Học Kinh Thánh

Sách Các Vua 1 (chương 1 – 11)

Sách Các Vua 1 (chương 1 – 11) KT 100 tuần TỔNG QUÁT Sách Các Vua 1 & 2 ghi lại những diễn tiến trong lịch sử Israel từ cuối triều đại Đavít đến biến cố Đền thờ Giêrusalem bị phá hủy, tổng cộng khoảng 410 năm. Có thể trình bày lược đồ tổng quát của sách như sau: 1V …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm C Các bài đọc hôm nay dạy chúng ta rằng hạnh phúc đích thực nằm ở chỗ chúng ta nhận thức được rằng tất cả chúng ta đều là con của Cha nhân từ và rằng chúng ta sẽ chỉ hạnh phúc khi chia sẻ phúc lành của mình với …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 6 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 6 Thường niên năm C Lc 6,17.20-26 Đức Giêsu giảng bài Tin Mừng này vào lúc nào, ở đâu và giảng cho ai? Đọc Lc 6,17.18.20. Các Mối Phúc của Mát-thêu 5,3-12 giống với các Mối Phúc của Lu-ca 6,20-23 ở những điểm nào? Các Mối Phúc của Mát-thêu 5,3-12 khác với các Mối …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 5 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 5 Thường niên năm C Lc 5,1-11 1.      Hãy tưởng tượng những lý do khiến Simon ngần ngại khi Thầy Giêsu bảo ông ra chỗ nước sâu mà thả lưới. 2.      Hãy tìm những tên khác của “hồ Ghennêxarét”. 3.      Simon nói: Dựa vào lời Thầy, con sẽ thả lưới (câu 5). Hãy đọc …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm C Các Chúa nhật đầu tiên của Mùa Thường Niên đề cập đến sự khởi đầu sứ vụ của Chúa Giêsu, sự khai mào của thời đại hoàn thành mới. Chủ đề của Chúa nhật này thay đổi một chút: lời Chúa kêu gọi con người tham gia vào sứ …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 4 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 4 Thường niên năm C Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.      Lc 4, 21 – 30 Lời Chúa: 21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” 22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng …

xem thêm