi cho Thêôphilô; từ vựng, bút pháp, văn thể giống nhau, mục tiêu 2 sách cân đối nhau . Độc …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm – CN IV Mùa Chay Năm C

Học Hỏi Phúc Âm – CN IV Mùa Chay Năm C Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu sj.         Lc 15,1-3.11-32 Nhân vật chính của dụ ngôn này là ai? Trong hai đứa con, đứa con nào là nhân vật mà ta cần để ý hơn? Đọc Lc 15,1-3. Đâu là những hành vi bất hiếu của người con thứ? …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm – CN II Mùa Chay Năm C – LM Nguyễn Cao Siêu

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY  NĂM C                                                Lc 9, 28b-36   So sánh Mc 9,2-3 với Lc 9,28-29. Có gì khác biệt không? Đâu là nét đặc biệt của Luca?   So sánh …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 1 Mùa Chay năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 1 Mùa Chay năm C Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu Lc 4,1-13 1 Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về.2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 8 Thường niên, năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 8 Thường niên, năm C Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lời Chúa: (Lc 6,39-45) 39Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà …

xem thêm