Học Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng Marcô 11,1 – 13,37 – Lm Carolo

GIAI ĐOẠN 5 ĐẤNG MESSIA VÀO THÀNH GIÊRUSALEM VÀ GIẢNG DẠY TRONG ĐỀN THỜ (11,1 – 13,37)   BÀI 62: ĐẤNG MESSIA VÀO THÀNH GIÊRUSALEM (11,1-11) c 1 * Sau một cuộc hành trình dài, nay Đức Giêsu đã đến Giêrusalem mục tiêu của cuộc hành trình ấy. Do đó chuyện này có tầm quan trọng đặc biệt, ta chỉ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 31 Thường niên – Năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 31 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J   Lời Chúa: Mc 12,28b-34 Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? “29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên – Năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Lời Chúa: (Mc 10,46-52) 46Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên – Năm B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 29 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Lời Chúa:  (Mc 10, 35-45) 35Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. ” 36Người hỏi: “Các anh muốn Thầy …

xem thêm

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Marco -Dẫn Nhập – Chương 1-2 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

TẢI VỀ: HOC TM MC DN  1-2 Dan nhap Mc Mc 01.1 More presentations from Nguyen Dien Mc 01.2 More presentations from Nguyen Dien   Mc Chuong 02 More presentations from Nguyen Dien More presentations from Nguyen Dien

xem thêm

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Matthêu -Chương 25-28 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

WCT: Trình chiếu Học PÂ của cha Lê Tấn Lợi có sử dụng một số font chữ VNI nên chúng tôi xin kèm link để tải về bộ font VNI để quý vị nào thiếu Font VNI  sẽ thêm vào Folder Fonts trong ổ dĩa C trong computer và khi tải về PPT  HỌC MATT  về quý vị có thể …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 28 Thường niên – Năm B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J   Lời Chúa: (Mc 10,17-27) 17Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18Đức Giê-su đáp: …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 27 Thường niên – Năm B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J     Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 27 Thường niên – Năm B (Mc 10,2-12) Lời Chúa: 2Có mấy người Pharisêu đến gần Ðức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế là …

xem thêm