Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm chính trong đức tin Kitô giáo. Chúng ta không thể hiểu được bằng lí trí nhưng chỉ bằng con tim. Các bài đọc trong ngày lễ này cũng không trực tiếp giải thích giáo lý về Chúa Ba Ngôi như chúng ta …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A Lời Chúa: (Ga 3,16-18) 16Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm A  Ngày lễ hôm nay đánh dấu sự kết thúc mùa Phục Sinh, nhưng là biến cố khai sinh Giáo hội. Giống như phần kết của một bản giao hưởng hoành tráng, các bài đọc hôm nay tóm tắt lại những chủ đề đã xuất hiện trong suốt mùa Phục …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Học hỏi Phúc âm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Lời Chúa:(Ga 20,19-23) 19Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20Nói xong, Người cho các ông xem tay và …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên năm A

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên năm A Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.     Lời Chúa: Mt 28,16-20 16Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. 17Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18Đức Giêsu đến gần, nói …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Năm A Các bài đọc hôm nay trình bày ý nghĩa của việc cử hành lễ Chúa Thăng Thiên: Chúa Kitô được tôn vinh trên mọi phẩm trật thần thiêng cũng như trần thế, vượt qua mọi chiều kích thời gian. Người được tôn vinh cũng chia sẻ cho chúng ta …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm A Từ phần sau của mùa Phục Sinh chúng ta chuyển từ việc chiêm ngắm Chúa Phục Sinh trong các lần hiện ra với các môn đệ, sang việc suy niệm Đấng Kitô được tôn vinh hiện diện trong cộng đoàn Giáo hội qua Chúa Thánh Thần. Hoạt động của …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 6 Phục sinh – Năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 6 Phục sinh – Năm A Lời Chúa: (Ga 14,15-21) 15Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm A Mỗi cộng đoàn giáo hội trong hoàn cảnh lịch sử riêng của mình đều đối diện với những vấn đề cần phải giải quyết. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay có thể cho chúng ta thấy mỗi cộng đoàn đã giải quyết những vấn đề riêng của mình …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A \ Lời Chúa: Ga 14,1-12 1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh …

xem thêm