Học Kinh Thánh

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 24 Thường niên B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 24 Thường niên – Năm B Lm. Ant ôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Lời Chúa: (Mc 8, 27-35)   27 Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” 28 Các ông đáp: …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 23 Thường niên B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 23 Thường niên -B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Lời Chúa: (Mc 7,31-37) Đức Giêsu chữa người vừa điếc vừa ngọng 31Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. 32Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin …

xem thêm

Chú Giải Tin Mừng Marcô (8,27 – 10,52) – Lm Carolo

GIAI ĐOẠN 4 TỪ LÚC PHÊRÔ TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN ĐẾN NHỮNG LẦN LOAN BÁO THỤ NẠN (8,27 – 10,52)             Trong những giai đoạn trước, Đức Giêsu lo giáo dục các môn đệ, đưa đến kết quả đầu tiên là Phêrô đã nhận thức và tuyên xưng rằng Ngài là Đấng Messia (8,27-30). Như thế một biên giới quan …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 22 Thường niên -B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 22 Thường niên -B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.   Lời Chúa: (Mc 7,1-8. 14-15. 21-23) 1Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. 2Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 21 Thường niên (năm B) – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 21 Thường niên (năm B) Lời Chúa: Ga 6,54a.60-69 [54a] Khi nghe Ðức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”. [60] Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” [61] Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên – Năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên – Năm B Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J   Lời Chúa: (Ga 6,51-58) 51 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. 52 Người Do-thái liền tranh …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 19 Thường niên -B

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 19 Thường niên -B Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Ga 6,41-51 41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 18 Thường niên – Năm B Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

    Phần 1: Phần 2: Phần 3: Lời Chúa: (Ga 6,24-35) 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Caphácnaum tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? ” 26 Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo …

xem thêm