Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm A 

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm A  “THẦY LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN” Chủ nhật thứ bốn Mùa Chay theo truyền thống được gọi là “Chúa nhật Laetare”, xuất phát từ tiếng La tinh Hãy vui mừng! (Hãy vui lên!). Đó là lời mở đầu của Ca nhập lễ Thánh lễ hôm nay, trích từ Isaia …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

 Lời Chúa: Ga 9,1-41 1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.2 Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? “3 Đức Giê-su trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. …

xem thêm

Hình ảnh người phụ nữ trong sứ vụ của Giáo Hội theo Gioan chương IV

Hình ảnh người phụ nữ trong sứ vụ của Giáo Hội theo Gioan chương IV Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu về giới đồng quan điểm rằng người phụ nữ đã từng không được xem trọng và không được trao cho những vị trí quan trọng trong xã hội và ngay cả trong Giáo hội. Điều này được thể hiện …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm A  Chúa Kitô Nước Hằng Sống   Các bài đọc Tin mừng năm A, sau các trình thuật về sự cám dỗ và hiển dung, vốn vẫn theo truyền thống vào hai Chúa nhật đầu tiên. Các Chúa nhật kế tiếp trích từ Tin mừng Gioan, trình bày ý nghĩa …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A Lời Chúa: Ga 4,5-42 5Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se.6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm A Hãy Vâng Nghe Lời Người Mục đích của các bài đọc Mùa Chay là giúp chúng ta chuẩn bị cử hành lễ Phục Sinh. Các bài đọc Cựu Ước tập trung vào lịch sử cứu độ như là tiền đề của tiến trình chuẩn bị ấy, và theo ý …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A

Lời Chúa : Mt 17,1-9 1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A  XIN TẠO CHO CON MỘT TẤM LÒNG TRONG TRẮNG Các bài đọc của Chúa nhật đầu tiên hôm nay xuất hiện như một dạo khúc mở đầu cho toàn bộ Mùa Chay. Nó giúp chúng ta bước vào một hành trình hoán cải gồm hai chiều kích: đó là …

xem thêm

Tìm Hiểu Thánh Vịnh 51 (50)

Tìm Hiểu Thánh Vịnh 51 (50) Hội Thánh khai mạc Mùa Chay thánh với lời kinh thống thiết, Miserere mei, Deus: secundum magnam misericordiam tuam.: Lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu xót thương con. Giai điệu sám hối này là lời mở đầu Thánh vịnh 51, còn nhiều lần được cất lên trong suốt thời gian Mùa Chay …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Chay – Năm A (Mt 4,1-11) Lời Chúa: 1Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên …

xem thêm